ကျန်းမာရေးနှင့် စီးပွားရေး

ဖုန္းေရႊအဘိဓာန္

တည်းဖြတ်သူ Myanmar Home and Decoration
ရေးသားသူ ဟိန္းလတ္ မှ
June 28, 2019 နေ့
ဖုန်းရွှေအဘိဓာန် ကဏ္ဍတွင်
ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။

ads

နံရံမ်ား (Wall)

          မိမိတို႔အိမ္၏ တည္ေနရာကို လုိုက္၍ ဆီေလ်ာ္ေသာ အေရာင္မ်ားကို နံရံ ေဆးသုတ္ႏိုင္ပါသည္။  ကံေကာင္းေစရန္ မဂၤလာရွိေသာ ရုပ္ပံုမ်ား၊ ပန္းခ်ီမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုလည္း နံရံတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲႏိုင္ပါသည္။ အေရာင္သည္ ဓာတ္ႀကီးငါးပါး ကိုယ္စားျပဳေသာ အေရာင္မ်ားသာျဖစ္သည္။ သစ္သားဓာတ္ – အညိဳေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္။ မီးဓာတ္ – အနီ၊ အ၀ါ၊ လိေမၼာ္ေရာင္မ်ား။ သတၲဳဓာတ္ – အျဖဴ၊ ေရႊေရာင္၊ ေငြေရာင္၊ ေၾကးနီေရာင္။ ေျမႀကီးဓာတ္ – အ၀ါေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ ။ ေရဓာတ္ – အျပာ၊ ခရမ္းေရာင္၊ အနက္ေရာင္။

          အေကာင္းဆံုး အေရာင္တြဲမ်ား – ခရမ္းေရာင္ရင့္ရင့္ ႏွင့္ ေငြေရာင္၊ အနက္ေရာင္ႏွင့္ အျဖဴေရာင္၊ အနီေရာင္ေတာက္ေတာက္ႏွင့္ ေရႊေရာင္။

          ေကာင္းေသာ အေရာင္တြဲမ်ား – အျပာႏွစ္ဆႏွင့္ အစိမ္း၊ အညိဳႏွစ္ဆႏွင့္ အနီ၊ အနီႏွစ္ဆႏွင့္ အ၀ါ၊ အ၀ါႏွစ္ဆႏွင့္ အျဖဴ၊ အျဖဴႏွစ္ဆႏွင့္ အျပာ။

          ေရွာင္ရမည့္အေရာင္တြဲမ်ား – အျပာႏွစ္ဆႏွင့္အနီ၊ အနီ ႏွစ္ဆႏွင့္ အျဖဴ၊ အျဖဴ ႏွစ္ဆႏွင့္ အစိမ္း၊ အစိမ္းႏွစ္ဆႏွင့္ အ၀ါ၊ အ၀ါ ႏွစ္ဆႏွင့္ အျပာ။

ေရ (Water)

          ေရသည္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ေသာမႈ၏ သေကၤတျဖစ္သည္။ ေရကို မွန္ကန္စြာ သံုးစြဲတတ္လွ်င္ စည္းစိမ္ဥစၥာ ႂကြယ္၀မည္။ ဖုန္းေရႊပညာတြင္ ေရက အေရးႀကီးသည္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၄၃ အထိ ေရကိုေျမာက္အရပ္၊ အေရွ႕အရပ္၊ အေရွ႕ေတာင္အရပ္၊ အေနာက္ေတာင္အရပ္ တြင္ထားပါက မဂၤလာရွိ၏။ အေရွ႕ႏွင့္ ေျမာက္အရပ္မ်ားက အေကာင္းဆံုး ေနရာမ်ား ျဖစ္၏။  ထိုေနရာမ်ားတြင္ ေရကန္၊ ေရတံခြန္၊ ေရပန္းမ်ားထားပါ။ မိမိၿခံတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္တြင္းမွာေသာ္လည္ေကာင္း ထိုေနရာမ်ားတြင္သာ ေရႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အရာမ်ားကိုထားပါ။

ေရနဂါး (Water Dargon)

          ေရကန္၊ ေရပန္း၊ ေရတံခြန္မ်ားကို မွန္ကန္ေသာေနရာတြင္ထားလွ်င္ ေရနဂါးေစာင့္ေရွာက္သည္ ဟု အယူအဆရွိ၏။  ေရနဂါးေစာင့္ေရွာက္လွ်င္ စီးပြားဥစၥာ ပိုမိုျမန္ဆန္ တိုးတက္သည္။

ၾကာပန္း (Water Lilies)

          ၾကာပန္းသည္ နိမိတ္ေကာင္းေသာ ပန္းျဖစ္၏။  ၄င္းသည္ စစ္မွန္ျဖဴစင္ျခင္း သေဘာကိုေဆာင္၏။  ေရကန္ထဲမွ ငါးမ်ားကို ငွက္သတၲ၀ါ စသည္တို႔၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္၊ ၾကာပန္းမ်ားကို ေရကန္တြင္ စိုက္ထားရ၏။

ေရတံခြန္ (Waterfall)

          ၿခံေျမအလြတ္ရွိလွ်င္ ၿခံ၏ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ေရတံခြန္၏ အရြယ္ပမာဏကို ဂရုစိုက္ပါ။ အိမ္ႀကီးလွ်င္ ေရတံခြန္ ႀကီးႀကီး၊ အိမ္ေသးလွ်င္ ေရတံခြန္ေသးေသး လုပ္ပါ။  ေရတံခြန္ကို မိမိျပတင္းေပါက္ (သို႔) တံခါးမမွ ၾကည့္လွ်င္ ျမင္ႏုိင္ပါေစ။ သို႔မွသာ လာဘ္ေကာင္းသည့္ နိမိ္တ္ျဖစ္မည္။  ေရတံခြန္စီးက်သံကလည္း သာသာယာယာ ညင္ညင္သာသာ ရွိပါေစ။ ၀ုန္းဒိုင္းႀကဲေသာ အသံမ်ား မေပါက္ေစရ။ ေရတျဖည္းျဖည္း စီးဆင္းပါေစ။ အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ စီးမက်ေစရန္လည္း သတိျပဳပါ။

လိႈင္းတြန္႔မ်ား (Wavy Lines)

          လိႈင္းတြန္႔လိုင္းမ်ားသည္ ေရကို ကိုယ္စားျပဳ၏။  ထိုဒီဇိုင္းမ်ိဳးကို ေျမာက္၊ အေရွ႕၊ အေရွ႕ေျမာက္ အရပ္တို႔တြင္ ရွိပါေစ။  အျဖားအရပ္မ်ားတြင္ မထားပါႏွင့္။

ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈ ကံ (Wealth Luck)

          ဖုန္းေရႊပညာတြင္ ကံေကာင္းျခင္း ပံုစံ (၈)မ်ိဳးရွိသည့္ အနက္ ၁ မ်ိဳးျဖစ္သည္။  ဖုန္းေရႊဓာတ္မွန္လွ်င္ ဤကံထြန္းကားတတ္သည္။

ပိုက္ဆံ “ခ်ီ” ဓာတ္ကို ညိဳ႕ငင္ယူေဆာင္ရန္အတြက္ “ေျခေထာက္သံုးေခ်ာင္းပါေသာ ဖားရုပ္” သို႔မဟုတ္ အလည္တြင္ေလးေထာင့္ကြက္အေပါက္ပါေသာ တရုတ္ဒဂၤါးတို႔ကို သံုးရ၏။  အေရွ႕ေတာင္အရပ္တြင္ အပင္မ်ားထားျခင္း၊ ေျမာက္အရပ္တြင္ ေရႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အရာမ်ားထားျခင္းတို႔သည္လည္း လာဘ္ရႊင္ေစ၏။  ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈအတြက္ အေကာင္းဆံုး ဓာတ္ကား “ေရနဂါး” ထားျခင္းျဖစ္၏။  “ေရနဂါး” ပံုသည္ လာဘ္ရႊင္ေစ၏။

ခ်မ္းသာအိုး (Wealth Vase)

          ခ်မ္းသာအိုးကို ေျမႀကီး (သို့မဟုတ္) သတဳျဖင့္လုပ္ရသည္။  ေျမႀကီးႏွင္႕ လုပ္ေသာအိုးဟူသည္ ေႂကြအိုး သို့မဟုတ္ သလင္းေက်ာက္ အိုးမ်ားျဖစ္၏။  သတဳအိုးကား ေၾကးနီ၊ ေငြ၊ ေရႊ အိုးမ်ား ျဖစ္၏။  အိုး၏ တန္ဖိုး ႀကီးေလေလ မဂၤလာပိုရွိေလ ျဖစ္၏။ အိုးထဲသို့ သလင္းေက်ာက္၊ နီလာ ခရမ္းစသည္တို့ ထည္႕ထား၍လည္း ရ၏။ ဤခ်မ္းသာအိုးကို လူမျမင္ေအာင္ ဘီရိုထဲမွာ ဖြက္ထားရမည္။ အိမ္ေရွ႔တံခါးမႀကီးႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ မထားရ။ ထိုသို့ထားလွ်င္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈမ်ားေျမာပါသြားတတ္သည္။

ေရတြင္းမ်ား (Wells)

          အိမ္မွထြက္သမွ်ေရမ်ားကို စုေဆာင္းသိမ္းဆညး္ႏိုင္ေသာ ေရတြင္းတစ္ခု ရွိရမည္။.  ထိုေရတြင္းမွ ေရမ်ားက မိမိ၏ မဂၤလာ ရွိဆံုး အရပ္ သို႔ ထပ္မံစီးထြက္ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးႏုိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။  ဤအစီအရင္ကို “ေရနဂါး ဂႏ္ၱ၀င္” နည္းဟု သံုးၾကသည္။

အေနာက္အရပ္ (West)

           အေနာက္အရပ္တြင္ သတ္ၲဳ “ခ်ီ” ဓာတ္ကို ရေအာင္လုပ္ႏိုင္လွ်င္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ေကာင္းသည္။ဤေနရာတြင္ အျဖဴေရာင္ သတ္ၲဳ ပစ္ၥည္းမ်ားထားပါ။  ေခါင္ေလာင္းမ်ားထားပါ။ ေၾကးစည္ထားပါ။ ေၾကးစည္ကို အိမ္အေနာက္ဘက္တြက္ မၾကာခဏတီးေပးပါ။

က်ားျဖဴ ( White Tiger)

          က်ားျဖဴသည္ အိမ္ကို ေစင္႕ေရွာက္တတ္သည္။  က်ားႏွင္႕တြဲဘက္က နဂါးျဖစ္သည္။  သို့ေသာ္ က်ားမရွိလွ်င္ နဂါးက နဂါးအစစ္မဟုတ္။ က်ားရုပ္ကို အိမ္၏ အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ထားရမည္။ အေရွ႔ဘက္ျခမ္းသည္ အေနာက္ဘက္ျခမ္းထက္ ဘယ္ေတာ႕မွ ပိုမျမင္႕ေစရ။ က်ားရွိေသာ အျခမ္းက အၿမဲတမ္း ပိုျမင္႕ေနေစရမည္။  နဂါးအရုပ္ကိုမီးထိန္ထိန္ထြန္းေပးပါ။  တတ္ႏိုင္လွ်င္ အိမ္ထဲမွာ က်ားရုပ္မခ်ိတ္ဆြဲပါႏွင့္။ အေနာက္ဘက္ျခမ္းကိုေစာင္႕ေသာက်ားရုပ္ႏွင္႕ နဂါးရုပ္သည္ တကယ္႕တြဲဖက္ညီေသာ အေစာင္႕အေရွာက္မ်ားျဖစ္၏။

ေလသာဆည္းလည္း ( Wind Chimes)

          အိမ္တြင္ ေလသာဆည္းလည္းကို မတပ္မျဖစ္ တပ္ဆင္ ခ်ိတ္ဆြဲရမည္။  ဆည္းလည္းျမည္သံက ဖုန္းေရႊေကာင္းျဖစ္၏။

ျပတင္းေပါက္မ်ား ( Windows)

          ျပတင္းေပါက္ လံုး၀မရွိလွ်င္ ဖုန္းေရႊမေကာင္းပါ။ ထိုနည္းတူ ျပတင္းေပါက္မ်ားလြန္းလွ်င္လည္း မေကာင္းပါ။  အိမ္တစ္အိမ္တြင္ တံခါးႏွင္႕ ျပတင္းေပါက္ အေရအတြက္ ကား ၃း၁ ျဖစ္ရမည္။ တံခါးတစ္ေပါက ျပတင္းေပါက္ ၃ေပါက္။ ျပတင္းေပါက္ကို အပိတ္အဖြင့္ လုပ္ရမည္။ အတြင္းဖြငါ႕ ျပတင္းေပါက္ကို ေရွာင္ပါ။ အိမ္ေရွ႔တံခါးမႀကီးႏွင္႕ တည္႕တည့္တြင္ ျပတင္းေပါက္ မရွိေစရ။ တံခါးမ မွ ၀င္လာေသာေငြမ်ား ျပတင္းေပါက္မွ တခါထဲ ထြက္ကုန္၍ မည္သည္႕အခါမွ ေငြစုမိေဆာင္းမိရွိမည္ မဟုတ္ပါ။

သစ္သား (Wood)

          ဓာတ္ႀကီးငါးပါးအနက္ တစ္ခုျဖစ္၏။  သစ္သားက ႀကီးပြားခ်မ္းသာေသာ ဓာတ္ျဖစ္၍ မရွိမျဖစ္ရွိရမည္။ အထူးသျဖင္႕ အိမ္၏ အေရွ႔ႏွင္႕ အေရွ႔ေတာင္အရပ္တို့တြင္ သစ္သား ဓာတ္ရွိဖို့ အေရးႀကီး၏။

၀ူခ်င္း (Wuxing)

          ဓာတ္ႀကီးငါးပါးကို တရုတ္ဘာသာျဖင္႕ “၀ူခ်င္း” ဟုေခၚ၏။  “၀ူ” က “ငါး”ျဖစ္ၿပီး “ခ်င္း”က “ဓာတ္” ျဖစ္၏။ ေရက ေဆာင္းရာသီကို စိုးမိုး၏။  သစ္သားက ေႏြဦးေပါက္၊ မီးကေႏြ၊ သတ္ၲဳက ေဆာင္းဦးေပါက္ကို စိုးမိုး၏။ ရာသီႏွစ္ခုၾကား စပ္ကူးမတ္ကူးသတိျပဳရမည္မွာေလသာဆည္းလည္းကို အေရွ႔ (သို့) အေရွ႔ေတာင္ အရပ္တြင္မခ်ိတ္ဆြဲပါႏွင့္။ ၄င္းေနရာက သစ္သားဓာတ္ေနရာျဖစ္သည္။ ထိုေနရာတြင္ သစ္သားဆည္းလည္းခ်ိတ္၍ရ၏။ သတ္ၲဳဆည္းလည္းမ်ားကို အေနာက္ႏွင္႕အေနာက္ေတာင္အရပ္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲရသည္။  ေႂကြဆည္းလည္းကို အေနာက္ေတာင္ႏွင့္ အေရွ႔ေျမာက္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲႏိုင္သည္။  အိမ္ထဲမွ မေကာင္းေသာကံမ်ားရွိလွ်င္ ေမာင္းထုတ္လိုပါကမူ အေခါင္းပါေသာ သတ္ၲဳငါးေခ်ာင္းဆည္းလည္းကို သံုးပါ။ တတ္ႏိုင္လွ်င္ ေစတီဘုရားပံုပါေသာ ဆည္းလည္းကို သံုးပါ။ ၄င္းသည္ မေကာင္းေသာ ဓာတ္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းအားပိုရွိ၏။

ေလ (Wind)

          ေလသိပ္တိုက္ေသာေနရာကို ေရွာင္ပါ။ ဥပမာ ေတာင္ထိပ္လိုေနရာမ်ား သို့မဟုတ္ ပင္လယ္ကမ္းေျခလိုေနရာမ်ိဳးမွာ အိမ္ေဆာက္မေနသင့္။

ေလကသိပ္ျပင္းလွ်င္ “ခ်ီ” ဓာတ္ကို လြင္႕ပါးေပ်ာက္ျပယ္ေစႏိုင္၍ ျဖစ္၏။ ေလပူျဖစ္ေစ၊ ေလေအးျဖစ္ေစ အိမ္ကို ေလဒလေဟာတိုက္လွ်င္ မေကာင္းပါ။ ထိုေလဒဏ္ကို ေကာင္းစြာကာကြယ္ထားႏိုင္ရန္ လိုအပ္၏။ သလဲကို ေျမႀကီးဓာတ္ စိုးမိုး၏။ ဓာတ္ႀကီးငါးပါးႏွင္႕ “ခ်ီ” အမ်ိဳးအစား ငါးခုက ဆက္စပ္ေန၏။

          ေရက ေအာက္ကို စီးဆင္းၿမဲျဖစ္သည္။ ထို့ေၾကာင္႕ လွ်ံက်မွာစိုးရ၏။  အႏ္ၱရာယ္ရွိ၏။ သစ္သားက အေပၚကို ေထာင္တက္၏။ အသက္ဇီ၀ႏွင္႕ ႀကီးထြားဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

 မီးက အရပ္မ်က္ႏွာအားလံုးကို ပ်ံ႔ႏွံ႔သည္။ အရွိန္ဟပ္သည္။ ပူသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ရခက္၏။ သတ္ၲဳက အတြင္းကို ထိုးေဖါက္၏။  ထက္၏။ ခၽြန္ျမ၏ သံုးတတ္လွ်င္ေဆး၊ မသံုးတတ္လွ်င္ ေဘးျဖစ္၏။

          ေျမႀကီးက ဆြဲေဆာင္မႈရွိ၏။  ေက်ညက္၏။ တည္တံ႕၏။ အကာအကြယ္ျပဳ၏။

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

ဖုန်းရွှေအဘိဓာန်

နံရံများ (Wall)
မိမိတို့အိမ်၏ တည်နေရာကို လိုက်၍ ဆီလျော်သော အရောင်များကို နံရံ ဆေးသုတ်နိုင်ပါသည်။ ကံကောင်းစေရန် မင်္ဂလာရှိသော ရုပ်ပုံများ၊ ပန်းချီများ၊ ဓာတ်ပုံများကိုလည်း နံရံတွင် ချိတ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ အရောင်သည် ဓာတ်ကြီးငါးပါး ကိုယ်စားပြုသော အရောင်များသာဖြစ်သည်။ သစ်သားဓာတ် – အညိုရောင်၊ အစိမ်းရောင်။ မီးဓာတ် – အနီ၊ အဝါ၊ လိမ္မော်ရောင်များ။ သတ္တုဓာတ် – အဖြူ၊ ရွှေရောင်၊ ငွေရောင်၊ ကြေးနီရောင်။ မြေကြီးဓာတ် – အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ ။ ရေဓာတ် – အပြာ၊ ခရမ်းရောင်၊ အနက်ရောင်။
အကောင်းဆုံး အရောင်တွဲများ – ခရမ်းရောင်ရင့်ရင့် နှင့် ငွေရောင်၊ အနက်ရောင်နှင့် အဖြူရောင်၊ အနီရောင်တောက်တောက်နှင့် ရွှေရောင်။
ကောင်းသော အရောင်တွဲများ – အပြာနှစ်ဆနှင့် အစိမ်း၊ အညိုနှစ်ဆနှင့် အနီ၊ အနီနှစ်ဆနှင့် အဝါ၊ အဝါနှစ်ဆနှင့် အဖြူ၊ အဖြူနှစ်ဆနှင့် အပြာ။
ရှောင်ရမည့်အရောင်တွဲများ – အပြာနှစ်ဆနှင့်အနီ၊ အနီ နှစ်ဆနှင့် အဖြူ၊ အဖြူ နှစ်ဆနှင့် အစိမ်း၊ အစိမ်းနှစ်ဆနှင့် အဝါ၊ အဝါ နှစ်ဆနှင့် အပြာ။

ရေ (Water)
ရေသည် ချမ်းသာကြွယ်ဝသောမှု၏ သင်္ကေတဖြစ်သည်။ ရေကို မှန်ကန်စွာ သုံးစွဲတတ်လျှင် စည်းစိမ်ဥစ္စာ ကြွယ်ဝမည်။ ဖုန်းရွှေပညာတွင် ရေက အရေးကြီးသည်။ သက္ကရာဇ် ၂၀၄၃ အထိ ရေကိုမြောက်အရပ်၊ အရှေ့အရပ်၊ အရှေ့တောင်အရပ်၊ အနောက်တောင်အရပ် တွင်ထားပါက မင်္ဂလာရှိ၏။ အရှေ့နှင့် မြောက်အရပ်များက အကောင်းဆုံး နေရာများ ဖြစ်၏။ ထိုနေရာများတွင် ရေကန်၊ ရေတံခွန်၊ ရေပန်းများထားပါ။ မိမိခြံတွင်သော်လည်းကောင်း၊ အိမ်တွင်းမှာသော်လည်ကောင်း ထိုနေရာများတွင်သာ ရေနှင့် ပတ်သက်သည့် အရာများကိုထားပါ။

ရေနဂါး (Water Dargon)
ရေကန်၊ ရေပန်း၊ ရေတံခွန်များကို မှန်ကန်သောနေရာတွင်ထားလျှင် ရေနဂါးစောင့်ရှောက်သည် ဟု အယူအဆရှိ၏။ ရေနဂါးစောင့်ရှောက်လျှင် စီးပွားဥစ္စာ ပိုမိုမြန်ဆန် တိုးတက်သည်။

ကြာပန်း (Water Lilies)
ကြာပန်းသည် နိမိတ်ကောင်းသော ပန်းဖြစ်၏။ ၎င်းသည် စစ်မှန်ဖြူစင်ခြင်း သဘောကိုဆောင်၏။ ရေကန်ထဲမှ ငါးများကို ငှက်သတ္တဝါ စသည်တို့၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်ရန်၊ ကြာပန်းများကို ရေကန်တွင် စိုက်ထားရ၏။

ရေတံခွန် (Waterfall)
ခြံမြေအလွတ်ရှိလျှင် ခြံ၏ မြောက်ဘက်ခြမ်းတွင် ရေတံခွန်၏ အရွယ်ပမာဏကို ဂရုစိုက်ပါ။ အိမ်ကြီးလျှင် ရေတံခွန် ကြီးကြီး၊ အိမ်သေးလျှင် ရေတံခွန်သေးသေး လုပ်ပါ။ ရေတံခွန်ကို မိမိပြတင်းပေါက် (သို့) တံခါးမမှ ကြည့်လျှင် မြင်နိုင်ပါစေ။ သို့မှသာ လာဘ်ကောင်းသည့် နိမိတ်ဖြစ်မည်။ ရေတံခွန်စီးကျသံကလည်း သာသာယာယာ ညင်ညင်သာသာ ရှိပါစေ။ ဝုန်းဒိုင်းကြဲသော အသံများ မပေါက်စေရ။ ရေတဖြည်းဖြည်း စီးဆင်းပါစေ။ အမြန်နှုန်းနှင့် စီးမကျစေရန်လည်း သတိပြုပါ။

လှိုင်းတွန့်များ (Wavy Lines)
လှိုင်းတွန့်လိုင်းများသည် ရေကို ကိုယ်စားပြု၏။ ထိုဒီဇိုင်းမျိုးကို မြောက်၊ အရှေ့၊ အရှေ့မြောက် အရပ်တို့တွင် ရှိပါစေ။ အဖြားအရပ်များတွင် မထားပါနှင့်။

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု ကံ (Wealth Luck)
ဖုန်းရွှေပညာတွင် ကံကောင်းခြင်း ပုံစံ (၈)မျိုးရှိသည့် အနက် ၁ မျိုးဖြစ်သည်။ ဖုန်းရွှေဓာတ်မှန်လျှင် ဤကံထွန်းကားတတ်သည်။
ပိုက်ဆံ “ချီ” ဓာတ်ကို ညို့ငင်ယူဆောင်ရန်အတွက် “ခြေထောက်သုံးချောင်းပါသော ဖားရုပ်” သို့မဟုတ် အလည်တွင်လေးထောင့်ကွက်အပေါက်ပါသော တရုတ်ဒင်္ဂါးတို့ကို သုံးရ၏။ အရှေ့တောင်အရပ်တွင် အပင်များထားခြင်း၊ မြောက်အရပ်တွင် ရေနှင့် ပတ်သက်သော အရာများထားခြင်းတို့သည်လည်း လာဘ်ရွှင်စေ၏။ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအတွက် အကောင်းဆုံး ဓာတ်ကား “ရေနဂါး” ထားခြင်းဖြစ်၏။ “ရေနဂါး” ပုံသည် လာဘ်ရွှင်စေ၏။
ချမ်းသာအိုး (Wealth Vase)
ချမ်းသာအိုးကို မြေကြီး (သို့မဟုတ်) သတုဖြင့်လုပ်ရသည်။ မြေကြီးနှင့် လုပ်သောအိုးဟူသည် ကြွေအိုး သို့မဟုတ် သလင်းကျောက် အိုးများဖြစ်၏။ သတုအိုးကား ကြေးနီ၊ ငွေ၊ ရွှေ အိုးများ ဖြစ်၏။ အိုး၏ တန်ဖိုး ကြီးလေလေ မင်္ဂလာပိုရှိလေ ဖြစ်၏။ အိုးထဲသို့ သလင်းကျောက်၊ နီလာ ခရမ်းစသည်တို့ ထည့်ထား၍လည်း ရ၏။ ဤချမ်းသာအိုးကို လူမမြင်အောင် ဘီရိုထဲမှာ ဖွက်ထားရမည်။ အိမ်ရှေ့တံခါးမကြီးနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် မထားရ။ ထိုသို့ထားလျှင် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုများမြောပါသွားတတ်သည်။

ရေတွင်းများ (Wells)
အိမ်မှထွက်သမျှရေများကို စုဆောင်းသိမ်းဆည်းနိုင်သော ရေတွင်းတစ်ခု ရှိရမည်။. ထိုရေတွင်းမှ ရေများက မိမိ၏ မင်္ဂလာ ရှိဆုံး အရပ် သို့ ထပ်မံစီးထွက်နိုင်အောင် ဖန်တီးပေးနိုင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်၏။ ဤအစီအရင်ကို “ရေနဂါး ဂန်္တဝင်” နည်းဟု သုံးကြသည်။

အနောက်အရပ် (West)
အနောက်အရပ်တွင် သတ်္တု “ချီ” ဓာတ်ကို ရအောင်လုပ်နိုင်လျှင် နောက်မျိုးဆက် သားသမီးများအတွက် ကောင်းသည်။ဤနေရာတွင် အဖြူရောင် သတ်္တု ပစ်္စည်းများထားပါ။ ခေါင်လောင်းများထားပါ။ ကြေးစည်ထားပါ။ ကြေးစည်ကို အိမ်အနောက်ဘက်တွက် မကြာခဏတီးပေးပါ။

ကျားဖြူ ( White Tiger)
ကျားဖြူသည် အိမ်ကို စေင့်ရှောက်တတ်သည်။ ကျားနှင့်တွဲဘက်က နဂါးဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျားမရှိလျှင် နဂါးက နဂါးအစစ်မဟုတ်။ ကျားရုပ်ကို အိမ်၏ အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် ထားရမည်။ အရှေ့ဘက်ခြမ်းသည် အနောက်ဘက်ခြမ်းထက် ဘယ်တော့မှ ပိုမမြင့်စေရ။ ကျားရှိသော အခြမ်းက အမြဲတမ်း ပိုမြင့်နေစေရမည်။ နဂါးအရုပ်ကိုမီးထိန်ထိန်ထွန်းပေးပါ။ တတ်နိုင်လျှင် အိမ်ထဲမှာ ကျားရုပ်မချိတ်ဆွဲပါနှင့်။ အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုစောင့်သောကျားရုပ်နှင့် နဂါးရုပ်သည် တကယ့်တွဲဖက်ညီသော အစောင့်အရှောက်များဖြစ်၏။

လေသာဆည်းလည်း ( Wind Chimes)
အိမ်တွင် လေသာဆည်းလည်းကို မတပ်မဖြစ် တပ်ဆင် ချိတ်ဆွဲရမည်။ ဆည်းလည်းမြည်သံက ဖုန်းရွှေကောင်းဖြစ်၏။

ပြတင်းပေါက်များ ( Windows)
ပြတင်းပေါက် လုံးဝမရှိလျှင် ဖုန်းရွှေမကောင်းပါ။ ထိုနည်းတူ ပြတင်းပေါက်များလွန်းလျှင်လည်း မကောင်းပါ။ အိမ်တစ်အိမ်တွင် တံခါးနှင့် ပြတင်းပေါက် အရေအတွက် ကား ၃း၁ ဖြစ်ရမည်။ တံခါးတစ်ပေါက ပြတင်းပေါက် ၃ပေါက်။ ပြတင်းပေါက်ကို အပိတ်အဖွင့် လုပ်ရမည်။ အတွင်းဖွငါ့ ပြတင်းပေါက်ကို ရှောင်ပါ။ အိမ်ရှေ့တံခါးမကြီးနှင့် တည့်တည့်တွင် ပြတင်းပေါက် မရှိစေရ။ တံခါးမ မှ ဝင်လာသောငွေများ ပြတင်းပေါက်မှ တခါထဲ ထွက်ကုန်၍ မည်သည့်အခါမှ ငွေစုမိဆောင်းမိရှိမည် မဟုတ်ပါ။
သစ်သား (Wood)
ဓာတ်ကြီးငါးပါးအနက် တစ်ခုဖြစ်၏။ သစ်သားက ကြီးပွားချမ်းသာသော ဓာတ်ဖြစ်၍ မရှိမဖြစ်ရှိရမည်။ အထူးသဖြင့် အိမ်၏ အရှေ့နှင့် အရှေ့တောင်အရပ်တို့တွင် သစ်သား ဓာတ်ရှိဖို့ အရေးကြီး၏။
ဝူချင်း (Wuxing)
ဓာတ်ကြီးငါးပါးကို တရုတ်ဘာသာဖြင့် “ဝူချင်း” ဟုခေါ်၏။ “ဝူ” က “ငါး”ဖြစ်ပြီး “ချင်း”က “ဓာတ်” ဖြစ်၏။ ရေက ဆောင်းရာသီကို စိုးမိုး၏။ သစ်သားက နွေဦးပေါက်၊ မီးကနွေ၊ သတ်္တုက ဆောင်းဦးပေါက်ကို စိုးမိုး၏။ ရာသီနှစ်ခုကြား စပ်ကူးမတ်ကူးသတိပြုရမည်မှာလေသာဆည်းလည်းကို အရှေ့ (သို့) အရှေ့တောင် အရပ်တွင်မချိတ်ဆွဲပါနှင့်။ ၎င်းနေရာက သစ်သားဓာတ်နေရာဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင် သစ်သားဆည်းလည်းချိတ်၍ရ၏။ သတ်္တုဆည်းလည်းများကို အနောက်နှင့်အနောက်တောင်အရပ်တွင် ချိတ်ဆွဲရသည်။ ကြွေဆည်းလည်းကို အနောက်တောင်နှင့် အရှေ့မြောက်တွင် ချိတ်ဆွဲနိုင်သည်။ အိမ်ထဲမှ မကောင်းသောကံများရှိလျှင် မောင်းထုတ်လိုပါကမူ အခေါင်းပါသော သတ်္တုငါးချောင်းဆည်းလည်းကို သုံးပါ။ တတ်နိုင်လျှင် စေတီဘုရားပုံပါသော ဆည်းလည်းကို သုံးပါ။ ၎င်းသည် မကောင်းသော ဓာတ်များကို ဖယ်ထုတ်နိုင်သော စွမ်းအားပိုရှိ၏။
လေ (Wind)
လေသိပ်တိုက်သောနေရာကို ရှောင်ပါ။ ဥပမာ တောင်ထိပ်လိုနေရာများ သို့မဟုတ် ပင်လယ်ကမ်းခြေလိုနေရာမျိုးမှာ အိမ်ဆောက်မနေသင့်။
လေကသိပ်ပြင်းလျှင် “ချီ” ဓာတ်ကို လွင့်ပါးပျောက်ပြယ်စေနိုင်၍ ဖြစ်၏။ လေပူဖြစ်စေ၊ လေအေးဖြစ်စေ အိမ်ကို လေဒလဟောတိုက်လျှင် မကောင်းပါ။ ထိုလေဒဏ်ကို ကောင်းစွာကာကွယ်ထားနိုင်ရန် လိုအပ်၏။ သလဲကို မြေကြီးဓာတ် စိုးမိုး၏။ ဓာတ်ကြီးငါးပါးနှင့် “ချီ” အမျိုးအစား ငါးခုက ဆက်စပ်နေ၏။
ရေက အောက်ကို စီးဆင်းမြဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လျှံကျမှာစိုးရ၏။ အန်္တရာယ်ရှိ၏။ သစ်သားက အပေါ်ကို ထောင်တက်၏။ အသက်ဇီဝနှင့် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
မီးက အရပ်မျက်နှာအားလုံးကို ပျံ့နှံ့သည်။ အရှိန်ဟပ်သည်။ ပူသည်။ ထိန်းချုပ်ရခက်၏။ သတ်္တုက အတွင်းကို ထိုးဖေါက်၏။ ထက်၏။ ချွန်မြ၏ သုံးတတ်လျှင်ဆေး၊ မသုံးတတ်လျှင် ဘေးဖြစ်၏။
မြေကြီးက ဆွဲဆောင်မှုရှိ၏။ ကျေညက်၏။ တည်တံ့၏။ အကာအကွယ်ပြု၏။

Download eBook version as a FREE!

လူဖတ်အများဆုံး ဆောင်ပါး (၅)ပုဒ်

 • Home page 5776 viewed
 • Welcome to Home & Decor 4330 viewed
 • ပြည်တော်အေးရိပ်သာလမ်းမှSingle Family Home 3102 viewed
 • အိမ်နီးချင်းကြောင့် လာဘ်ပိတ်ခြင်း 2752 viewed
 • ဖုန္းေရႊအဘိဓာန္ 2510 viewed

အိမ်နီးချင်းကြောင့် လာဘ်ပိတ်ခြင်း

တည်းဖြတ်သူ Myanmar Home and Decoration
ရေးသားသူ ဇင်ယော်နီ မှ
May 4, 2019 နေ့
ကျန်းမာရေးနှင့် စီးပွားရေး ကဏ္ဍတွင်
ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။

83
ads

တစ်နေ့သ၌ ကျွနု်ပ်ထံသို့ ဒေါ်လှချောဆိုသူ အသက်ငါးဆယ်ကျော်အရွယ် မိန်းမကြီးတစ်ဦး ရောက်ရှိလာလေ၏။ ၎င်းသည် လွန်စွာ လျှာရှည်လှသောကြောင့် ကျွနု်ပ်က ဒေါ်ဝါယောဟုသာ ခေါ်လေတော့၏။ ကျွနု်ပ်က – “ပျောက်လှချေလား ဒေါ်ဝါယောရေ . . . ဟု မေးလိုက်သောအခါ ဒေါ်ဝါယောကြီးက – “ ပျောက်နေရင် စိတ်ချမ်းသာပေတော့ဆရာရေ . . .၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အဆင်ပြေလို့ ပျောက်နေတာမှတ်ပါ …၊ အဟဲ … အခုလို ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ တစ်ခုခု အဆင်မပြေလို့လို့သာ မှတ်ပေတော့ ဆရာရေ . . . ဟု ပြန်ပြောလေ၏။ ကျွနု်ပ်လည်း ၎င်းအား မနောမယလက်ဖက်ရည်ဖြင့် ဧည့်ခံရလေ၏။


ထို့နောက် ကျွနု်ပ်က – “ဆိုစမ်းပါဦး၊ ဘာတွေများ အဆင်မပြေလို့လဲ … . . ဟု မေးလိုက်ရာ ဒေါ်ဝါယောကြီးက –
“အဆင်မပြေတာက ကျွန်မမဟုတ်ဘူး ဆရာရဲ့၊ တူမလေးတစ်ယောက် အဆင်မပြေတာပါ၊ သို့ပေသော်လည်းပဲ အဲဒီတူမလေးက ကျွန်မကို ပေးကမ်းထောက်ပံ့နေတာဆိုတော့ သူအဆင်မပြေခြင်းဟာ ကျွန်မရဲ့အဆင်မပြေခြင်းပဲပေါ့၊ အဲဒီတော့ . . .သူအဆင်ပြေပါမှ ကျွန်မအဆင်ပြေမယ့် ကိစ္စပေါ့ဆရာရယ် .. . . ဟု ပြောလေတော့၏။ ကျွနု်ပ်လည်း ခေါင်းကိုကုပ်ရင်း “ရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါ ဒေါ်ဝါယောရယ် ”ဟု ပြောလိုက်ရ၏။ ဒေါ်ဝါယောကြီးက နှုတ်ခမ်းကိုမဲ့ရင်း “ဆရာ နားရှုပ်မှာစိုးလို့ကိုပဲ အစကတည်းက မရှင်းရှင်းအောင်ဆိုပြီး ရှုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကို ရှင်းအောင် တစ်ချက်ခြင်း ရှင်းရှင်းလေး ပြောလိုက်တာလေ ဆရာရဲ့ ဆရာတို့လည်း ခက်ပါတယ် … . .ဟု ပြောပြန်သဖြင့် ဟု ပြောပြန်သဖြင့် ကျွနု်ပ်လည်း – “ဟုတ်ပါပြီဗျား၊ ခင်ဗျားတို့ပဲ လွယ်ပါတယ်၊ ကဲ . . .ပြောကြည့်ပါဦး၊ ဘာကိစ္စလဲ . . .”ဟု ပြောလိုက်ရလေ၏။ ထိုအခါ ဒေါ်ဝါယောကြီးက “အဲဒီကိစ္စက အစတုန်းကတော့ အဆင်ပြေနေတာ ဆရာရဲ့ ၊ ဒီနောက်ပိုင်းကျမှ သိသိသာသာ အဆင်မပြေဖြစ်လာတာ၊ ဘာကိစ္စလဲဆိုတော့ တူမလေးရဲ့ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်ကိစ၊ တူမလေးက သူ့အိမ်ရှေ့မှာပဲ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်လေး တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ဖွင့်ပြီးရောင်းတာ၊ တော်တော့်ကို အဆင်ပြေခဲ့တာ၊ သူတို့ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ နာမည်ကိုကြီးသွားတာပဲ၊ တော်တော်ကိုရောင်းရတာ၊ သူ့မုန့်ဟင်းခါးဆိုရင် အဖိုးကြီး အဖွားကြီးတွေကလည်းကြိုက်တယ်၊ ကလေးတွေကလည်း အရမ်းကြိုက်တာ ဆရာရဲ့” ဟု ပြောရာ ကျွနု်ပ်က -“ အဲဒီလောက် အဆင်ပြေနေတာများ ကျုပ်စားဖို့လည်း မုန့်ဟင်းခါးလေးထည့်ယူလာခဲ့ပါတော့လားဗျာ . . .” ဟု ပြောလိုက်လေ၏။ ထိုအခါ ဒေါ်ဝါယောကြီးက -“ အဲဒါက ဟိုအရင်တုန်းကပြောတာ ဆရာရဲ့ ၊ အခု အဲဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူး၊ အခြေအနေက ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီ . . .” ဟု ပြောသောကြောင့် ကျွနု်ပ်က -“ သြော် . . .အဲဒါဆို ကျုပ်ကတောင် လမ်းထိပ်ကနေ မုန့်ဟင်းခါးဝယ်ပြီး ခင်ဗျားကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်မယ့် အပေါက်မျိုး ဖြစ်နေပြီထင်တယ် . . .” ဟု ပြောလိုက်ရာ ဒေါ်ဝါယောကြီးက ခေါင်းကလေးကို တွင်တွင်ညိတ်ရင်း – “ ကောင်းတယ် ကောင်းတယ်၊ ဆရာ့အစီအစဉ်မဆိုးဘူး . . .”ဟု ပြောလေ၏။

ထို့ကြောင့် ကျွနု်ပ်က – “ ကဲပါ ဒေါ်ဝါယောရယ် . . .ခင်ဗျားတူမဆိုင်က ဘာဖြစ်နေလို့လဲ ဆိုတာလေးပဲ လိုရင်းကိုရောက်အောင် ပြောစမ်းပါဗျာ . . .” ဟု တိုက်တွန်းရလေ၏။ ထိုအခါ ဒေါ်ဝါယောကြီးက –
“ ဒီလို ဆရာရဲ့ . . . သူ့ဆိုင်လေးက တော်တော့်ကို ရောင်းကောင်းခဲ့တာ၊ ကျွန်မလည်းစိတ်ချမ်းသာရတာပေါ့လေ၊ ဒီနောက်ပိုင်း သိသိသာသာ ရောင်းအားကျသွားတယ်၊ သူ့ဆိုင်ကိုအားပေးနေကျ ပုံမှန်ဖောက်သည်တွေပါ တဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားကြတယ်၊ ကျွန်မသတိထားမိတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ . . .သူတို့ဆိုင်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်က အခန်းကို လူအသစ်တွေပြောင်းလာပြီးကတည်းက မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီလိုဖြစ်သွားတာပဲ . . .” ဟု ပြောပြလေ၏။ ထိုအခါ ကျွနု်ပ်က -“ အဲဒီပြောင်းလာတဲ့မိသားစုဟာ တော်တော့်ကို ချစ်ချစ်ခင်ခင်၊ စည်းစည်းလုံးလုံး၊ ကြင်ကြင်နာနာရှိကြဟန်တူတယ်ဗျ . . .” ဟု ပြောလိုက်ရာ ဒေါ်ဝါယောကြီးသည် ရင်ဘတ်ကိုလက်ဖြင့် ဖြတ်ကနဲ ဖိ၏။ မေးစေ့ကို ရှေ့သို့ထိုး၍ နှုတ်ခမ်းကိုမဲ့၏။ ပြီးနောက် – “ အောင်မယ်လေးတော် . . .အဲဒီမိသားစုလောက် ရန်သတ်တာ၊ အဲဒီမိသားစုပဲ ရှိမယ်ထင်ပါရဲ့၊ ပြီးကို မပြီးနိုင်တော့ဘူး၊ နှစ်လေးဆယ် စစ်တိုက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ ဗမာဘုရင် အင်းဝမင်းခေါင်နဲ့ မွန်ဘုရင် ရာဇဓိရာဇ်တို့ တစ်မိသားစုထဲမှာ ဝင်စားလာကြသလား အောက်မေ့ရတယ်၊ သတ်လိုက်ကြတဲ့ရန်ဆိုတော့ ဆရာရယ် . . .၊ သံဃာတော်တွေ အရုဏ်ဆွမ်းခံ မကြွခင်ကနေ ညကာလသားတွေ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အထိ သူတို့အိမ်မှာက ပတ်လည်လှည့်ပြီး ရန်သတ်နေကြတာ ဆရာရေ . . .” ဟု မဲ့ကာရွဲ့ ကာနှင့် ပြောနေသောကြောင့် ကျွနု်ပ်လည်း တခစ်ခစ်နှင့် ရယ်နေမိလေတော့၏။ ထို့နောက်တွင်မှ – “ ဒီလိုရှိတယ် ဒေါ်ဝါယောရဲ့ ၊ ကိုယ့်အိမ်တို့ ၊ ဆိုင်တို့ရဲ့ ခေါင်းရင်းဘက်တွေ၊ ရှေ့မျက်နှာစာတွေ ဆိုတာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ မင်္ဂလာယူရာ အရပ်တွေဗျ . . .၊ အဲဒီဘက်တွေကနေ ဘုရားသံ၊ တရားသံတို့ ၊ ကြည်နူးချမ်းမြေ့စရာတို့ မြင်လေလေ၊ ကြားလေလေ၊ ကြုံလေလေ ကိုယ်အိမ်၊ ကိုယ့်ဆိုင်မှာလည်း နိမိတ်ကောင်းပြီး လာဘ်ရွှင်စီးပွားတက်လေ ဖြစ်တတ်တယ်ဗျ . . .။


အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ အဲဒါနဲ့ပြောင်းပြန် ရှေ့မျက်နှာစာတို့၊ ခေါင်းရင်းဘက်တို့ကနေ ဆဲကြ၊ ဆိုကြ၊ သတ်ကြ၊ ပုတ်ကြ၊ ငိုကြ၊ ယိုကြ … မကောင်းတာတွေ မြင်ရ၊ ကြားရ၊ ကြုံရမယ်ဆိုရင်တော့၊ သူတို့ဆီက မကောင်းခြင်းတွေဟာ ကိုယ့်အတွက်ပါ မကောင်းနိမိတ်အဖြစ် လာပြီးသက်ရောက်တတ်တယ်ဗျို့ . . .၊ ဟိုဘက်က ရန်သတ်လေလေ၊ ဒီဘက်ကလည်း နေရင်းထိုင်ရင်း လာဘ်ပိတ်လေလေတွေ ဖြစ်ကုန်တတ်တယ် . . .”ဟု ပြောလိုက်ရာ ဒေါ်ဝါယောကြီးက အလျင်စလိုဖြင့် –
“ ဟုတ်တယ်ဆရာရေ့ ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ကျွန်မက သေသေချာချာကို သတိထားမိနေတာ၊ ဟိုတလောလေးတုန်းက အဲဒီမိသားစု တစ်စုလုံး ခရီးထွက်သွားကြတာ လေးရက်လောက် ပျောက်သွားကြတယ်၊ အဲဒီလေးရက်လောက်မှာ လူပါးနေတဲ့ တူမလေးရဲ့ ဆိုင်ဟာလေ ကြိတ်ကြိတ်တိုး လူတွေပြန်ပြည့်သွားတယ် ဆရာရဲ့ ၊ သူတို့တွေလည်းပြန်ရောက်လာရော ကျွန်မတူမရဲ့ ဆိုင်ကလေးလည်း အရင်းပြုတ်ရော ဖြစ်တော့တာပါပဲ ဆရာရဲ့ ၊ အဲဒီတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ၊ အဲဒီမိသားစု အမြဲတမ်းခရီးထွက်နေအောင် ဆရာ့အနေနဲ့ ဓါတ်ရိုက်ဓါတ်ဆင်လေးလုပ်ပေးပါလား . . . ဟု ပူဆာလေတော့၏။ ကျွနု်ပ်က ရယ်၍ –
“ အောင်မယ်လေး ဒေါ်ဝါယောရယ် . . .၊ သူများမိသားစုကိစ္စက ခင်ဗျားနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ၊ ကိုယ့်တူမဆိုင် အဆင်ပြေရေးကိုပဲ ခင်ဗျားက လုပ်ရမှာလေ၊ ဒီလိုလုပ်ဗျာ . . .၊ ဟိုဘက်က ဆဲသံ၊ ဆိုသံ၊ ရန်ဖြစ်သံကြားလေလေ ကိုယ့်ဘက်ကလည်း ဘုရားတရားကြည်ညိုခြင်းကို ပိုပြီး လုပ်လေလေ ဆိုတာမျိုးဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ၊ ပြီးတော့ ခေါင်းရင်းတို့၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်တို့ကနေ ဆဲသံ၊ ငိုသံ၊ ရန်ဖြစ်သံလိုဟာမျိုး ကြားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ဆိုင်တို့ ၊ အိမ်တို့ရဲ့ နောက်ဖေးဘက်မှာရှိတဲ့ အိမ်သာတံခါးတို့ ၊ မီးဖိုချောင်တံခါးတို့ စသည်ဖြင့် နောက်ဖေးဘက်မှာ ဆူဆူညံညံအသံထွက်သွားအောင် ခြေထောက်နဲ့ ကန်ကျောက်လိုက်တာမျိုး လုပ်လိုက်ပါ၊ အဲဒါဆိုရင် ကိုယ့်အတွက် လာပြီးခိုက်စေမယ့် နိမိတ်ဆိုးဟာ နိမိတ်ကောင်းအဖြစ် ပြောင်းသွားပြီး ဟိုဘက်က မကောင်းတဲ့ အသံဗလံတွေ ထွက်လေလေ ကိုယ့်ဆီမှာ လာဘ်ပွင့်လေလေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျား . . .”ဟု ပြောပြလိုက်ရလေ၏။ ဒေါ်ဝါယောကြီးက – “ အဲဒါလောက်လေးနဲ့ အဆင်ပြေပါ့မလား ဆရာရယ် . . .” ဟု မယုံမရဲလေသံကလေးဖြင့် မေးလေ၏။ ထို့ကြောင့် ကျွနု်ပ်က – “အဆင်ပြေတဲ့အပြင် ဟိုဘက်ကိုတောင် လွန်သွားပါလိမ့်ဦးမယ် ဒေါ်ဝါယောရေ . . .၊ အဲဒီလို အဆင်ပြေတဲ့အကြောင်း သက်သေပြတဲ့အနေနဲ့ နောက်တစ်ပတ် ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါ ခင်ဗျားတူမဆိုင်က မုန့်ဟင်းခါးလေး ပါဆယ်နှစ်ထုပ်လောက်ဆွဲလာပြီး ဝမ်းသာအားရ လာပြောလှည့်ပေတော့ဗျို့ . . .” ဟု ပြောလိုက်ရလေတော့သတည်း … ။

Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္

တစ္ေန႔သ၌ ကၽြႏု္ပ္ထံသို႔ ေဒၚလွေခ်ာဆိုသူ အသက္ငါးဆယ္ေက်ာ္အရြယ္ မိန္းမႀကီးတစ္ဦး ေရာက္ရွိလာေလ၏။ ၄င္းသည္ လြန္စြာ လွ်ာရွည္လွေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္က ေဒၚ၀ါေယာဟုသာ ေခၚေလေတာ့၏။ ကၽြႏု္ပ္က – “ေပ်ာက္လွေခ်လား ေဒၚ၀ါေယာေရ . . . ဟု ေမးလိုက္ေသာအခါ ေဒၚ၀ါေယာႀကီးက – “ ေပ်ာက္ေနရင္ စိတ္ခ်မ္းသာေပေတာ့ဆရာေရ . . .၊ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ အဆင္ေျပလို႔ ေပ်ာက္ေနတာမွတ္ပါ …၊ အဟဲ … အခုလို ေပၚလာၿပီဆိုရင္ေတာ့ တစ္ခုခု အဆင္မေျပလို႔လို႔သာ မွတ္ေပေတာ့ ဆရာေရ . . . ဟု ျပန္ေျပာေလ၏။ ကၽြႏု္ပ္လည္း ၄င္းအား မေနာမယလက္ဖက္ရည္ျဖင့္ ဧည့္ခံရေလ၏။
ထို႔ေနာက္ ကၽြႏု္ပ္က – “ဆိုစမ္းပါဦး၊ ဘာေတြမ်ား အဆင္မေျပလို႔လဲ … . . ဟု ေမးလိုက္ရာ ေဒၚ၀ါေယာႀကီးက –
“အဆင္မေျပတာက ကၽြန္မမဟုတ္ဘူး ဆရာရဲ႕၊ တူမေလးတစ္ေယာက္ အဆင္မေျပတာပါ၊ သို႔ေပေသာ္လည္းပဲ အဲဒီတူမေလးက ကၽြန္မကို ေပးကမ္းေထာက္ပံ့ေနတာဆိုေတာ႕ သူအဆင္မေျပျခင္းဟာ ကၽြန္မရဲ႕အဆင္မေျပျခင္းပဲေပါ့၊ အဲဒီေတာ့ . . .သူအဆင္ေျပပါမွ ကၽြန္မအဆင္ေျပမယ့္ ကိစၥေပါ့ဆရာရယ္ .. . . ဟု ေျပာေလေတာ့၏။ ကၽြႏု္ပ္လည္း ေခါင္းကိုကုပ္ရင္း “ရွင္းရွင္းေျပာစမ္းပါ ေဒၚ၀ါေယာရယ္ ”ဟု ေျပာလိုက္ရ၏။ ေဒၚ၀ါေယာႀကီးက ႏႈတ္ခမ္းကိုမဲ့ရင္း “ဆရာ နားရႈပ္မွာစိုးလို႔ကိုပဲ အစကတည္းက မရွင္းရွင္းေအာင္ဆိုၿပီး ရႈပ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥကို ရွင္းေအာင္ တစ္ခ်က္ျခင္း ရွင္းရွင္းေလး ေျပာလိုက္တာေလ ဆရာရဲ႕ ဆရာတို႔လည္း ခက္ပါတယ္ … . .ဟု ေျပာျပန္သျဖင့္ ဟု ေျပာျပန္သျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္လည္း – “ဟုတ္ပါၿပီဗ်ား၊ ခင္ဗ်ားတို႔ပဲ လြယ္ပါတယ္၊ ကဲ . . .ေျပာၾကည့္ပါဦး၊ ဘာကိစၥလဲ . . .”ဟု ေျပာလိုက္ရေလ၏။ ထိုအခါ ေဒၚ၀ါေယာႀကီးက “အဲဒီကိစၥက အစတုန္းကေတာ့ အဆင္ေျပေနတာ ဆရာရဲ႕ ၊ ဒီေနာက္ပိုင္းက်မွ သိသိသာသာ အဆင္မေျပျဖစ္လာတာ၊ ဘာကိစၥလဲဆိုေတာ့ တူမေလးရဲ႕ မုန္႔ဟင္းခါးဆိုင္ကိစ၊ တူမေလးက သူ႔အိမ္ေရွ႕မွာပဲ မုန္႔ဟင္းခါးဆိုင္ေလး တစ္ႏိုင္တစ္ပုိင္ဖြင့္ၿပီးေရာင္းတာ၊ ေတာ္ေတာ့္ကို အဆင္ေျပခဲ့တာ၊ သူတို႔ရပ္ကြက္ထဲမွာေတာ့ နာမည္ကိုႀကီးသြားတာပဲ၊ ေတာ္ေတာ္ကိုေရာင္းရတာ၊ သူ႔မုန္႔ဟင္းခါးဆိုရင္ အဖိုးႀကီး အဖြားႀကီးေတြကလည္းႀကိဳက္တယ္၊ ကေလးေတြကလည္း အရမ္းႀကိဳက္တာ ဆရာရဲ႕” ဟု ေျပာရာ ကၽြႏု္ပ္က -“ အဲဒီေလာက္ အဆင္ေျပေနတာမ်ား က်ဳပ္စားဖို႔လည္း မုန္႔ဟင္းခါးေလးထည့္ယူလာခဲ့ပါေတာ့လားဗ်ာ . . .” ဟု ေျပာလိုက္ေလ၏။ ထိုအခါ ေဒၚ၀ါေယာႀကီးက -“ အဲဒါက ဟိုအရင္တုန္းကေျပာတာ ဆရာရဲ႕ ၊ အခု အဲဒီလုိမဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ အေျခအေနက ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားၿပီ . . .” ဟု ေျပာေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္က -“ ေၾသာ္ . . .အဲဒါဆို က်ဳပ္ကေတာင္ လမ္းထိပ္ကေန မုန္႔ဟင္းခါး၀ယ္ၿပီး ခင္ဗ်ားကိုျပန္ထည့္ေပးလိုက္မယ့္ အေပါက္မ်ဳိး ျဖစ္ေနၿပီထင္တယ္ . . .” ဟု ေျပာလိုက္ရာ ေဒၚ၀ါေယာႀကီးက ေခါင္းကေလးကို တြင္တြင္ညိတ္ရင္း – “ ေကာင္းတယ္ ေကာင္းတယ္၊ ဆရာ့အစီအစဥ္မဆိုးဘူး . . .”ဟု ေျပာေလ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္က – “ ကဲပါ ေဒၚ၀ါေယာရယ္ . . .ခင္ဗ်ားတူမဆိုင္က ဘာျဖစ္ေနလို႔လဲ ဆိုတာေလးပဲ လိုရင္းကိုေရာက္ေအာင္ ေျပာစမ္းပါဗ်ာ . . .” ဟု တိုက္တြန္းရေလ၏။ ထိုအခါ ေဒၚ၀ါေယာႀကီးက –
“ ဒီလို ဆရာရဲ႕ . . . သူ႔ဆိုင္ေလးက ေတာ္ေတာ့္ကို ေရာင္းေကာင္းခဲ့တာ၊ ကၽြန္မလည္းစိတ္ခ်မ္းသာရတာေပါ့ေလ၊ ဒီေနာက္ပိုင္း သိသိသာသာ ေရာင္းအားက်သြားတယ္၊ သူ႔ဆိုင္ကိုအားေပးေနက် ပံုမွန္ေဖာက္သည္ေတြပါ တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္သြားၾကတယ္၊ ကၽြန္မသတိထားမိတဲ့အတိုင္းဆိုရင္ေတာ့ . . .သူတို႔ဆိုင္နဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္က အခန္းကို လူအသစ္ေတြေျပာင္းလာၿပီးကတည္းက မွတ္မွတ္ရရ အဲဒီလုိျဖစ္သြားတာပဲ . . .” ဟု ေျပာျပေလ၏။ ထိုအခါ ကၽြႏု္ပ္က -“ အဲဒီေျပာင္းလာတဲ့မိသားစုဟာ ေတာ္ေတာ့္ကို ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္၊ စည္းစည္းလံုးလံုး၊ ၾကင္ၾကင္နာနာရွိၾကဟန္တူတယ္ဗ် . . .” ဟု ေျပာလိုက္ရာ ေဒၚ၀ါေယာႀကီးသည္ ရင္ဘတ္ကိုလက္ျဖင့္ ျဖတ္ကနဲ ဖိ၏။ ေမးေစ႕ကို ေရွ႕သို႔ထုိး၍ ႏႈတ္ခမ္းကိုမဲ့၏။ ၿပီးေနာက္ – “ ေအာင္မယ္ေလးေတာ္ . . .အဲဒီမိသားစုေလာက္ ရန္သတ္တာ၊ အဲဒီမိသားစုပဲ ရွိမယ္ထင္ပါရဲ႕၊ ၿပီးကို မၿပီးႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ ႏွစ္ေလးဆယ္ စစ္တိုက္ခဲ့ၾကတယ္ဆိုတဲ့ ဗမာဘုရင္ အင္း၀မင္းေခါင္နဲ႔ မြန္ဘုရင္ ရာဇဓိရာဇ္တို႔ တစ္မိသားစုထဲမွာ ၀င္စားလာၾကသလား ေအာက္ေမ့ရတယ္၊ သတ္လိုက္ၾကတဲ့ရန္ဆိုေတာ့ ဆရာရယ္ . . .၊ သံဃာေတာ္ေတြ အရုဏ္ဆြမ္းခံ မႂကြခင္ကေန ညကာလသားေတြ အိမ္ျပန္ေရာက္တဲ့အထိ သူတုိ႔အိမ္မွာက ပတ္လည္လွည့္ၿပီး ရန္သတ္ေနၾကတာ ဆရာေရ . . .” ဟု မဲ့ကာရြဲ႕ ကာႏွင့္ ေျပာေနေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္လည္း တခစ္ခစ္ႏွင့္ ရယ္ေနမိေလေတာ့၏။ ထို႔ေနာက္တြင္မွ – “ ဒီလိုရွိတယ္ ေဒၚ၀ါေယာရဲ႕ ၊ ကိုယ့္အိမ္တို႔ ၊ ဆိုင္တို႔ရဲ႕ ေခါင္းရင္းဘက္ေတြ၊ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာေတြ ဆိုတာဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ မဂၤလာယူရာ အရပ္ေတြဗ် . . .၊ အဲဒီဘက္ေတြကေန ဘုရားသံ၊ တရားသံတို႔ ၊ ၾကည္ႏူးခ်မ္းေျမ႕စရာတို႔ ျမင္ေလေလ၊ ၾကားေလေလ၊ ႀကံဳေလေလ ကိုယ္အိမ္၊ ကိုယ့္ဆိုင္မွာလည္း နိမိတ္ေကာင္းၿပီး လာဘ္ရႊင္စီးပြားတက္ေလ ျဖစ္တတ္တယ္ဗ် . . .။
အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ အဲဒါနဲ႔ေျပာင္းျပန္ ေရွ႔မ်က္ႏွာစာတို႔၊ ေခါင္းရင္းဘက္တို႔ကေန ဆဲၾက၊ ဆိုၾက၊ သတ္ၾက၊ ပုတ္ၾက၊ ငိုၾက၊ ယိုၾက … မေကာင္းတာေတြ ျမင္ရ၊ ၾကားရ၊ ႀကံဳရမယ္ဆိုရင္ေတာ့၊ သူတို႔ဆီက မေကာင္းျခင္းေတြဟာ ကိုယ့္အတြက္ပါ မေကာင္းနိမိတ္အျဖစ္ လာၿပီးသက္ေရာက္တတ္တယ္ဗ်ဳိ႕ . . .၊ ဟိုဘက္က ရန္သတ္ေလေလ၊ ဒီဘက္ကလည္း ေနရင္းထိုင္ရင္း လာဘ္ပိတ္ေလေလေတြ ျဖစ္ကုန္တတ္တယ္ . . .”ဟု ေျပာလိုက္ရာ ေဒၚ၀ါေယာႀကီးက အလ်င္စလိုျဖင္႕ –
“ ဟုတ္တယ္ဆရာေရ႕ ဟုတ္တယ္၊ ဟုတ္တယ္၊ ကၽြန္မက ေသေသခ်ာခ်ာကို သတိထားမိေနတာ၊ ဟိုတေလာေလးတုန္းက အဲဒီမိသားစု တစ္စုလံုး ခရီးထြက္သြားၾကတာ ေလးရက္ေလာက္ ေပ်ာက္သြားၾကတယ္၊ အဲဒီေလးရက္ေလာက္မွာ လူပါးေနတဲ့ တူမေလးရဲ႕ ဆိုင္ဟာေလ ႀကိတ္ႀကိတ္တိုး လူေတြျပန္ျပည့္သြားတယ္ ဆရာရဲ႕ ၊ သူတုိ႔ေတြလည္းျပန္ေရာက္လာေရာ ကၽြန္မတူမရဲ႕ ဆိုင္ကေလးလည္း အရင္းျပဳတ္ေရာ ျဖစ္ေတာ့တာပါပဲ ဆရာရဲ႕ ၊ အဲဒီေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ရမွာလဲ၊ အဲဒီမိသားစု အၿမဲတမ္းခရီးထြက္ေနေအာင္ ဆရာ့အေနနဲ႔ ဓါတ္ရိုက္ဓါတ္ဆင္ေလးလုပ္ေပးပါလား . . . ဟု ပူဆာေလေတာ့၏။ ကၽြႏု္ပ္က ရယ္၍ –
“ ေအာင္မယ္ေလး ေဒၚ၀ါေယာရယ္ . . .၊ သူမ်ားမိသားစုကိစၥက ခင္ဗ်ားနဲ႔ဘာဆိုင္လို႔လဲ၊ ကိုယ့္တူမဆိုင္ အဆင္ေျပေရးကိုပဲ ခင္ဗ်ားက လုပ္ရမွာေလ၊ ဒီလိုလုပ္ဗ်ာ . . .၊ ဟိုဘက္က ဆဲသံ၊ ဆိုသံ၊ ရန္ျဖစ္သံၾကားေလေလ ကိုယ့္ဘက္ကလည္း ဘုရားတရားၾကည္ညိဳျခင္းကို ပိုၿပီး လုပ္ေလေလ ဆိုတာမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ၊ ၿပီးေတာ့ ေခါင္းရင္းတို႔၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တို႔ကေန ဆဲသံ၊ ငိုသံ၊ ရန္ျဖစ္သံလိုဟာမ်ဳိး ၾကားလိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ကိုယ့္ဆိုင္တို႔ ၊ အိမ္တို႔ရဲ႕ ေနာက္ေဖးဘက္မွာရွိတဲ့ အိမ္သာတံခါးတို႔ ၊ မီးဖိုေခ်ာင္တံခါးတို႔ စသည္ျဖင့္ ေနာက္ေဖးဘက္မွာ ဆူဆူညံညံအသံထြက္သြားေအာင္ ေျခေထာက္နဲ႔ ကန္ေက်ာက္လိုက္တာမ်ဳိး လုပ္လိုက္ပါ၊ အဲဒါဆိုရင္ ကိုယ့္အတြက္ လာၿပီးခိုက္ေစမယ့္ နိမိတ္ဆိုးဟာ နိမိတ္ေကာင္းအျဖစ္ ေျပာင္းသြားၿပီး ဟိုဘက္က မေကာင္းတဲ့ အသံဗလံေတြ ထြက္ေလေလ ကိုယ့္ဆီမွာ လာဘ္ပြင့္ေလေလ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္တဲ့ဗ်ား . . .”ဟု ေျပာျပလိုက္ရေလ၏။ ေဒၚ၀ါေယာႀကီးက – “ အဲဒါေလာက္ေလးနဲ႔ အဆင္ေျပပါ့မလား ဆရာရယ္ . . .” ဟု မယံုမရဲေလသံကေလးျဖင့္ ေမးေလ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္က – “အဆင္ေျပတဲ့အျပင္ ဟိုဘက္ကိုေတာင္ လြန္သြားပါလိမ့္ဦးမယ္ ေဒၚ၀ါေယာေရ . . .၊ အဲဒီလို အဆင္ေျပတဲ့အေၾကာင္း သက္ေသျပတဲ့အေနနဲ႔ ေနာက္တစ္ပတ္ ဆယ္ရက္ၾကာတဲ့အခါ ခင္ဗ်ားတူမဆိုင္က မုန္႔ဟင္းခါးေလး ပါဆယ္ႏွစ္ထုပ္ေလာက္ဆဲြလာၿပီး ၀မ္းသာအားရ လာေျပာလွည့္ေပေတာ့ဗ်ဳိ႕ . . .” ဟု ေျပာလိုက္ရေလေတာ့သတည္း … ။

Download eBook version as a FREE!

လူဖတ်အများဆုံး ဆောင်ပါး (၅)ပုဒ်

 • Home page 5776 viewed
 • Welcome to Home & Decor 4330 viewed
 • ပြည်တော်အေးရိပ်သာလမ်းမှSingle Family Home 3102 viewed
 • အိမ်နီးချင်းကြောင့် လာဘ်ပိတ်ခြင်း 2752 viewed
 • ဖုန္းေရႊအဘိဓာန္ 2510 viewed

ဖုန်းရွှေ နှင့် ညီသောအိမ်

တည်းဖြတ်သူ Myanmar Home and Decoration
ရေးသားသူ ဟိန္းလတ္ မှ
April 10, 2019 နေ့
ကျန်းမာရေးနှင့် စီးပွားရေး ကဏ္ဍတွင်
ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။

44
ads

အိမ်အသစ်ကို ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင် အိမ်ခန်းအနေအထားတွေကို သေသေချာချာနေရာချထား ရပါမယ်။ ဘယ်နေရာမှာ“ချီ” ဆိုတဲ့ စွမ်းအင်ဓာတ်ပိုရမယ်၊ မရနိုင်ဘူး၊ ဘာတွေကတားဆီးထားလို့ ဘယ်လိုဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်။
ဥပမာတစ်ခုပြပါမယ်။ အခုပြထားတဲ့ အိမ်ပုံစံမှာ “မီးဖိုချောင်” ကအရှေ့တောင်အရပ်မှာ ကျနေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သစ်သားရဲ့ “ချီ” ဓါတ်က မီးဖိုရဲ့ “မီး” ဓါတ်ရယ်၊ ပန်းကန်ဆေးကန်က “ရေ” ဓါတ်ရယ်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေရှိနေပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲရေချိုးခန်းက “ရေ” ဓါတ်ကလဲ အရှေ့ဘက်က “သစ်သားဓါတ်” နဲ့ ကိုက်ညီနေတာတွေ့ရမယ်။


ဧည့်ခန်းနဲ့ ထမင်းစားခန်းက တောင်ဘက်နဲ့ အရှေ့တောင်ဘက်မှာရှိတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လူမှုရေးနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေမှာ အဆင်ပြေမယ်။ တောင်အရပ်က ဖြေဖျော်မှုမှာစံပြဖြစ်ပြီး အနောက်တောင် ကတော့ အခြေချတည်မြဲရေးကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ တံခါးမကြီးက အနောက်ဘက်မှာရှိတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ကျေနပ်မှုတွေ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ဆောင်ကြဉ်းတဲ့ “ချီ” ဓါတ်ပိုရနိုင်တာပေါ့။ အလည်ခေါင်က ခန်းမကြီးကလည်း လေးထောင့်စပ်စပ်ကျနေတာမို့ “ချီ” ဓါတ်က လွတ်လပ်စွာ ရွေ့လျားသွားလာနိုင်တဲ့အတွက် မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံလှပါတယ်။
စာကြည့်ခန်းက အနောက်မြောက်မှာရှိတယ်။ စီမံကိန်းချမှတ်ဖို့၊ ဉာဏ်ရည်ပွင့်လင်းဖို့ အားလာတဲ့နေရာပါပဲ။ မြောက်အရပ်မှာ အိပ်ခန်းရှိတာကြောင့် နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်မောကျနိုင်မယ်၊ အနားယူအပန်းဖြေမှု အပြည့်အဝရနိုင်မယ်။ အလှပြင်ခန်းကို အရှေ့မြောက်မှာထားတာလဲ နေရာမှန်ပါတယ်။


အရပ်မျက်နှာနဲ့ အရောင်တွေကိုတော့ အောက်ပါဇယားတွေကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်။
အနောက်အရပ်
အနီ၊ ပန်းရောင် (အကောင်းဆုံး)
အနက်၊ အဖြူ၊ မီးခိုး၊ နို့နှစ်ရောင် (ဒုတိယဦးစားပေး)
သတ္တုဓါတ်၊ ကျောက်တုံး
ကော်ဇော၊ မှန်
ပုံသဏ္ဍာန် – အဝိုင်း၊ အခုံး

အနောက်မြောက်အရပ်
မီးခိုး၊ ငွေရောင် (အကောင်းဆုံး)
အနက်၊ အဝါ၊ အနီ နို့နှစ်ရောင် (ဒုတိယဦးစားပေး)
သတ္တု၊ ကျောက်တုံး၊ ကော်ဇော၊ မှန်
ပုံသဏ္ဍာန် -အဝိုင်း၊ အခုံး

မြောက်အရပ်
နို့နှစ်ရောင်၊ အရောင်တောက်တောက် (အကောင်းဆုံး)
အစိမ်းရောင်ဖျော့ဖျော့၊ အပြာရောင်ဖျော့ဖျော့၊ မီးခိုးရောင်၊ ပန်းရောင်၊ ငွေရောင် (ဒုတိယဦးစားပေး)
မှန်၊ သတ္တု၊ ကျောက်တုံး၊ သစ်သား
ပုံသဏ္ဍာန် – အတွန့်၊ အလိမ်အကောက်၊ အဝိုင်း၊ ရှည်ရှည်

အရှေ့မြောက်အရပ်
အဖြူရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အဝါရောင်၊ (အကောင်းဆုံး)
အနက်ရောင်၊ ပန်းရောင်၊ မီးခိုးရောင် (ဒုတိယဦးစားပေး)
ကော်ဇော၊ သတ္တု၊ မြေထည်ပစ္စည်း
ပုံသဏ္ဍာန် – ပြားချပ်ချပ်၊ အချွန်၊ အဝိုင်း

အရှေ့အရပ်
အစိမ်းရောင်တောက်တောက်၊ နို့နှစ်ရောင် (အကောင်ဆုံး)
အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင် (ဒုတိယဦးစားပေး)
သစ်သား၊ မှန်ထည်၊ မြေထည်
ပုံသဏ္ဍာန် – ရှည်ရှည်၊ လှိုင်းတွန့်၊ အချွန်

တောင်အရပ်
ခရမ်းရောင်၊ အစိမ်းရောင်၊ အပြာရောင် (အကောင်းဆုံး)
အဝါရောင်၊ အညိုရောင်၊ အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ (ဒုတိယဦးစားပေး)
သစ်သား၊ မှန်၊ မြေထည်
ပုံသဏ္ဍာန် – အချွန်၊ ပိရမစ်ပုံ၊ ရှည်ရှည်

အရှေ့တောင်အရပ်
အစိမ်းရောင်ရင့်ရင့်၊ အပြာရောင် (အကောင်းဆုံး)
ခရမ်းရောင်၊ နို့နှစ်ရောင် (ဒုတိယဦးစားပေး)
သစ်သား၊ မှန်၊ မြေထည်
ပုံသဏ္ဍာန်-အတွန့်၊ အချွန်

အနောက်တောင်
အနက်ရောင်၊ အဝါရောင် (အကောင်းဆုံး)
အညို၊ မီးခိုးရောင်၊ ပန်းရောင် (ဒုတိယဦးစားပေး)
ရွှံ့၊ အထည်အလိပ်၊ ကော်ဇော
နိမ့်နိမ့်ပြားပြား၊ ချွန်ချွန်အဝိုင်း

ယင်းနှင့်ယန်းပုံစံများ
ယန်းပုံစံက ချီဓါတ်ကို လှုပ်ရှားသွားလာရာမှာ ပိုမြန်အောင်အားပေးတယ်။ မျဉ်းဖြောင့်တွေ အစွန်းတွေ က “ယန်းဓါတ်” ပဲ။ ထောင့်မှန်စတုဂံပုံစံအနေနဲ့ ထောင့်မှန်စတုဂံပုံ ပရိဘောဂတွေက အဆင်ပြေတယ်။
“ယင်းဓါတ်” ကတော့ အကောက်အကွေ့ အလုံးအဝိုင်းတွေ ပုံစံတွေပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ပုံစံမမှန်တဲ့ အခန်းမှာ ပရိဘောဂအဝိုင်းတွေ၊ အကောက်တွေနဲ့ ပိုသင့်တော်တယ်။ ချီဓါတ်က ကွေ့ကောက်သွားပြီး အထိုင်ကျသွားနိုင်တယ်။

ဓါတ်ကြီးငါးပါးနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်များ
သစ်သားဓါတ် – ဒေါင်လိုက်၊ မျဉ်းမတ်
မီးဓါတ် – ကြယ်ပုံစံ၊ မြွေလိမ်မြေကောက်၊ ပိရမစ်ပုံစံ
မြေကြီးဓါတ် – အလျားလိုက်၊ မြေပြင်ညီ
သတ်္တုဓါတ် – အခုံးတွေ၊ အဝိုင်းတွေ
ရေဓါတ် – လှိုင်းတွန့်၊ ပုံစံမမှန်ပုံ

ဓါတ်ကြီးငါးပါးနှင့် ဆက်စပ်သောပစ္စည်းများ
သစ်သားဓါတ် – ဝါး၊ ဖော့၊ သစ်သား၊ ကြိမ်
မီးဓါတ် – စဉ့်၊ အုတ်ကြွပ်၊ မီးခတ်ကျောက်
မြေကြီးဓါတ် – ကော်ဇော၊ ပိတ်စ
သတ္တုဓါတ် – သတ္တုပစ္စည်းများ
ရေဓါတ် – မှန်၊ ကြည့်မှန်၊ ဖန်ထည်၊ မှန်ထည်

Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္

ဖုန္းေရႊ ႏွင့္ ညီေသာအိမ္

အိမ္အသစ္ကို ေဆာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အိမ္ခန္းအေနအထားေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာေနရာခ်ထား ရပါမယ္။ ဘယ္ေနရာမွာ“ခ်ီ” ဆိုတဲ့ စြမ္းအင္ဓာတ္ပိုရမယ္၊ မရႏိုင္ဘူး၊ ဘာေတြကတားဆီးထားလို႔ ဘယ္လိုဖယ္ရွားရမယ္ဆိုတာ သိဖို႔လိုပါတယ္။

          ဥပမာတစ္ခုျပပါမယ္။ အခုျပထားတဲ့ အိမ္ပံုစံမွာ “မီးဖိုေခ်ာင္” ကအေရွ႕ေတာင္အရပ္မွာ က်ေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သစ္သားရဲ႔ “ခ်ီ” ဓါတ္က မီးဖိုရဲ႕ “မီး” ဓါတ္ရယ္၊ ပန္းကန္ေဆးကန္က “ေရ” ဓါတ္ရယ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေနပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲေရခ်ိဳးခန္းက “ေရ” ဓါတ္ကလဲ အေရွ႕ဘက္က “သစ္သားဓါတ္” နဲ႔ ကိုက္ညီေနတာေတြ႔ရမယ္။

          ဧည့္ခန္းနဲ႔ ထမင္းစားခန္းက ေတာင္ဘက္နဲ႔ အေရွ႕ေတာင္ဘက္မွာရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူမႈေရးနဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေတြမွာ အဆင္ေျပမယ္။ ေတာင္အရပ္က ေျဖေဖ်ာ္မႈမွာစံျပျဖစ္ၿပီး အေနာက္ေတာင္ ကေတာ့ အေျခခ်တည္ၿမဲေရးကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ တံခါးမႀကီးက အေနာက္ဘက္မွာရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈေတြ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြကို ေဆာင္ၾကဥ္းတဲ့ “ခ်ီ” ဓါတ္ပိုရႏိုင္တာေပါ့။ အလည္ေခါင္က ခန္းမႀကီးကလည္း ေလးေထာင့္စပ္စပ္က်ေနတာမို႔ “ခ်ီ” ဓါတ္က လြတ္လပ္စြာ ေရြ႔လ်ားသြားလာႏိုင္တဲ့အတြက္ မဂၤလာနဲ႔ျပည့္စံုလွပါတယ္။

          စာၾကည့္ခန္းက အေနာက္ေျမာက္မွာရွိတယ္။ စီမံကိန္းခ်မွတ္ဖို႔၊ ဥာဏ္ရည္ပြင့္လင္းဖို႔ အားလာတဲ့ေနရာပါပဲ။ ေျမာက္အရပ္မွာ အိပ္ခန္းရွိတာေၾကာင့္ ႏွစ္ႏွစ္ခ်ိဳက္ခ်ိဳက္အိပ္ေမာက်ႏိုင္မယ္၊ အနားယူအပန္းေျဖမႈ အျပည့္အ၀ရႏိုင္မယ္။ အလွျပင္ခန္းကို အေရွ႕ေျမာက္မွာထားတာလဲ ေနရာမွန္ပါတယ္။

          အရပ္မ်က္ႏွာနဲ႔ အေရာင္ေတြကိုေတာ့ ေအာက္ပါဇယားေတြၾကည့္ၿပီး သိႏိုင္ပါတယ္။

အေနာက္အရပ္

အနီ၊ ပန္းေရာင္ (အေကာင္းဆံုး)

အနက္၊ အျဖဴ၊ မီးခိုး၊ ႏို႔ႏွစ္ေရာင္ (ဒုတိယဦးစားေပး)

သတၱဳဓါတ္၊ ေက်ာက္တံုး

ေကာ္ေဇာ၊ မွန္

ပံုသ႑ာန္ – အ၀ိုင္း၊ အခံုး

အေနာက္ေျမာက္အရပ္

မီးခိုး၊ ေငြေရာင္ (အေကာင္းဆံုး)

အနက္၊ အ၀ါ၊ အနီ ႏို႔ႏွစ္ေရာင္ (ဒုတိယဦးစားေပး)

သတၱဳ၊ ေက်ာက္တံုး၊ ေကာ္ေဇာ၊ မွန္

ပံုသ႑ာန္ -အ၀ိုင္း၊ အခံုး

ေျမာက္အရပ္

ႏို႔ႏွစ္ေရာင္၊ အေရာင္ေတာက္ေတာက္ (အေကာင္းဆံုး)

အစိမ္းေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့၊ အျပာေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့၊ မီးခိုးေရာင္၊ ပန္းေရာင္၊ ေငြေရာင္ (ဒုတိယဦးစားေပး)

မွန္၊ သတၱဳ၊ ေက်ာက္တံုး၊ သစ္သား

ပံုသ႑ာန္ – အတြန္႔၊ အလိမ္အေကာက္၊ အ၀ိုင္း၊ ရွည္ရွည္

အေရွ႕ေျမာက္အရပ္

အျဖဴေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္၊ အ၀ါေရာင္၊ (အေကာင္းဆံုး)

အနက္ေရာင္၊ ပန္းေရာင္၊ မီးခိုးေရာင္ (ဒုတိယဦးစားေပး)

ေကာ္ေဇာ၊ သတၱဳ၊ ေျမထည္ပစၥည္း

ပံုသ႑ာန္ – ျပားခ်ပ္ခ်ပ္၊ အခၽြန္၊ အ၀ိုင္း

အေရွ႔အရပ္

အစိမ္းေရာင္ေတာက္ေတာက္၊ ႏို႔ႏွစ္ေရာင္ (အေကာင္ဆံုး)

အျပာေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္ (ဒုတိယဦးစားေပး)

သစ္သား၊ မွန္ထည္၊ ေျမထည္

ပံုသ႑ာန္ – ရွည္ရွည္၊ လႈိုင္းတြန္႔၊ အခၽြန္

ေတာင္အရပ္

ခရမ္းေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ အျပာေရာင္ (အေကာင္းဆံုး)

အ၀ါေရာင္၊ အညိဳေရာင္၊ အ၀ါေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ (ဒုတိယဦးစားေပး)

သစ္သား၊ မွန္၊ ေျမထည္

ပံုသ႑ာန္ – အခၽြန္၊ ပိရမစ္ပံု၊ ရွည္ရွည္

အေရွ႕ေတာင္အရပ္

အစိမ္းေရာင္ရင့္ရင့္၊ အျပာေရာင္ (အေကာင္းဆံုး)

ခရမ္းေရာင္၊ ႏို႔ႏွစ္ေရာင္ (ဒုတိယဦးစားေပး)

သစ္သား၊ မွန္၊ ေျမထည္

ပံုသ႑ာန္-အတြန္႔၊ အခၽြန္

အေနာက္ေတာင္

အနက္ေရာင္၊ အ၀ါေရာင္ (အေကာင္းဆံုး)

အညိဳ၊ မီးခိုးေရာင္၊ ပန္းေရာင္ (ဒုတိယဦးစားေပး)

ရႊံ႔၊ အထည္အလိပ္၊ ေကာ္ေဇာ

နိမ့္နိမ့္ျပားျပား၊ ခၽြန္ခၽြန္အ၀ိုင္း

ယင္းႏွင့္ယန္းပံုစံမ်ား

          ယန္းပံုစံက ခ်ီဓါတ္ကို လႈပ္ရွားသြားလာရာမွာ ပိုျမန္ေအာင္အားေပးတယ္။ မ်ဥ္းေျဖာင့္ေတြ အစြန္းေတြ က “ယန္းဓါတ္” ပဲ။ ေထာင့္မွန္စတုဂံပံုစံအေနနဲ့ ေထာင့္မွန္စတုဂံပံု ပရိေဘာဂေတြက အဆင္ေျပတယ္။

          “ယင္းဓါတ္” ကေတာ့ အေကာက္အေကြ႔ အလံုးအ၀ိုင္းေတြ ပံုစံေတြပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပံုစံမမွန္တဲ့ အခန္းမွာ ပရိေဘာဂအ၀ိုင္းေတြ၊ အေကာက္ေတြနဲ႔ ပိုသင့္ေတာ္တယ္။ ခ်ီဓါတ္က ေကြ႔ေကာက္သြားၿပီး အထိုင္က်သြားႏိုင္တယ္။

ဓါတ္ႀကီးငါးပါးႏွင့္ ပံုသ႑ာန္မ်ား

သစ္သားဓါတ္ – ေဒါင္လို္က္၊ မ်ဥ္းမတ္

မီးဓါတ္ – ၾကယ္ပံုစံ၊ ေျမြလိမ္ေျမေကာက္၊ ပိရမစ္ပံုစံ

ေျမႀကီးဓါတ္ – အလ်ားလိုက္၊ ေျမျပင္ညီ

သတ္ၱဳဓါတ္ – အခံုးေတြ၊ အ၀ိုင္းေတြ

ေရဓါတ္ – လႈိင္းတြန္႔၊ ပံုစံမမွန္ပံု

ဓါတ္ႀကီးငါးပါးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာပစၥည္းမ်ား

သစ္သားဓါတ္ – ၀ါး၊ ေဖာ့၊ သစ္သား၊ ႀကိမ္

မီးဓါတ္ – စဥ့္၊ အုတ္ၾကြပ္၊ မီးခတ္ေက်ာက္

ေျမႀကီးဓါတ္ – ေကာ္ေဇာ၊ ပိတ္စ

သတၱဳဓါတ္ – သတၱဳပစၥည္းမ်ား

ေရဓါတ္ – မွန္၊ ၾကည့္မွန္၊ ဖန္ထည္၊ မွန္ထည္

Download eBook version as a FREE!

လူဖတ်အများဆုံး ဆောင်ပါး (၅)ပုဒ်

 • Home page 5776 viewed
 • Welcome to Home & Decor 4330 viewed
 • ပြည်တော်အေးရိပ်သာလမ်းမှSingle Family Home 3102 viewed
 • အိမ်နီးချင်းကြောင့် လာဘ်ပိတ်ခြင်း 2752 viewed
 • ဖုန္းေရႊအဘိဓာန္ 2510 viewed