ဈေးဝယ်လမ်းညွှန်

ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာေရခ်ဳိးခန္းသံုးထုတ္ကုန္

တည်းဖြတ်သူ Myanmar Home and Decoration
ရေးသားသူ သံသာ မှ
August 17, 2019 နေ့
ဆောင်းပါးများဈေးဝယ်လမ်းညွှန် ကဏ္ဍတွင်
ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။

ads

ဓာတ္ပံု – BATHROOM DESIGN I-SPA

ကမၻာႏွင့္ အမီ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလူေနမႈစနစ္၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ေခတ္မီေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားစြာလည္း ေစ်းကြက္အတြင္း ထြက္ေပၚလ်က္ရွိရာ အဆင့္ျမင့္ေရခ်ဳိးခန္း ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ Barthrom ေရခ်ဳိးခန္းဒီဇိုင္း၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ နည္းပညာ၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လ်ဥ္း၍ ေခတ္မီဆန္းသစ္သည့္ ေရခ်ဳိးခန္းထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေနေသာ ကမၻာ့ထိပ္တန္းကုမၸဏီ (၅)ခု စာရင္း၀င္ျဖစ္လာေစရန္ BATHROOM DESIGN I-SPA ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုပါတယ္။ BATHROOM DESIGN I-SPA ကုမၸဏီလီမီတက္သည္  ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေစရံုမွ်သာမက ထိုင္းဒီဇိုင္နာမ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေစၿပီး ကမၻာ့ေစ်းကြက္၌ ထိုင္းထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ထိုင္းအမွတ္တံဆိပ္ကို တန္ဖိုးျမွင့္တင္ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ရမည္ ဟူသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္လည္း အ ခိုင္အမာရွိပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္စီမံခန္႔ ခြဲမႈစြမ္းရည္ႏွင့္အတူ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီမွ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ကမၻာ့ေစ်းကြက္ထိပါ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

BATHROOM DESIGN I-SPA ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ နည္းပညာဆန္းသစ္မႈအျပင္ ၀ယ္ယူအားေပးသူမ်ား အတြက္ပါ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ သံုးစြဲႏိုင္ေစမည့္ ဒီဇိုင္းပံုစံအျဖစ္ပါ ေပါင္းစပ္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ေခတ္မီထုတ္ကုန္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီဇိုင္း၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ နည္းပညာ၊ ကုန္ပစၥည္းတို႔၏ ဆန္းသစ္မႈႏွင့္ ထိပ္တန္းအရည္အေသြးမ်ားေၾကာင့္လည္း ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ International Prestigious World’s Product Design Awards ကို အာရွတြင္ပထမဆံုး ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည့္ သန္႔စင္ခန္းထုတ္ကုန္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ယေန႔ခ်ိန္ထိတိုင္ ဆက္လက္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံထားရျခင္းျဖစ္သည္။

မလိုအပ္ဘဲ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားျခင္း၊ ရရွိသည့္၀င္ေငြ၊ ေရရွည္ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားမႈ စသည္တို႔ကို ဟန္ခ်က္ညီမွ်ေစရန္ အတြက္ BATHROOM DESIGN I-SPA ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ျပည့္စံုကုံလံုသည့္ စီးပြားေရး လမ္းစဥ္ဆိုသည့္ အေတြးအျမင္အေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ Good Governance Award ရရွိထားခဲ့ျခင္းကလည္း ေရရွည္ လက္ခံက်င့္သံုးေနသည့္ အေတြးအျမင္ မွန္ကန္မႈရွိေၾကာင္းကို မွတ္ ေက်ာက္တင္ သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရွယ္ယာရွင္မ်ား အားလံုးကိုလည္း ထပ္တိုးတန္ဖိုးမ်ား ႏွင့္အတူ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကိုပါ ျပန္လည္ တံု႔လွယ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ၀ယ္ယူအားေပး သူမ်ား၏ ေက်နပ္အားရမႈႏွင့္အတူ ေက်နပ္၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ တိုးတက္မႈ အသစ္မ်ား ကလည္း BATHROOM DESIGN I-SPA တန္ဖိုးထားရေသာ ဂုဏ္သိကၡာျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ၄င္းတို႔အတြက္ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ နည္းပညာအသစ္ႏွင့္ ဒီဇိုင္းအသစ္အျဖစ္ ၀ယ္ယူအားေပးသူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးႀကီးမားလွသည့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေရွ႕ေဆာင္ဆန္းသစ္မႈျဖစ္သည့္  I-SPA8 စနစ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္အတူ ပထမဆံုးဒီဇိုင္းသစ္ျဖစ္သည့္ 2 level overflow bath ႏွင့္ clear series(German design award 2019 ႏွင့္ Good design award 2019တို႔၏ ေထာက္ခံခ်က္ရ)မ်ားကိုထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္ ။

ေနာက္ဆုံးေပၚ နည္းပညာသစ္ျဖစ္သည့္ ISPA8 System Control ကို အာ႐ုံခံစနစ္ ၆ ခုႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားၿပီး Android OS မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိလာသည့္ Hydro Therapy ကိုလည္း ထူးျခားစြာထည့္သြင္းထားပါသည္။ New JewelSwalovski Crystal light ႏွင့္ Magic jets တို႔မွလည္း ပိုမိုႏူးညံ့ သာယာေသာ ေရထုတ္လႊတ္မႈ အထိအေတြ႕ကို ခံစားရေစမည္ျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ပထမဦးဆုံးေသာ 2 level overflow bath ျဖစ္သည့္ Galaxy and Hamonize Overflow bath သည္လည္း ေလးေထာင့္ပုံစံႏွင့္ အဝိုင္းပုံစံဟူ၍ ပုံစံႏွစ္မ်ိဳး ထုတ္လုပ္ထားၿပီး ဝယ္ယူသုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ သဘာဝေရအိုင္ထဲတြင္ ေရစိမ္ခ်ိဳးေနရသကဲ့သို႔ ခံစားခ်က္ရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။Clear series bath with Lagoon ကေတာ့ တမူထူးျခားဆန္းသစ္သည့္ ေမာ္ဒယ္သစ္ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာက္ထြင္းျမင္ေနရသည့္ အခ႐ိုင္းလစ္အၾကည္ႏွင့္ ထူးျခားဆန္းသစ္သည့္ ဒီဇိုင္းျဖစ္ကာ Flora ႏွင့္ပုံစံသစ္ Mini Air Jets တို႔မွ Hydro Therapy ေရလႈိင္းမ်ားကို ၾကည္လင္ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

BATHROOM DESIGN I-SPA သည္ နည္းပညာဆန္းသစ္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္ေစေသာ စြမ္းအင္ကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ BATHROOM DESIGN I-SPA ထုတ္ကုန္ကို ရန္ကုန္၊မႏၲေလးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ရွိ Pro1 Global ဆိုင္မ်ားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္သည့္ www.bathroomtomorrow.com ႏွင့္ ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ႏွာျဖစ္သည့္ bathroom design ispamyanmar or @ispamyanmar တြင္ ဝင္ေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေလ့လာၾကည့္႐ႈကာ ဝယ္ယူအားေပးႏိုင္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

ထူးခြားဆန်းသစ်သောရေချိုးခန်းသုံးထုတ်ကုန်

ဓါတ်ပုံ – BATHROOM DESIGN I-SPA

ကမ္ဘာနှင့် အမီ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသော မြန်မာနိုင်ငံလူနေမှုစနစ်၏ လိုအပ်ချက်အရ ခေတ်မီသော ထုတ်ကုန်များစွာလည်း ဈေးကွက်အတွင်း ထွက်ပေါ်လျက်ရှိရာ အဆင့်မြင့်ရေချိုးခန်း ထုတ်ကုန်များဖြစ်သော Barthrom ရေချိုးခန်းဒီဇိုင်း၊ လုပ်ဆောင်ချက်၊ နည်းပညာ၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဆက်လျဉ်း၍ ခေတ်မီဆန်းသစ်သည့် ရေချိုးခန်းထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်နေသော ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီ (၅)ခု စာရင်းဝင်ဖြစ်လာစေရန် BATHROOM DESIGN I-SPA နှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။ BATHROOM DESIGN I-SPA ကုမ္ပဏီလီမီတက်သည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းမျှော်မှန်းချက်ထား လုပ်ဆောင်နေသော ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းအောင်မြင်စေရုံမျှသာမက ထိုင်းဒီဇိုင်နာများနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းရှင်များကို အသိအမှတ်ပြုစေပြီး ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်၌ ထိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့် ထိုင်းအမှတ်တံဆိပ်ကို တန်ဖိုးမြှင့်တင်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိကြောင်း သက်သေပြနိုင်ရမည် ဟူသည့် မျှော်မှန်းချက်လည်း အ ခိုင်အမာရှိပါသည်။ ယခုအခါတွင် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်စီမံခန့် ခွဲမှုစွမ်းရည်နှင့်အတူ ကျွနု်ပ်တို့ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်ကုန်များကို ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ထိပါ တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။
BATHROOM DESIGN I-SPA ၏ ထုတ်ကုန်များသည် နည်းပညာဆန်းသစ်မှုအပြင် ဝယ်ယူအားပေးသူများ အတွက်ပါ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ သုံးစွဲနိုင်စေမည့် ဒီဇိုင်းပုံစံအဖြစ်ပါ ပေါင်းစပ် ထုတ်လုပ်ထားသည့် ခေတ်မီထုတ်ကုန်များပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဒီဇိုင်း၊ လုပ်ဆောင်ချက်၊ နည်းပညာ၊ ကုန်ပစ္စည်းတို့၏ ဆန်းသစ်မှုနှင့် ထိပ်တန်းအရည်အသွေးများကြောင့်လည်း ၂၀၀၇ခုနှစ်တွင် International Prestigious World’s Product Design Awards ကို အာရှတွင်ပထမဆုံး ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည့် သန့်စင်ခန်းထုတ်ကုန် ကုမ္ပဏီအဖြစ် ယနေ့ချိန်ထိတိုင် ဆက်လက် အသိအမှတ်ပြု ခံထားရခြင်းဖြစ်သည်။
မလိုအပ်ဘဲ ငွေကုန်ကြေးကျများခြင်း၊ ရရှိသည့်ဝင်ငွေ၊ ရေရှည်အောင်မြင်ကြီးပွားမှု စသည်တို့ကို ဟန်ချက်ညီမျှစေရန် အတွက် BATHROOM DESIGN I-SPA ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကို ပြည့်စုံကုံလုံသည့် စီးပွားရေး လမ်းစဉ်ဆိုသည့် အတွေးအမြင်အပေါ် အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ Good Governance Award ရရှိထားခဲ့ခြင်းကလည်း ရေရှည် လက်ခံကျင့်သုံးနေသည့် အတွေးအမြင် မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းကို မှတ် ကျောက်တင် သက်သေပြနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ရှယ်ယာရှင်များ အားလုံးကိုလည်း ထပ်တိုးတန်ဖိုးများ နှင့်အတူ အကျိုးအမြတ်များကိုပါ ပြန်လည် တုံ့လှယ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ဝယ်ယူအားပေး သူများ၏ ကျေနပ်အားရမှုနှင့်အတူ ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ် တိုးတက်မှု အသစ်များ ကလည်း BATHROOM DESIGN I-SPA တန်ဖိုးထားရသော ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ၎င်းတို့အတွက် အားဖြည့်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ကတိပြုထားသည်။
၂၀၁၉ခုနှစ် နည်းပညာအသစ်နှင့် ဒီဇိုင်းအသစ်အဖြစ် ဝယ်ယူအားပေးသူများအတွက် တန်ဖိုးကြီးမားလှသည့် ကျန်းမာရေးအတွက် ရှေ့ဆောင်ဆန်းသစ်မှုဖြစ်သည့် I-SPA8 စနစ် ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ ပထမဆုံးဒီဇိုင်းသစ်ဖြစ်သည့် 2 level overflow bath နှင့် clear series(German design award 2019 နှင့် Good design award 2019တို့၏ ထောက်ခံချက်ရ)များကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည် ။
နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာသစ်ဖြစ်သည့် ISPA8 System Control ကို အာရုံခံစနစ် ၆ ခုနှင့် ပေါင်းစပ်ထားပြီး Android OS မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ပိုမိုအဆင့်မြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း ရှိလာသည့် Hydro Therapy ကိုလည်း ထူးခြားစွာထည့်သွင်းထားပါသည်။ New JewelSwalovski Crystal light နှင့် Magic jets တို့မှလည်း ပိုမိုနူးညံ့ သာယာသော ရေထုတ်လွှတ်မှု အထိအတွေ့ကို ခံစားရစေမည်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမဦးဆုံးသော 2 level overflow bath ဖြစ်သည့် Galaxy and Hamonize Overflow bath သည်လည်း လေးထောင့်ပုံစံနှင့် အဝိုင်းပုံစံဟူ၍ ပုံစံနှစ်မျိုး ထုတ်လုပ်ထားပြီး ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများအနေဖြင့် သဘာဝရေအိုင်ထဲတွင် ရေစိမ်ချိုးနေရသကဲ့သို့ ခံစားချက်ရရှိစေမည် ဖြစ်သည်။Clear series bath with Lagoon ကတော့ တမူထူးခြားဆန်းသစ်သည့် မော်ဒယ်သစ်ဖြစ်ပါသည်။ ဖောက်ထွင်းမြင်နေရသည့် အခရိုင်းလစ်အကြည်နှင့် ထူးခြားဆန်းသစ်သည့် ဒီဇိုင်းဖြစ်ကာ Flora နှင့်ပုံစံသစ် Mini Air Jets တို့မှ Hydro Therapy ရေလှိုင်းများကို ကြည်လင်ရှင်းလင်းစွာ မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
BATHROOM DESIGN I-SPA သည် နည်းပညာဆန်းသစ်မှုနှင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေသော စွမ်းအင်ကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဝယ်ယူသူများအနေဖြင့် BATHROOM DESIGN I-SPA ထုတ်ကုန်ကို ရန်ကုန်၊မန္တလေးနှင့် မော်လမြိုင်ရှိ Pro1 Global ဆိုင်များတွင် သော်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည့် www.bathroomtomorrow.com နှင့် ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာဖြစ်သည့် bathroom design ispamyanmar or @ispamyanmar တွင် ဝင်ရောက်၍သော်လည်းကောင်း လေ့လာကြည့်ရှုကာ ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါကြောင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။

Download eBook version as a FREE!

လူဖတ်အများဆုံး ဆောင်ပါး (၅)ပုဒ်

 • Home page 7044 viewed
 • Welcome to Home & Decor 4845 viewed
 • ပြည်တော်အေးရိပ်သာလမ်းမှSingle Family Home 3155 viewed
 • အိမ်နီးချင်းကြောင့် လာဘ်ပိတ်ခြင်း 2780 viewed
 • လမ္းဦးတိုက္မွာ ေနသူေတြ ခ်မ္းသာၾကပါေစ 2679 viewed

မြက်ခင်းတုနဲ့ ပန်းမြက်များအကြောင်း တစေ့တစောင်း

တည်းဖြတ်သူ Myanmar Home and Decoration
ရေးသားသူ Home & Deco အဖွဲ့သားများ မှ
January 23, 2019 နေ့
Decorationဈေးဝယ်လမ်းညွှန် ကဏ္ဍတွင်
ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။

3
ads

မြက်ခင်းတုတွေကို အခုအခါမှာ အားကစားကွင်းများ၊ ဥယျာဉ်များ တွင်သာမကပဲ လူနေ အဆောက်အဦးတွေ၊ Shopping Mall တွေမှာပါ နံံရံအလှဆင်ခြင်း နှင့် အခြားသောအလှဆင်ခြင်းများအဖြစ် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလို မြက်ခင်းတုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးထံသို့ တင်ပြပေးလိုတာကြောင့် အရည်အသွေးမြင့် မြက်ခင်းတု အမျိုးမျိုးကိုတင်သွင်းဖြန့်ချိနေသော မန ္တလေးမြို့မှ Unique Aspiration Co.,Ltd သို့ သွားရောက်လေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Unique Aspiration Co.,Ltd မှာ Product အပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၂မျိုးရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ မြက်ခင်းတုအမျိုးအစားနဲ့ ပန်းမြက်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ် ဒီအမျိုးအစားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိချင်တာလေးတွေအတွက် တာဝန်ရှိသူထံမှ သိခဲ့ရတာလေးတွေကတော့ …
မြက်ခင်းတု
မြက်ခင်းတုမှာ နံရံကပ်တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး မြက်အရှည် 20 mm ရှိပါတယ်။ သူက အဝေးက ကြည့်ရင်တော့ စိမ်းပြီးမျက်စိအေးပါတယ်။ မြက်တိုပြီးပါးတဲ့ အတွက်အရမ်းအကြမ်းမခံပါဘူး၊ နင်းလို့မရဘူး။ ဒါပေမယ့် နံရံမှာကပ်တာတို့ ဆိုင်းဘုတ်မှာကပ်တာတို့ အတွက်ကတော့ လှလည်းလှတယ်၊ ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာစေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ ဒီအမျိုးအစားကို ၁ပေ ပတ်လည်ကို ၉၀၀ ကျပ် နဲ့ရောင်းပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ စီမှာ ကပ်ပြထားတာကိုလည်း နမူနာပုံလေးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။


နောက်တစ်ခုကတော့ အောက်မှာခင်းတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ မြက်အရှည်အနေနဲ့ – 20 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm တွေ ရှိပါတယ်။ သူကအကြမ်းခံပါတယ် ၊ မြက်ကျွတ်တာတွေမဖြစ်ပါဘူး. ထူလဲပိုထူပါတယ်။ အောက်ခင်းတဲ့အမျိုးအစားက ဘောလုံးကွင်းတွေမှာအများဆုံးအသုံးပြုကြပါတယ်။ အခုလက်ရှိလည်း ရန်ကုန်၊ မန ္တလေး၊ မြစ်ကြီးနား၊ လားရှိုး၊ မိုးကောင်း၊ ပြင်ဦးလွင်၊ နေပြည်တော် နှင့် အခြားမြို့ များရှိ ဘောလုံးကွင်းများ မှာ အသုံးပြုလျက်ရှိပါတယ်။
ဘောလုံးကွင်းတွေအတွက်က 35 mm ကိုအများဆုံးရောင်းရပါတယ်။ သူကqualityလဲကောင်းတယ် ဈေးကလဲသင့်ပါတယ်။ ဘောလုံးကွင်းတွေအတွက် အသုံးပြုတဲ့ အမျိုးအစားကတော့ ၁ပေပတ်လည်ကို ၁၄၅၀ကျပ် နဲ့ရောင်းပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမြက်ခင်းတုတွေကိုအိမ်တွေမှာအသုံးများလာတဲ့အကြောင်းကတော့ နင်းရတာလည်း အိတဲ့အတွက် ညနေပိုင်းအိမ်မှာထိုငဲ့နေရာတို့ ကစားတဲ့နေရာတို့မှာခင်းလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက ရောင်းရတာကတော့ အစိမ်းရောင်ပါ။ မနလေးမှာ ကျွန်တော်တို့ ခင်းပေးခဲတဲ့ Project တွေထဲက ၂ ခုကိုလည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းက ထပ်ပြီးတွင်ကျယ်လာတာက ကျောင်းတွေမှာပါ။ ကလေးတွေကစားပြီးလဲတဲ့အချိန်မှာမနာအောင်ခင်းတာပါ။ ကလေးတွေ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ရိုးရိုး တမံသလင်း ထက်စာရင်မြက်ခင်းတုပေါ်မှာကစားရတာပိုသဘောကျ ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပန်းမြက်
ပန်းမြက်အမျိုးအစားကတော့နံရံတွေ နဲ့ တံတိုင်းတွေမှာကပ်ကြပါတယ်။ ပန်းမြက်ရဲ့အားသာချက်က Design ပြောင်းမယ်ဆိုရင် အခြားသော Decorative Item တွေလောက် အလုပ်မရှုပ်၊ အကုန်အကျ မများပဲ ပြောင်းနိုင်တာပါ။ designကို အချပ်လိုက်ဖြုတ်ပြီးလဲလို့ရသလို ၁ပွင့်ချင်းဆီဖြုတ်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Design အချပ်လိုက်ပြန်ဖော်လို့လဲရပါတယ်။ အခြားသော Decorative Item တွေလို တစ်ခါသုံးပြီးပြန်သုံးလို့ မရတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်လို့ ကုန်ကျစရိတ်တွေသက်သာစေပါတယ် လို့ သိရပါတယ်။
ဒါကတော့ Unique Aspiration Co.,Ltd မှ မြက်ခင်းတုနဲ့ ပန်းမြက်များအကြောင်း တစေ့တစောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူများ အနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီး အသေးစိတ် သိလိုသည်များရှိပါက အမှတ် – ၄၀၀၊ ၈၂ လမ်း ၊ ၃၁လမ်းနှင့် ၃၂ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန ္တလေးမြို့၊ ဖုန်း ၀၉ ၂၅၅၅၅၉၉၅၇ သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။

ျမက္ခင္းတုနဲ့ ပန္းျမက္မ်ားအေၾကာင္း တေစ႕တေစာင္း
ျမက္ခင္းတုေတြကို အခုအခါမွာ အားကစားကြင္းမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္မ်ား တြင္သာမကပဲ လူေန အေဆာက္အဦးေတြ၊ Shopping Mall ေတြမွာပါ နံံရံအလွဆင္ျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာအလွဆင္ျခင္းမ်ားအျဖစ္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳေနၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလို ျမက္ခင္းတုေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးထံသို့ တင္ျပေပးလိုတာေၾကာင္႕ အရည္အေသြးျမင့္ ျမက္ခင္းတု အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုတင္သြင္းျဖန့္ခ်ိေနေသာ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕မွ Unique Aspiration Co.,Ltd သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
Unique Aspiration Co.,Ltd မွာ Product အပိုင္းနဲ့ ပတ္သက္ၿပီး ၂မ်ိဳးရွိတာေတြ႕ရပါတယ္။ ျမက္ခင္းတုအမ်ိဳးအစားနဲ႔ ပန္းျမက္အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအမ်ိဳးအစားေတြနဲ့ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္သိခ်င္တာေလးေတြအတြက္ တာ၀န္ရွိသူထံမွ သိခဲ႕ရတာေလးေတြကေတာ႕ …
ျမက္ခင္းတု
ျမက္ခင္းတုမွာ နံရံကပ္တဲ့အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ျမက္အရွည္ 20 mm ရွိပါတယ္။ သူက အေ၀းက ျကည္႔ရင္ေတာ့ စိမ္းၿပီးမ်က္စိေအးပါတယ္။ ျမက္တိုျပီးပါးတဲ႕ အတြက္အရမ္းအျကမ္းမခံပါဘူး၊ နင္းလို႔မရဘူး။ ဒါေပမယ္႕ နံရံမွာကပ္တာတို႔ ဆိုင္းဘုတ္မွာကပ္တာတို႔ အတြက္ကေတာ႕ လွလည္းလွတယ္၊ ကုန္က်စရိတ္လည္း သက္သာေစပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔စီမွာေတာ႔ ဒီအမ်ိဳးအစားကို ၁ေပ ပတ္လည္ကို ၉၀၀ က်ပ္ နဲ႔ေရာင္းပါတယ္. ကၽြန္ေတာ္တို့ စီမွာ ကပ္ျပထားတာကိုလည္း နမူနာပံုေလးေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ႕ ေအာက္မွာခင္းတဲ႔အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ ျမက္အရွည္အေနနဲ့ – 20 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm ေတြ ရွိပါတယ္။ သူကအျကမ္းခံပါတယ္ ၊ ျမက္ကြ်တ္တာေတြမျဖစ္ပါဘူး. ထူလဲပိုထူပါတယ္။ ေအာက္ခင္းတဲ႔အမ်ိဳးအစားက ေဘာလံုးကြင္းေတြမွာအမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကပါတယ္။ အခုလက္ရွိလည္း ရန္ကုန္၊ မႏ ၱေလး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ လားရိႈး၊ မိုးေကာင္း၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႔ မ်ားရွိ ေဘာလံုးကြင္းမ်ား မွာ အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါတယ္။
ေဘာလံုးကြင္းေတြအတြက္က 35 mm ကိုအမ်ားဆံုးေရာင္းရပါတယ္။ သူကqualityလဲေကာင္းတယ္ ေစ်းကလဲသင့္ပါတယ္။ ေဘာလံုးကြင္းေတြအတြက္ အသံုးျပဳတဲ႕ အမ်ိဳးအစားကေတာ႕ ၁ေပပတ္လည္ကို ၁၄၅၀က်ပ္ နဲ႔ေရာင္းပါတယ္။
အခုေနာက္ပိုင္းျမက္ခင္းတုေတြကိုအိမ္ေတြမွာအသံုးမ်ားလာတဲ႕အေၾကာင္းကေတာ႕ နင္းရတာလည္း အိတဲ႕အတြက္ ညေနပိုင္းအိမ္မွာထိုငဲ႔ေနရာတို႔ ကစားတဲ႔ေနရာတို႔မွာခင္းလာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ေရာင္းရတာကေတာ႕ အစိမ္းေရာင္ပါ။ မႏေလးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို့ ခင္းေပးခဲတဲ့ Project ေတြထဲက ၂ ခုကိုလည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းက ထပ္ၿပီးတြင္က်ယ္လာတာက ေက်ာင္းေတြမွာပါ။ ကေလးေတြကစားျပီးလဲတဲ႔အခ်ိန္မွာမနာေအာင္ခင္းတာပါ။ ကေလးေတြ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ရိုးရိုး တမံသလင္း ထက္စာရင္ျမက္ခင္းတုေပၚမွာကစားရတာပိုသေဘာက် ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ပန္းျမက္
ပန္းျမက္အမ်ိဳးအစားကေတာ႔နံရံေတြ နဲ့ တံတိုင္းေတြမွာကပ္ၾကပါတယ္။ ပန္းျမက္ရဲ႔အားသာခ်က္က Design ေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ အျခားေသာ Decorative Item ေတြေလာက္ အလုပ္မရႈပ္၊ အကုန္အက် မမ်ားပဲ ေျပာင္းႏိုင္တာပါ။ designကို အခ်ပ္လိုက္ျဖဳတ္ျပီးလဲလို႔ရသလို ၁ပြင့္ခ်င္းဆီျဖဳတ္ျပီး ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ Design အခ်ပ္လိုက္ျပန္ေဖာ္လို႔လဲရပါတယ္။ အျခားေသာ Decorative Item ေတြလို တစ္ခါသံုးၿပီးျပန္သံုးလို့ မရတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္လို့ ကုန္က်စရိတ္ေတြသက္သာေစပါတယ္ လို့ သိရပါတယ္။
ဒါကေတာ့ Unique Aspiration Co.,Ltd မွ ျမက္ခင္းတုနဲ႔ ပန္းျမက္မ်ားအေၾကာင္း တေစ႕တေစာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္သူမ်ား အေနနဲ့ဒီထက္ပိုၿပီး အေသးစိတ္ သိလိုသည္မ်ားရွိပါက အမွတ္ – ၄၀၀၊ ၈၂ လမ္း ၊ ၃၁လမ္းႏွင့္ ၃၂ လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ ႔နယ္၊ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕၊ ဖုန္း ၀၉ ၂၅၅၅၅၉၉၅၇ သို့ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း စံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

Download eBook version as a FREE!

လူဖတ်အများဆုံး ဆောင်ပါး (၅)ပုဒ်

 • Home page 7044 viewed
 • Welcome to Home & Decor 4845 viewed
 • ပြည်တော်အေးရိပ်သာလမ်းမှSingle Family Home 3155 viewed
 • အိမ်နီးချင်းကြောင့် လာဘ်ပိတ်ခြင်း 2780 viewed
 • လမ္းဦးတိုက္မွာ ေနသူေတြ ခ်မ္းသာၾကပါေစ 2679 viewed

ads

ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ဖြင့်သင်နဲ့ အတူရှိနေမယ့် Wall Art by Xenon

ဒီတစ်ပတ် အဖွဲ့သားတွေ ရန်ကုန်မြို့ထဲ အလည်အပတ်သွားရင်း ရောက်ခဲ့တဲ့ ဆိုင်လေး တစ်ခုအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။ ဆိုင်လေးအကြောင်းဆိုတာထဲမှာမှ ဆိုင်မှာ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ဆိုင်အပြင်အဆင်ကို အဓိကထားပြောချင်ပါတယ်။ ဆိုင်ကိုဝင်သွားတဲ့အခါ ဆိုင်ရဲ့အခင်းအကျင်းတွေထဲမှာ နံရံကမြင်ကွင်းတွေက စိတ်ကိုဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ပေးနေပါတယ်။ ဆိုင်ကိုရောက်လာတဲ့သူတွေအတွက် အတိတ်ကို ပြန်လည်သတိရစေမယ့် အခင်းအကျင်းလေး တစ်ခုပါ။ ၁၉၈ဝ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၉၅ ခုနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်ရဲ့ အထင်ကရမြင်ကွင်းများစွာက သက်လတ်ပိုင်းအရွယ်တွေအတွက် အတိတ်နေ့ရက်တွေကိ်ု ပြန်လည် သတိရစေမှာပါ။ ရန်ကုန်ရဲ့ အငွေ့အသက်များစွာ လွှမ်းခြုံနေတဲ့လှပတဲ့ မြင်ကွင်းလေးဖြစ်အောင် အဓိက ပံ့ပိုးပေးထားတာက နံရံက Wallpaper တွေပါ။ ၁၉၈ဝ – ၁၉၉၅ အတွင်း ရန်ကုန်မြို့မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အထင်ကရ အဖြစ်အပျက်တွေ ၊ သတင်းတွေ သာမက ရန်ကုန်တကúသိုလ်မှအစ ရန်ကုန်ရဲ့ နာမည်ကြီး အဆောက်အဦတွေရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို concept ယူပြီး Wallpaper အဖြစ် စိတ်တိုင်းကျ အရည်အသွေးမြင့် ပုံနှိပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ပေးနေတဲ့ လွမ်းမောဖွယ်ရာ မြင်ကွင်းတွေပါပဲ။ ဆိုင်ကိုလာတဲ့ သူတွေရော၊ မရောက်ဖူးသေးတဲ့သူတွေပါ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ရောက်လာမယ့်နေရာတစ်ခုလို ့ ထင်မိပါတယ်။

ဒီ Wallpaper တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာမို့ စာဖတ်ပရိသတ်အတွက်ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။  ဒီဆိုင်လေးအတွက် Wallpaper တွေကို Wall Art by Xenon မှ တာဝန်ယူ ပုံနှိပ်ပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သုံးထားတဲ့ Wallpaper အကြောင်းလေးကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ Wall art by xenon မှာ Wallpaper တွေအကြောင်းကို လေ့လာ စုံစမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Wall Art by Xenon ရဲ့ Wallpaper တွေက HP Latex Ink ကို အသုံးပြုပုံနှိပ်ထားတာကြောင့် အနံ့ ကင်းစင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။  စားသောက်ဆိုင်တွေ ၊ ဘားတွေနဲ့ ကော်ဖီဆိုင်တွေအတွက် ဒါက တကယ့်ကို ရွေးချယ်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံး နဲ့ အဓိကကျတဲ့ အချက်ပါ။ မဖြစ်မနေထည့်စဉ်းစားရမယ့် အချက်ပါ။ ဒါကို Wall Art by Xenon ရဲ့ Wallpaper တွေက အာမခံချက်ပေးနိုင်ပါတယ်။  နောက်တစ်ခုကတော့ အသုံးပြုတဲ့ ကုန်ကြမ်းတွေအကုန်လုံးဟာ ခဲ၊ နီကယ်လ် ဓာတ်များ ကင်းစင်ကြောင်း နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့ အညီ Eco Logo နဲ့ Green Guard Certificate ရရှိထားတဲ့ အမျိုးအစား လည်းဖြစ်တာကြောင့် ကျန်းမာရေး အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။

နောက်ထက်အထူးအားသာချက်ကတော့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဒီဇိုင်း၊ ဓာတ်ပုံ ကိုပုံနှိပ်နိုင်တဲ့ အပြင် အတိုင်းအတာကိုလည်း လိုသလောက်အတိအကျ ရနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲကအတိုင်း တစ်ထပ်တည်း ပုံဖော်နိုင်မှာပါ။ အနံ့ကင်းစင်တဲ့ HP Latex Ink ကို အသုံးပြုပြီး လိုသလောက် အတိုင်းအတာ ကိုသာပုံနှိပ်ရတာကြောင့် Wallpaper တွေကို မလိုအပ်ပဲ အပိုဝယ်စရာမလိုသလို၊ လိုသွားရင်လည်း အရောင် အဆင် မတူတော့တာမျိုး၊ ဝယ်ရခက်တာမျိုး မဖြစ်တော့ပဲ အလွယ်တကူနဲ့ Wall art by xenon မှာ ထက်မံပြီး ပုံနှိပ်ထုတ်ယူလိုက်ရုံပါပဲ။ အရမ်းကို အဆင်ပြေနေပါပြီ။ နောက်တစ်ခုက အခုနောက်ပိုင်းမှာခေတ်ရဲ့ အလိုအရ အခန်းအပြင်အဆင်ကို အချိန်ကာလအလိုက် ပြောင်းလဲ ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလို ပြောင်းလဲချင်တဲ့အခါ အလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်တာကလည်း Wallpaper တွေရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုပါ။ ဒါတွေအားလုံး အဆင်ပြေစေဖို့က Wall Art by Xenon မှာ ရနိုင်ပါတယ်။ Wall Art by Xenonမှာ ရွေးချယ်စရာ ဒီဇိုင်းတွေအဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ ဒီထဲကမဟုတ်ပဲ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံကို ပေးပြီးလည်း ပုံနှိပ် ရယူနိုင်တာကြောင့် မိမိလုပ်ငန်းနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မယ့် ၊ မိမိရဲ့ ဖောက်သည်တွေကို ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်ပေးနိုင်မယ့် အပြင်အဆင်တွေနဲ့ ပိုမိုအောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်း တစ်ခုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်းလည်းရမယ်၊ ပစöည်းအပိုအလိုမရှိ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူ အချိန်ကုန်သက်သာတာကြောင့်  ကုန်ကျစရိတ်တွေအလေအလွင့်မဖြစ်ဘူး ၊ အရည်အသွေးကောင်းတယ်၊ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း စိတ်ချရတဲ့ Eco Logo နဲ့ Green Guard Certificate ရရှိထားပြီး ၊ ခေတ်နဲ့အညီ ပြင်ဆင်ရတာလည်းလွယ်တယ်ဆိုတော့ Wall Art by Xenon ရဲ့ Wallpaper တွေက အသုံးပြုဖို့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အခုလိုပဲ စားသောက်ဆိုင်၊ ကော်ဖီဆိုင်၊ ဘားတွေအတွက် လိုက်ဖက်ညီသင့်တော်မယ့် ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ Wallpaperကို အသုံးပြုပြီး ဆိုင်ကို လာမယ့် ဧည့်သည်တွေကို ဆွဲဆောင်­နိုင်ပါတယ်။

စာဖတ်ပရိသတ်အတွက် Wall Art By Xenon ရဲ့ လိပ်စာကို စပ်စုခဲ့ကြပါသေးတယ်။ Wall Art By Xenon ရဲ့ Wallpaper ကို ဆက်သွယ်မှာယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Xenon Premium Printing Shop အမှတ်(၇၈)၊ အနော်ရထာလမ်း၊ ၃၉လမ်း နှင့် ၄ဝလမ်း ကြား၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။ ဖုန်း – ဝ၁ ၃၉၈၈၄၄၊ ဝ၉ ၄၂၈၃၀၇၇၇၇၊ ဝ၉ ၂၆၄၅၉၆၇၂၂ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါကြောင်း သတင်းပေး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။

Myanmar Home & Decor Magazine ( Vol- 7, Issue – 5)

Photo – T Kyi Ye Yint  ­

Download eBook version as a FREE!

လူဖတ်အများဆုံး ဆောင်ပါး (၅)ပုဒ်

 • Home page 7044 viewed
 • Welcome to Home & Decor 4845 viewed
 • ပြည်တော်အေးရိပ်သာလမ်းမှSingle Family Home 3155 viewed
 • အိမ်နီးချင်းကြောင့် လာဘ်ပိတ်ခြင်း 2780 viewed
 • လမ္းဦးတိုက္မွာ ေနသူေတြ ခ်မ္းသာၾကပါေစ 2679 viewed