ကျန်းမာရေးနှင့် စီးပွားရေး

ဖုန္းေရႊအဘိဓာန္

တည်းဖြတ်သူ Myanmar Home and Decoration
ရေးသားသူ ဟိန္းလတ္ မှ
October 23, 2019 နေ့
ဖုန်းရွှေအဘိဓာန် ကဏ္ဍတွင်
ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။

4
ads

Quartz Crystal (ကြပ္ဇ္သလင္းေက်ာက္)
ေနာက္ေတာင္ေထာင့္ အရပ္ေဒသအတြက္ အားျဖည့္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကံေကာင္းေစရန္ သံုးေသာအေဆာင္ ပစၥည္းျဖစ္သည္။ သဘာ၀တြင္းထြက္ သလင္းေက်ာက္မ်ားသည္ ေျမႀကီးဓာတ္အင္အားအျပင္းဆံုးပစၥည္းျဖစ္ၿပီးအေနာက္ေတာင္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္တို႔တြင္ ထားရွိအပ္၏။ ၄င္းအရပ္ေဒသတို႔မွာ လူငယ္မ်ိဳးဆက္တို႔ အထူးစိတ္အားထက္သန္ၾကေသာအရပ္မ်ားျဖစ္၏။ အေနာက္ေတာင္ကခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ လူေနမႈဘ၀ကို ကိုယ္စားျပဳကာ၊ အေရွ႕ေျမာက္ကပညာေရးကံကိုေကာင္းေစ၏။


Quiet Areas (တိတ္ဆိတ္ေသာေနရာမ်ား)
အိမ္တစ္အိမ္တြင္ အိပ္ခန္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းတိတ္ဆိတ္ေနရမည့္ ေနရာဌာနျဖစ္၏။ ယင္းခ်ီဓာတ္ကယန္းခ်ီဓာတ္ထက္ ပိုမိုအားေကာင္းရမည္။ မည္သို႔ ဆိုေစကာမူ၊ အိမ္တစ္အိမ္လံုးကအလြန္အမင္းတိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနလွ်င္ကားကံၾကမၼာလည္းအိပ္ေနမည္ျဖစ္၍ မေကာင္းလွပါ။ ထိုအခါ ကံေကာင္းမႈမ်ားသည္လည္း ပုပ္သိုးထိုင္းမႈိင္းေနပါမည္။
Real Estate (အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း)
စီးပြားေရးကိုအေထာက္အကူျပဳသည္မွာေျမႀကီးဓာတ္ျဖစ္၏။ မည္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမဆိုေျမႀကီးဓာတ္ကိုအားေပး႒။ အလုပ္မ်ားကိုလုပ္မွသာစီးပြားတိုးတက္မည္။ ကံေကာင္းေစေသာသေကၤတမ်ားအေနႏွင့္ သလင္းေက်ာက္၊ စဥ့္အိုးႀကီး၊ ေျမအိုးႀကီး၊ တန္ဆာဆင္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကိုသံုးရမည္။ ၄င္းတို႔ကို ေျမႀကီးဓာတ္ကိုယ္စားျပဳေသာေနရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာအေနာက္ေတာင္အရပ္ (သို႔) အေနာက္ေျမာက္အရပ္မ်ားတြင္ ထားရွိပါကပိုမိုအစြမ္းထက္မည္။
Rectangular Shape (ေထာင့္မွန္စတုဂံပံုသ႑ာန္မ်ား)
ပို၍မဂၤလာရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ သစ္သားထည္ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္၏။ သစ္သားဓာတ္၏ အႏွစ္သာရမ်ား ႀကီးထြားစည္ပင္မႈကို ကိုယ္စားျပဳ၏။ အထူးသျဖင့္ သစ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေထာင့္မွန္စတုဂံ ပစၥည္းမ်ားသည္ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေစ၏။
Red ( အနီေရာင္)
အနီေရာင္သည္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးႏွင့္ မဂၤလာအရွိဆံုးအေရာင္ျဖစ္၏။ ယန္းဓာတ္၏အေရာင္ကလည္းအနီေရာင္ပင္ျဖစ္၏။ ၄င္းသည္ ႀတိေရခါ “လီ” ကုိကိုယ္စားျပဳကာ၊ မီးဓာတ္၏ သေကၤတျဖစ္၏။ အထူးသျဖင့္ “ယန္း” စြမ္းအားေလ်ာ့နည္းေသာေဆာင္းရာသီတြင္ အနီေရာင္ကိုပိုသံုးရ၏။ အိမ္ေရွ႕ခန္းတြင္ အနီေရာင္ မ်ားမ်ားပါေသာပစၥည္းမ်ား၊ ရုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ားကိုထားရမည္။ အနီေရာင္ကုိလိုတာထက္ ပုိမသံုးရ။ လိုတာထက္ပိုသံုးလွ်င္ကား ႀကီးမားေသာ ျပသနာမ်ား ႀကံဳတတ္၏။ မီးကိုခ်င့္ခ်ိ္န္စြာမသံုးတတ္လွ်င္ မီးေလာင္ျပာက်တတ္သည့္ သေဘာျဖစ္၏။ မည္သို႔ ဆိုေစအနီေရာင္ကိုခ်င့္ခ်ိန္တက္လွ်င္ကားမိမိအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိႏိုင္၏။
Red Thread (အနီေရာင္ အပ္ခ်ည္ႀကိဳး)
ယန္းစြမ္းအင္ကုိပိုမိုအစြမ္းထက္ေစရန္ မဂၤလာရွိေသာသေကၤတပစၥည္းမ်ားကိုအနီေရာင္ႀကိဳးႏွင့္ ခ်ည္ရ၏။ အနီေရာင္ႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္လွ်င္ ကံေကာင္းမႈေတြ ပိုေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္၏။ “ယန္းစြမ္းအင္” တိုးပြားေစရန္ အနီေရာင္ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွင္သံုးစြဲရ၏။ ဒဂၤါျပားမ်ားကုိအေပါက္ေဖာက္ကာအနီေရာင္ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ရ၏။ ကံေကာင္းေစေသာပစၥည္းမ်ားတြင္ အနီေရာင္ႀကိဳးခ်ည္လိုက္လွ်င္ စြမ္းပကားတိုးတက္ေစ၏။ ေက်ာက္တံုး (သို႔) ေျခသံုးေခ်ာင္းဖားရုပ္တို႔တြင္ အနီေရာင္ႀကိဳးခ်ည္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ကံၾကမၼာပိုမိုထက္ျမက္အားေကာင္းလာေစမည္။
Refrigerators (ေရခဲေသတၱာမ်ား)
ေရခဲေသတၱာကိုမီးဖုိေခ်ာင္တြင္ ထားလွ်င္ မည္သည့္အခါမွ၊ မီးဖိုေဘးမွာမထားပါႏွင့္။ ေရဓာတ္ႏွင့္ မီးဓာတ္မတည့္၍ ျဖစ္၏။ ေရခဲေသတၱာ၊ ပန္းကန္ေဆးစက္၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ စသည္တို႔သည္ ေရဓာတ္ကို ကုိယ္စားျပဳ၏။ မီးဖိုက မီးဓာတ္ကို ကိုယ္စားျပဳ၏။ ၄င္းတို႔ကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္လည္း မထားသင့္။ ထိုသုိ႔ထားလွ်င္ ဖုန္းေရႊပ်က္၏။


Rice Urn (ဆန္အိုး)
တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားအဖို႔ ဆန္အိုးသည္ မိသားစု၏ ကံၾကမၼာအတက္အက်၊ ၆ ဆိုေသာသေကၤတပင္ျဖစ္၏။ ရိုးရာအစဥ္အလာကိုထိန္းသိမ္းေသာတရုတ္လူမ်ိဳးမိသားစုအမ်ားစုကဆန္အိုးကိုေသေသခ်ာခ်ာဂရုစိုက္ၾက၏။ ဆန္သည္ မိမိတို႔၏ အသက္သခင္ျဖစ္၍ ရိုရိုေသေသထားရ၏။ ေရွးေခတ္ကဆိုလွ်င္ မိဘဘိုးဘြားမ်ားက ဆန္အိုးကို မိသားစုထဲမွသာ အႀကီးဆံုးကို အေမြေပးၾက၏။ မိသားစုမ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ ထိုဆန္အိုးကို ဂရုတစိုက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရ၏။ ဆန္အိုးကို မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ၿပီးတစ္ဆက္ ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္္းျခင္းအားျဖင့္ မိသားစု အစဥ္အဆက္စီးပြားဥစၥာ၊ ဆန္ေရစပါး တိုးတက္ေပါၾကြယ္ျခင္း ျဖစ္ၾက၏။ ဆန္အိုးကုိ “ဓနသိဒၡိအိုး” အေနႏွင့္ တန္ဘိုးထားၾက၏။ ဆန္အိုးကိုလူျမင္ကြင္းတြင္ မထားရ။ လူမျမင္မည့္ေနရာတြင္ ထားရ၏။ မိမိတို႔ စီးပြားဥစၥာမ်ားကုိလူျမင္သူျမင္မခံဘဲလံုျခံဳစိတ္ခ်စြာထားသည့္ သေဘာျဖစ္၏။ ဆန္အိုးေအာက္ေျခတြင္ ေရႊဒဂၤါးျပားကိုအိတ္အနီျဖင့္ ထည့္ၿပီးထားရ၏။ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးကာလေရာက္တုိင္းဤဒဂၤါးျပားမ်ားကုိ အသစ္လဲေပးရ၏။ ဤသို႔ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း စီးပြားတိုးမည္ဟု ယံုၾကည္ၾက၏။ ဆန္အိုးကို အဖံုးအျမဲ ပိတ္ထားရမည္။ ဆန္အိုးကို အလြန္မာေက်ာခိုင္ခန္႔ေသာ စဥ့္အိုးႀကီးမ်ားကို သံုးရမည္။
Rivers (ျမစ္မ်ား)
အိမ္မွေန၍ ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ျဖည္းညင္းစြာ စီးဆင္းေနေသာ ျမစ္ေရကို ျမင္ရျခင္းသည္ အလြန္မဂၤလာရွိ၏။ ျမစ္မ်ားက ေကြ႔၀ိုက္ၿပီး ျဖည္းညင္းစြာ စီးဆင္းေနျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ “ခ်ီ” ဓာတ္ကို ျဖစ္ေစ၏။ အထူးသျဖင့္ ျမစ္ေရက ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းေနလွ်င္ ပိုေကာင္း၏။ ျမစ္ေရကပုပ္ေဟာင္းညစ္ႏြမ္းေနပါကဖုန္းေရႊမေကာင္း။ ျမစ္ေရစီးဆင္းမႈလားရာကိုလည္း ၾကည့္ရေသး၏။
အကယ္၍ သင္၏ တံခါးမႀကီးမွ ေျမာက္ဘက္၊ ေတာင္ဘက္၊ အေရွ႕ဘက္ (သို႔မဟုတ္) အေနာက္ဘက္ကိုၾကည့္လိုက္လွ်င္ ျမစ္က လက္၀ဲမွ လက္ယာသုိ႔ စီးသင့္၏။ သို႔မွသာ ဖုန္းေရႊေကာင္း၏။
အကယ္၍ သင္၏တံခါးမမွ ၾကည့္၍ အေရွ႕ေတာင္၊ အေနာက္ေတာင္၊ အေရွ႕ေျမာက္ သို႔မဟုတ္ အေနာက္ေျမာက္တြင္ ျမစ္က လက္ယာမွ လက္၀ဲသို႔ စီးသင့္၏။ သို႔မွသာ ဖုန္းေရႊေကာင္း၏။
Roads (လမ္းမ်ား)
၀ိုင္းပတ္လာေသာ လမ္းမ်ားသည္ လားရာအရပ္ေဒသႏွင့္ အနိမ့္အျမင့္ေပၚမူတည္ၿပီးဖုန္းေရႊ အဆိုးအေကာင္းမ်ားရွိတတ္သည္။ အိမ္ကိုတိုက္ရိုက္ဦးတည္လာေသာလမ္းမ်ားကဖုန္းေရႊမေကာင္း။ ၄င္းကိုကာကြယ္၍ မွန္တပ္ၿပီးကာရမည္။ သို႔မဟုတ္ ျခံစည္းရိုး အကာအရံမ်ားလုပ္၍ ကာရမည္။ လမ္းဆံုလမ္ခြေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ကား ေယဘူယ်အားျဖင့္ မေကာင္းဟုသာ ဆိုရမည္။
Rock (ေက်ာက္တံုး)
ေရခ်ိဳးခန္းတြင္ ေက်ာက္တံုးသို႔မဟုတ္ ေက်ာက္ခဲအႀကီးစားမ်ားထားတာကမေကာင္း။ အိမ္၏ေျမာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ အိမ္သာရွိပါကေက်ာက္တံုးႀကီးတစ္တံုးကုိ ႀကိဳးအနီခ်ည္ၿပီးအကာအကြယ္လုပ္ထား၍ ရ၏။ ေျမာက္ဘက္အရပ္တြင္ အိမ္သာရွိျခင္းသည္ အလုပ္ကုိ ထိခိုက္ေစတတ္၏။ ပန္းျခံ၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ေတာင္တို႔တြင္ ေက်ာက္တံုးထားျခင္းကား ကံေကာင္းမႈကိုျဖစ္ေစ၏။ ပန္းျခံထဲတြင္ ေက်ာက္တံုးေလးမ်ားထားျခင္းသည္ ေျမႀကီးဓာတ္ကို တိုးပြားေစ၏။ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း မိတ္ေဆြသားခ်င္း အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးပိုေကာင္းေစ၏။
Romance (အခ်စ္)
အိပ္ခန္း (သို႔) အိမ္၏အေနာက္ေတာင္ေထာင့္တြင္ ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာကိုတိုးတက္ေစရန္ လုပ္၍ရ၏။ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္သည္ ေမတၱာေရးရာႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးကံၾကမၼာတို႔ တည္ရွိရာေနရာျဖစ္၏။ ထိုေနရာတြင္ ေမတၱာပူးေပါင္းမႈ စသည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေကၤတပစၥည္းမ်ားကို ထားရွိရ၏။ ငန္းဖို၊ ငန္းမစံုတြဲရုပ္တု၊ သလင္းေက်ာက္အစိုင္အခဲမ်ား စသည္တို႔ကို ဤရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ အသံုးျပဳႏိုင္၏။
Rooftops (အိမ္ေခါင္မိုးမ်ား)
အိမ္ေခါင္မိုးေပၚတြင္ ေရဓာတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာပစၥည္းမ်ားမထားသင့္။ ေခါင္မိုးတြင္ ပန္းျခံတစ္ခုရွိၿပီး၊ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ငါးကန္ထားပါကသိပ္မႀကီးေစရန္ သတိျပဳရမည္။ အိမ္ေခါင္မိုးတြင္ ေရကူးကန္မထားရ။ ေခါင္မိုးကိုအျပာေရာင္ မသုတ္ရ။ အျပာေရာင္သည္ ေရဓာတ္ျဖစ္္ၿပီးေတာင္က်ေရစီးဆင္းသည့္ ပမာျဖစ္သျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္းကိုေရာက္ေစ၏။
Rooms (အခန္းမ်ား)
အိမ္တစ္အိမ္၏ အခန္းမ်ားသည္ သူ႔ေထာင့္ႏွင့္သူရွိၾကသည္။ ဖခင္၏ အိပ္ယာခန္းသည္ အေနာက္ေျမာက္၊ မိခင္၏အိပ္ခန္းသည္ အေနာက္ေတာင္၊ သားငယ္မ်ားကအေရွ႕၊ သမီးငယ္မ်ားကအေနာက္ဘက္ျခမ္းမ်ား၍ ေနရာယူသင့္၏။ ဤအရပ္က ေယဘူယ်သေဘာျဖစ္ကာ၊ အေသးစိတ္တြက္ခ်က္မႈမ်ားျဖင့္ မိမိႏွင့္ ကံေကာင္းသည့္ အရပ္ေဒသကို ေရြးရ၏။
Round (အ၀ိုင္း)


အ၀ိုင္းသည္ ေရႊဓာတ္ကုိကိုယ္စားျပဳေသာသတၱဳဓာတ္ျဖစ္၏။ ၄င္းတို႔ကုိ အေနာက္၊ အေနာက္ေျမာက္ႏွင့္ ေျမာက္အရပ္တို႔တြင္ ထားသင့္၏။ ၄င္းတို႔ကို အိမ္ေထာင့္ (သို႔) ပန္းျခံတြင္ ထားရ၏။

Download eBook version as a FREE!

လူဖတ်အများဆုံး ဆောင်ပါး (၅)ပုဒ်

 • Home page 10379 viewed
 • Welcome to Home & Decor 5561 viewed
 • ပြည်တော်အေးရိပ်သာလမ်းမှSingle Family Home 3218 viewed
 • အိမ်နီးချင်းကြောင့် လာဘ်ပိတ်ခြင်း 2797 viewed
 • ဖုန္းေရႊအဘိဓာန္ 2749 viewed

ဖုန်းရွှေအဘိဓာန်

တည်းဖြတ်သူ Myanmar Home and Decoration
ရေးသားသူ ဟိန္းလတ္ မှ
October 12, 2019 နေ့
ဖုန်းရွှေအဘိဓာန် ကဏ္ဍတွင်
ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။

0
ads

Sailing Ships (ရွက်သင်္ဘောများ)
ရွက်သင်္ဘောပုံစံပေါ်တွင် ရွှေဒင်္ဂါးအတုများထည့်ထားသော အဆောင်သည် အလွန်အစွမ်းထက်သော ဖုန်းရွှေအစီအရင်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးတိုးတက်ပြီး ငွေကြေးကံကောင်းမည့် နိမိတ်ကိုဆောင်သည်။


Sculptures (ရုပ်တုများ)
ပန်းခြံ၏မြေကြီးထောင့်နေရာတွင် ရုပ်တုများထားခြင်းသည် ဖုန်းရွှေကောင်းကိုဖြစ်စေပြီး ကံကောင်းမှုကို ဆောင် ကြဉ်းပေးတတ်၏။ ရုပ်တုကို သစ်သား၊ ကျောက်၊ ကြွေတို့ဖြင့် ထုလုပ်ကာ အနောက်တောင်နှင့် အရှေ့မြောက်တို့တွင် ထားသင့်သည်။ သတ္တုရုပ်တုများကိုမှု အနောက်အရပ်နှင့် အနောက်မြောက်တို့တွင် ထားရသည်။ ရုပ်ထုတွင် အချွန်အတက်များ ထောင့်ချွန်းများမပါရန်ကား သတိပြုထုလုပ်ရမည်။


Seasons (ရာသီဥတုများ)
ရာသီဥတုတစ်ခုစီတွင် ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သောဓာတ်များ ရှိသည်။ ဆောင်းရာသီတွင် ရေဓာတ်၊ နွေဦးပေါက်ရာသီတွင် သစ်သား၊ နွေရာသီတွင် မီးဓာတ်၊ ဆောင်းဦးပေါက်သတ္တုဓာတ်တို့ ကြီးစိုးသည်။ ရာသီဥတုနှင့် တစ်ခုကြားတွင်မူ မြေကြီးဓာတ်စိုးမိုး၏။


Shade (အရိပ်)
နေရောင်ခြည်ကဲ့သို့ပင် အရိပ်သည်လည်း ယင်းနှင့်ယန်းဓာတ်ကို ဟန်ချက်ညီအောင်ပြုပေးသဖြင့် အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည် မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်းတွင်မဆို လိုအပ်သည်။ မည်သို့ဆိုစေကာမှုနေရောင်ခြည်ရမည့်နေရာတွင် အရိပ်တွေ များများရှိနေပါက ယင်း စွမ်းအင် လိုတာထက်ပိုထွက်သဖြင့် မကောင်းပါ။


Shar Chi (ရှားချီ သို့မဟုတ် အပျက်ဓာတ်)
၎င်းသည် အဆိပ်မြှားမှထွက်လာသောမကောင်းသည့်ဓာတ်ဖြစ်ပြီး ယင်နှင့်ယန်း ဟန်ချက်မျှတမူကို ပျက်ယွင်းစေ၏။ ရှားချီ´ သည်ရှားချီ´ ခေါ် အပြုဓာတ်နှင့် ဆန်ကျင်ဖက်ဖြစ်၏။ ရှားချီ´ ကိုဖုန်းရွှေနည်းမျိုးစုံဖြင့် ချေဖျက်ရ၏။ Sharp Edges (ချွန်ထက်သောအစွန်းများ) ထောင့်များ (သို့မဟုတ်) အဆောက်အဦးများမှထိုးထွက်နေသော ချွန်ထက်သော အစွန်းများသည် ရှားချီ ခေါ် အပျက်ဓာတ်ကိုဖြစ်ထွန်းစေ၏။ အကယ်၍သင့်အိမ်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်မှ ချွန်ထက်သောအစွန်းက ထိုးဝင်နေလျှင် ၎င်းကို မိမိအိမ်မှမမြင်ရအောင် ကာကွယ်ပိတ်ဆို့ထားရမည်။ အကောင်းဆုံးနည်းများယင်းပါ့ကွအင်း´ မှန်ချပ်ကိုတပ်ကာ တန်ပြန်ဓာတ်ဆင်ရမည်။
Sheng Chi (ရှင်းချီ(သို့မဟုတ်) အပြုဓာတ်)
၎င်းသည် နဂါး၏စကြဝဠာဓာတ်ဖြစ်ကာ စွမ်းအင်နှင့်ကြီးထွားမှုကိုဖြစ်စေ၏။ ရှင်းချီ´ ကို သင်ရအောင်ချုပြီးယူတတ်လျှင် သင့်အဖို့ ကျန်းမာရေးကောင်းကာ၊ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝချမ်းသာပြီး ငြိမ်းအေးချမ်းသာယာသော ဘဝကိုရလိမ့်မည်။

Silver (ငွေ) ခရမ်းရောင်နှင့်ပေါင်းစပ်လျှင် အလွန်မင်္ဂလာရှိသော အရောင်ဖြစ်သည်။ တရုတ် ဘာသာဖြင့်ငွေ´ ကို ငန်´ ဟုခေါ်၏။ခရမ်းရောင်´ကို ချီး´ ဟုခေါ်၏။ နှစ်ခုပေါင်းတော့ငန်းချီး´ ဖြစ်၏။ ငန်ချီး´ ၏ အဓိပ္ပါယ် ပိုက်ဆံဖြစ်သည်။ဖုန်းရွှေ´ ပညာအရ ငွေ´သည် သတ္တုဓာတ်ဖြစ်ကာ အနောက်အရပ်နှင့် အနောက်မြောက်အရပ်ကို ကြီးစိုး၏။

Sleeping Positions (အိပ်ရမည့်တည်နေရာ) ဖုန်းရွှေသံလိုက်အိမ်မြှောင်´အရ လူတစ်ဦးစီးတွင် ကွနံပတ်´ များရှိ၏။ ၎င်းသည် လူတစ်ဦးစီ၏ အကောင်းဆုံး အိပ်ရန်နေရာ လေးမျိုးနှင့် အဆိုးဆုံးအိပ်ရန်နေရာ လေးမျိုးကိုပြဆို၏။ မိမိ၏ အကောင်းဆုံးအရပ်မျက်နှာလေးမျိုးအနက် တစ်မျိုးမျိုးကို ရွေးချယ်ကာ ခေါင်းပြုအိပ်ရ၏။ Slopes (ဆင်ခြေလျောများ) ဆင်ခြေလျော၏ အောက်ခြေတွင် မနေအပ်။ ဆင်ခြေလျော၏ထိပ်ဆုံးတွင်လည်း မနေသင့်။ ဆင်ခြေလျော၏ အလည်တွင်သာနေရမည်။ ထိပ်ဆုံးတွင်နေလျှင် တတ်များရောထွေးမှုကိုခံရတတ်၊ ဓာတ်ရှုတ်တတ်၏။ ဆင်ခြေလျော၏ အောက်ဆုံးတွင်နေလျှင်ချီ´ ဓာတ်သော ကောင်းသောဓာတ် နစ်မြုပ် သွားတတ်၏။


Small Water (ရေပန်းငယ်များ)
သဘာဝအလျောက်စမ်းချောင်းလေးက မိမိ၏ အိမ်ပတ်ပတ်လည်တွင်စီးဆင်နေလျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်၏။ ထိုသို့မဟုတ်လျှင် မိမိဘာသာမိမိရေတံခွန်၊ ရေပန်းငယ်များပြုလုပ်ထားရ၏။ လူလုပ်မြောင်းကလေးများ၊ ကန်ငယ်လေးများသည် ဖုန်းရွှေကို ပိုကောင်းစေသည်။


Social Life (လူမှုဘဝ)
မိမိ၏ လူမှုဘဝပိုမိုတိုးတက်မြင့်မားစေရန် မိမိခြံဝင်းအတွင်း အနောက်တောင်ထောင့်တွင် တောက်ပသော မီးတိုင်တစ်ခုထွန်းညှိထားရမည်။ ၎င်းသည်မြေကြီး (အကြီး) ဓာတ်နေရာဖြစ်၍ စွမ်းအင်ကြီးမားစွာရှိသောနေရာဖြစ်၏။ ခြံနှင့်ဝင်းနှင့် မနေနိုင်ပဲ တိုက်ခန်းနှင့် နေသူဖြစ်ပါကလည်း မိမိတိုက်ခန်း၏ အနောက်တောင်ထောင့်နေရာတွင် မီးထွန်းပေးရမည်။ မီးလုံးတစ်လုံးထွန်းတာထက် နှစ်လုံးထွန်းတာက ပိုကောင်းသည် အနောက်တောင်ထောင့်၏ စိုးမိုးဂဏန်းက နှစ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်၏။ အထူးသဖြင့် အနီရောင်မီးလုံးက ပိုအစွမ်းထက်၏။ အနီရောင်သည်ယန်းစွမ်းအင်´ ကိုပိုမို၍ အားပေး၏။ မီးတိုင်က မနိမ့်လွန်း၊ မမြင်လွန်းစေရ။ အနည်းဆုံးကြမ်းပြင်မှနေ၍ ငါးပေမြင့်ရမည်။ မျက်နှာကျက်ပေါ်မှထွန်းလျှင် ဓာတ်ကြိုးက အနည်းဆုံးငါးပေကျနေရမည်။ အိပ်ခန်းထဲတွင် မထွန်းရန်ကား သတိပြုပါ။
South(တောင်အရပ်)
ဖီးနစ်ခေါ် မသေငှက်´ ၏ နေရာ၊ နွေရာသီကိုယ်စားပြုအရပ်ဖြစ်၏။ တောင်အရပ်သည် ထင်ရှားကျော်ကြားမှုကို ကိုယ်စားပြု၏။ မိမိအိမ်၏ အိမ်ရှေ့သည် တောင်အရပ်ဖြစ်လျှင် ဖုန်းရွှေအလွန်ကောင်း၏။ အိမ်ထဲမှဧည့်ခန်း၏ တောင်ဖက်ခြမ်းတွင် မီးထိန်ထိန်ထွန်းပေးပါ။ ထိုထောင့်တွင် အနီရောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခု ထားပေးခြင်းကပိုကောင်း၏။ Southeast (အရှေ့တောင်) ဝင်ငွေပိုကောင်းလိုလျှင် ဤထောင့်တွင် ပိုမိုအားကောင်းရန်ုလုပ်ပေးရမည်။ ဤထောင့်တွင် အပင်ထားပါ။ ရေတံခွန်ထားပါ။ ငါးကန်ထားပါ။ ၎င်းသည်ငွေကံကို ပိုကောင်းစေနိုင်သည်။ Southwest (အနောက်တောင်) ဤထောင့်သည်ယင်း´ ကြီးစိုးသောထောင့်ဖြစ်သဖြင့် ယင်း´ စွမ်းအင်ပိုမိုမြင့်မားအောင် လုပ်ပေးရ၏။ မိသားစုတွင်းမှ မိခင်ဓာတ်ကို ပို၍အားပေး၏။ အိမ်၏ ဤထောင့်နေရာတွင် မီးဖိုသို့မဟုတ် အိမ်သာမထားရ။ ဤ ထောင့်ကောင်းလျှင် ကောင်းသလိုကလေးများ၏ အိမ်ထောင်ရေးပါ ကောင်းတတ်၏။ Spring (နွေဦးပေါက်) ဤရာသီဥတုသည် သစ်သားဓာတ်၏ ရာသီဥတုဖြစ်ကာ၊ ဤရာသီတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ် စတင်ပြုလုပ်သင့်သည်။ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းသစ်ကို ထုတ်လုပ်သင့်သည်။ Statues (ရုပ်ထုများ) ဖခင်၏ရုပ်ထုကို အိမ်၏ အနောက်မြောက်ဖက်တွင် ထားရမည်။ အခြားသောမိသားစုဝင်များ၏ ရုပ်ထုများကိုမှု ၎င်းတို့နှင့် သင့်လျော်သောနေရာများတွင် ထားနိုင်၏။ အထူးသဖြင့်ရုပ်ထုများကို အနောက်ဘက်(သို့) အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်ထားခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖုန်းရွှေကိုဖြစ်စေ၏။ Steps(လှေကားထစ်များ) အိမ်အနောက်ဘက်လှေကားက အိမ်ရှေ့လှေကားထက်မြင့်ရမည်။ လက်ဝဲဖက်ခြမ်းလှေကားက လင်္ကျာဖက်ခြမ်းလှေကားထက် ပိုမြင့်မည်။ အကယ်၍ သင့်အိမ်သည် လမ်းထက်ပိုမြင့်သည့်နေရာတွင်ရှိနေပြီး၊ လမ်းပေါ်မှနေ၍ အိမ် သို့မဟုတ် လှေကားထစ်များဖြင့်တက်သွားလျှင် အလွန်မင်္ဂလာရှိလှသည်ဟုဖုန်းရွှေပညာကဆို၏ Streams (စမ်းချောင်းများ) ရေစီးနှေးသော သန့်စင်သည့်ရေစီးဆင်းသည့် စမ်းချောင်းသည် အကောင်းဆုံးဖုန်းရွှေကိုဖြစ်စေ၏။ ထိုသို့သောစမ်းချောင်းများ သင့်အိမ်ရှေ့တွင်ရှိလျှင်၊ အိမ်ရှေ့သို့ သွယ်တန်းယူပါ။ အိမ်ရှေ့တံခါးမကြီး၏ ရှေ့တွင်စမ်းချောင်းလေးစီးဆင်းနေခြင်းက မင်္ဂလာအရှိဆုံးအနေအထားဖြစ်၏။ Succulents (အရည်ရွှမ်းသောအသီးပင်များ) ခြံထဲတွင် အရည်ရွှမ်းသောအပင်များ ရှိခြင်းသည် အလွန်မင်္ဂလာရှိသဖြင့် ကောင်းစွာရေလောင်းကာရှင်သန်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ပါ။ ဆူးမရှိသော အရည်ရွမ်းသည့် ရှားစောင်းပင်သည် ကျောက်စိမ်းကို အစားထိုးနိုင်လောက်သည့်အကောင်းဆုံးအဆောင်ဖြစ်သည်။ Sun Trigrams (ဆွန်းတြိရေခါ) ယန်းမျဉ်းကြောင်းနှစ်ခုအပေါ်မှရှိကာ၊ အောက်မှ မျဉ်းပြတ် ယင်းမျဉ်းကြောင်းရှိသော တြိရေခါကိုဆွန်တြိရေခါ´ ဟုခေါ်၏။ ၎င်းကို ပါ့ကွအင်း´ ၏အရှေ့တောင်နေရာတွင် ထားရသည်။ ၎င်း၏ ကိုယ်စားပြုဓာတ်ကသစ်သားဓာတ်´ ဖြစ်ကာ၊ သမီးအကြီးဆုံး၏ ဓာတ်ဖြစ်၏။
Sunlight (နေရောင်ခြည်)
နေရောင်ခြည်ကို အိမ်ထဲဝင်စေရမည်။ ၎င်းသည်ယန်းစွန်းအင်´ ဖြစ်၏။ ပြတင်းပေါက်များ၊ တံခါးများကို နေရောင်ခြည်ဝင်နိုင်သောနေရာတွင် ဖောက်ထားရမည်။ Swimming Pools (ရေကူးကန်များ) ရေကူးကန်တည်နေရာ အမှားခံ၍မရ။ မှားလျှင် ပြဿနာတက်တတ်၏။ ရေကူးကန်ကို အိမ်ရှေ့တံခါးမကြီး၏ (အိမ်ထဲမှနေ၍ အပြင်သို့ကြည့်လျှင်ရှိသော၀ လက်ဝဲဖက်ခြမ်းတွင် သာထားရမည်။ ထိုသို့မဟုတ်လျှင် အိမ်ထောင်ပြိုကွဲတတ်သည်။ ရေကူးကန်ကိုလေးထောင်စပ်စပ် သို့မဟုတ် စတုဂံပုံမထားရ။ ရေကူးကန်၏ထောင့်စွန်များက ကွေ့ဝိုက်နေရမည်။ ရေကူးကန်ကို အိမ်၏ အချိုးအစားထက်ပို၍မကြီးစေရ။ (ရေများလွန်းလျှင် ရေလွှမ်းမိုးတတ်၊ ရေနစ်တတ်သည်။) ရေသိပ်များခြင်းက အန္တရယ်ဖြစ်စေသည်။ ရေကန်ဘောင်အထိ ရေလျှံခြင်းသည် ကံဆိုးမှုကိုဖြစ်ထွန်းစေ၏။ ရေကန်မှ ရေလျှံခြင်းမဖြစ်စေရန်၊ မြောင်းငယ်လေးများသွယ်ပြီး အပြင်ထုတ်ပစ်ရမည်။ ထိုသို့ဖြစ်မှသာ သင့်အိမ်ကို ဦးတည်လာနေသောချီ´ ဓာတ်ကို ဟန်ချက်ညီညှိပေးနိုင်ပြီး မင်္ဂလာရှိသောနိမိတ်ကို ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မည်။
Symbols (သင်္ကေတများ)
ဖုန်းရွှေပညာတွင် ကွဲပြားခြင်းနားသော သင်္ကေတများစွာရှိ၏။ ကောင်းသောသင်္ကေတများကို နေရာမှန်အောင် ထားရှိတတ်ခြင်းအားဖြင့် ဖုန်းရွှေပိုကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည်။

Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္

ဖုန္းေရႊအဘိဓာန္

Sailing Ships (ရြက္သေဘၤာမ်ား)

          ရြက္သေဘၤာပံုစံေပၚတြင္ ေရႊဒဂၤါးအတုမ်ားထည့္ထားေသာ အေဆာင္သည္ အလြန္အစြမ္းထက္ေသာ ဖုန္းေရႊအစီအရင္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးတိုးတက္ၿပီး ေငြေၾကးကံေကာင္းမည့္ နိမိတ္ကိုေဆာင္သည္။

Sculptures (ရုပ္တုမ်ား)

          ပန္းၿခံ၏ေျမႀကီးေထာင့္ေနရာတြင္ ရုပ္တုမ်ားထားျခင္းသည္ ဖုန္းေရႊေကာင္းကိုျဖစ္ေစၿပီး ကံေကာင္းမႈကို ေဆာင္ ၾကဥ္းေပးတတ္၏။ ရုပ္တုကို သစ္သား၊ ေက်ာက္၊ ေၾကြတို႔ျဖင့္ ထုလုပ္ကာ အေနာက္ေတာင္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္တို႔တြင္ ထားသင့္သည္။ သတၱဳရုပ္တုမ်ားကိုမႈ အေနာက္အရပ္ႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္တို႔တြင္ ထားရသည္။ ရုပ္ထုတြင္ အခၽြန္အတက္မ်ား ေထာင့္ခၽြန္းမ်ားမပါရန္ကား သတိျပဳထုလုပ္ရမည္။

Seasons (ရာသီဥတုမ်ား)

          ရာသီဥတုတစ္ခုစီတြင္ ၄င္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာဓာတ္မ်ား ရွိသည္။ ေဆာင္းရာသီတြင္ ေရဓာတ္၊ ေႏြဦးေပါက္ရာသီတြင္ သစ္သား၊ ေႏြရာသီတြင္ မီးဓာတ္၊ ေဆာင္းဦးေပါက္သတၱဳဓာတ္တို႔ ႀကီးစိုးသည္။ ရာသီဥတုႏွင့္ တစ္ခုၾကားတြင္မူ ေျမႀကီးဓာတ္စိုးမိုး၏။

Shade (အရိပ္)

          ေနေရာင္ျခည္ကဲ့သို႔ပင္ အရိပ္သည္လည္း ယင္းႏွင့္ယန္းဓာတ္ကို  ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ျပဳေပးသျဖင့္ အေရးႀကီးသည္။ ၄င္းသည္ မည္သည့္ပတ္၀န္းက်င္းတြင္မဆို လိုအပ္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမႈေနေရာင္ျခည္ရမည့္ေနရာတြင္ အရိပ္ေတြ မ်ားမ်ားရွိေနပါက ယင္း စြမ္းအင္ လိုတာထက္ပိုထြက္သျဖင့္ မေကာင္းပါ။

Shar Chi (ရွားခ်ီ သို႔မဟုတ္ အပ်က္ဓာတ္)

          ၄င္းသည္ အဆိပ္ျမွားမွထြက္လာေသာမေကာင္းသည့္ဓာတ္ျဖစ္ၿပီး ယင္ႏွင့္ယန္း ဟန္ခ်က္မွ်တမူကို ပ်က္ယြင္းေစ၏။ `ရွားခ်ီ´ သည္ `ရွားခ်ီ´ ေခၚ အျပဳဓာတ္ႏွင့္ ဆန္က်င္ဖက္ျဖစ္၏။ `ရွားခ်ီ´ ကိုဖုန္းေရႊနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေခ်ဖ်က္ရ၏။

Sharp Edges (ခၽြန္ထက္ေသာအစြန္းမ်ား)

          ေထာင့္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အေဆာက္အဦးမ်ားမွထိုးထြက္ေနေသာ ခၽြန္ထက္ေသာ အစြန္းမ်ားသည္ ရွားခ်ီ ေခၚ အပ်က္ဓာတ္ကိုျဖစ္ထြန္းေစ၏။ အကယ္၍သင့္အိမ္ကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အိမ္မွ ခၽြန္ထက္ေသာအစြန္းက ထိုး၀င္ေနလွ်င္ ၄င္းကို မိမိအိမ္မွမျမင္ရေအာင္ ကာကြယ္ပိတ္ဆို႔ထားရမည္။ အေကာင္းဆံုးနည္းမ်ား `ယင္းပါ့ကြအင္း´ မွန္ခ်ပ္ကိုတပ္ကာ တန္ျပန္ဓာတ္ဆင္ရမည္။

Sheng Chi (ရွင္းခ်ီ(သို႔မဟုတ္) အျပဳဓာတ္)

          ၄င္းသည္ နဂါး၏စၾက၀ဠာဓာတ္ျဖစ္ကာ စြမ္းအင္ႏွင့္ႀကီးထြားမႈကိုျဖစ္ေစ၏။ `ရွင္းခ်ီ´ ကို သင္ရေအာင္ခ်ဳၿပီးယူတတ္လွ်င္ သင့္အဖို႔ က်န္းမာေရးေကာင္းကာ၊ ဥစၥာဓနၾကြယ္၀ခ်မ္းသာၿပီး ၿငိမ္းေအးခ်မ္းသာယာေသာ ဘ၀ကိုရလိမ့္မည္။

Silver (ေငြ)

          ခရမ္းေရာင္ႏွင့္ေပါင္းစပ္လွ်င္ အလြန္မဂၤလာရွိေသာ အေရာင္ျဖစ္သည္။ တရုတ္ ဘာသာျဖင့္ `ေငြ´ ကို `ငန္´ ဟုေခၚ၏။ `ခရမ္းေရာင္´ကို `ခ်ီး´ ဟုေခၚ၏။ ႏွစ္ခုေပါင္းေတာ့ `ငန္းခ်ီး´ ျဖစ္၏။ `ငန္ခ်ီး´ ၏ အဓိပၸါယ္ ပိုက္ဆံျဖစ္သည္။ `ဖုန္းေရႊ´ ပညာအရ `ေငြ´သည္ သတၱဳဓာတ္ျဖစ္ကာ အေနာက္အရပ္ႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္အရပ္ကို ႀကီးစိုး၏။

Sleeping Positions (အိပ္ရမည့္တည္ေနရာ)

          `ဖုန္းေရႊသံလိုက္အိမ္ေျမႇာင္´အရ လူတစ္ဦးစီးတြင္ `ကြနံပတ္´ မ်ားရွိ၏။ ၄င္းသည္ လူတစ္ဦးစီ၏ အေကာင္းဆံုး အိပ္ရန္ေနရာ ေလးမ်ိဳးႏွင့္ အဆိုးဆံုးအိပ္ရန္ေနရာ ေလးမ်ိဳးကိုျပဆို၏။ မိမိ၏ အေကာင္းဆံုးအရပ္မ်က္ႏွာေလးမ်ိဳးအနက္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ကာ ေခါင္းျပဳအိပ္ရ၏။

Slopes (ဆင္ေျခေလ်ာမ်ား)

          ဆင္ေျခေလ်ာ၏ ေအာက္ေျခတြင္ မေနအပ္။ ဆင္ေျခေလ်ာ၏ထိပ္ဆံုးတြင္လည္း မေနသင့္။ ဆင္ေျခေလ်ာ၏ အလည္တြင္သာေနရမည္။ ထိပ္ဆံုးတြင္ေနလွ်င္ တတ္မ်ားေရာေထြးမႈကိုခံရတတ္၊ ဓာတ္ရႈတ္တတ္၏။ ဆင္ေျခေလ်ာ၏ ေအာက္ဆံုးတြင္ေနလွ်င္ `ခ်ီ´ ဓာတ္ေသာ ေကာင္းေသာဓာတ္ နစ္ျမဳပ္ သြားတတ္၏။

Small Water (ေရပန္းငယ္မ်ား)

          သဘာ၀အေလ်ာက္စမ္းေခ်ာင္းေလးက မိမိ၏ အိမ္ပတ္ပတ္လည္တြင္စီးဆင္ေနလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။ ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္ မိမိဘာသာမိမိေရတံခြန္၊ ေရပန္းငယ္မ်ားျပဳလုပ္ထားရ၏။ လူလုပ္ေျမာင္းကေလးမ်ား၊ ကန္ငယ္ေလးမ်ားသည္ ဖုန္းေရႊကို ပိုေကာင္းေစသည္။

Social Life (လူမႈဘ၀)

          မိမိ၏ လူမႈဘ၀ပိုမိုတိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ မိမိၿခံ၀င္းအတြင္း အေနာက္ေတာင္ေထာင့္တြင္ ေတာက္ပေသာ မီးတိုင္တစ္ခုထြန္းညိႇထားရမည္။ ၄င္းသည္ေျမႀကီး (အႀကီး) ဓာတ္ေနရာျဖစ္၍ စြမ္းအင္ႀကီးမားစြာရွိေသာေနရာျဖစ္၏။ ၿခံႏွင့္၀င္းႏွင့္ မေနႏိုင္ပဲ တိုက္ခန္းႏွင့္ ေနသူျဖစ္ပါကလည္း မိမိတိုက္ခန္း၏ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္ေနရာတြင္ မီးထြန္းေပးရမည္။ မီးလံုးတစ္လံုးထြန္းတာထက္ ႏွစ္လံုးထြန္းတာက ပိုေကာင္းသည္ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္၏ စိုးမိုးဂဏန္းက `ႏွစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ အထူးသျဖင့္ အနီေရာင္မီးလံုးက ပိုအစြမ္းထက္၏။ အနီေရာင္သည္ `ယန္းစြမ္းအင္´ ကိုပိုမို၍ အားေပး၏။ မီးတိုင္က မနိမ့္လြန္း၊ မျမင္လြန္းေစရ။ အနည္းဆံုးၾကမ္းျပင္မွေန၍ ငါးေပျမင့္ရမည္။ မ်က္ႏွာက်က္ေပၚမွထြန္းလွ်င္ ဓာတ္ႀကိဳးက အနည္းဆံုးငါးေပက်ေနရမည္။ အိပ္ခန္းထဲတြင္ မထြန္းရန္ကား သတိျပဳပါ။

South(ေတာင္အရပ္)

          ဖီးနစ္ေခၚ `မေသငွက္´ ၏ ေနရာ၊ ေႏြရာသီကိုယ္စားျပဳအရပ္ျဖစ္၏။ ေတာင္အရပ္သည္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမႈကို ကိုယ္စားျပဳ၏။ မိမိအိမ္၏ အိမ္ေရွ႕သည္ ေတာင္အရပ္ျဖစ္လွ်င္ ဖုန္းေရႊအလြန္ေကာင္း၏။ အိမ္ထဲမွဧည့္ခန္း၏ ေတာင္ဖက္ျခမ္းတြင္ မီးထိန္ထိန္ထြန္းေပးပါ။ ထိုေထာင့္တြင္ အနီေရာင္ပစၥည္းတစ္ခုခု ထားေပးျခင္းကပိုေကာင္း၏။

Southeast (အေရွ႕ေတာင္)

          ၀င္ေငြပိုေကာင္းလိုလွ်င္ ဤေထာင့္တြင္ ပိုမိုအားေကာင္းရန္ုလုပ္ေပးရမည္။ ဤေထာင့္တြင္ အပင္ထားပါ။ ေရတံခြန္ထားပါ။ ငါးကန္ထားပါ။ ၄င္းသည္ေငြကံကို ပိုေကာင္းေစႏိုင္သည္။

Southwest  (အေနာက္ေတာင္)

          ဤေထာင့္သည္ `ယင္း´ ႀကီးစိုးေသာေထာင့္ျဖစ္သျဖင့္ `ယင္း´ စြမ္းအင္ပို္မိုျမင့္မားေအာင္ လုပ္ေပးရ၏။ မိသားစုတြင္းမွ မိခင္ဓာတ္ကို ပို၍အားေပး၏။ အိမ္၏ ဤေထာင့္ေနရာတြင္ မီးဖိုသို႔မဟုတ္ အိမ္သာမထားရ။ ဤ ေထာင့္ေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းသလိုကေလးမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ေရးပါ ေကာင္းတတ္၏။

Spring (ေႏြဦးေပါက္)

          ဤရာသီဥတုသည္ သစ္သားဓာတ္၏ ရာသီဥတုျဖစ္ကာ၊ ဤရာသီတြင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္ စတင္ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းသစ္ကို ထုတ္လုပ္သင့္သည္။

Statues (ရုပ္ထုမ်ား)

          ဖခင္၏ရုပ္ထုကို အိမ္၏ အေနာက္ေျမာက္ဖက္တြင္ ထားရမည္။ အျခားေသာမိသားစု၀င္မ်ား၏ ရုပ္ထုမ်ားကိုမႈ ၄င္းတို႔ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ထားႏိုင္၏။ အထူးသျဖင့္ရုပ္ထုမ်ားကို အေနာက္ဘက္(သို႔) အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ထားျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးဖုန္းေရႊကိုျဖစ္ေစ၏။

Steps(ေလွကားထစ္မ်ား)

          အိမ္အေနာက္ဘက္ေလွကားက အိမ္ေရွ႕ေလွကားထက္ျမင့္ရမည္။ လက္၀ဲဖက္ျခမ္းေလွကားက လက်ၤာဖက္ျခမ္းေလွကားထက္ ပိုျမင့္မည္။ အကယ္၍ သင့္အိမ္သည္ လမ္းထက္ပိုျမင့္သည့္ေနရာတြင္ရွိေနၿပီး၊ လမ္းေပၚမွေန၍ အိမ္ သို႔မဟုတ္ ေလွကားထစ္မ်ားျဖင့္တက္သြားလွ်င္ အလြန္မဂၤလာရွိလွသည္ဟုဖုန္းေရႊပညာကဆို၏

Streams (စမ္းေခ်ာင္းမ်ား)

          ေရစီးေႏွးေသာ သန္႔စင္သည့္ေရစီးဆင္းသည့္ စမ္းေခ်ာင္းသည္ အေကာင္းဆံုးဖုန္းေရႊကိုျဖစ္ေစ၏။ ထိုသို႔ေသာစမ္းေခ်ာင္းမ်ား သင့္အိမ္ေရွ႕တြင္ရွိလွ်င္၊ အိမ္ေရွ႕သို႔ သြယ္တန္းယူပါ။ အိမ္ေရွ႕တံခါးမႀကီး၏ ေရွ႕တြင္စမ္းေခ်ာင္းေလးစီးဆင္းေနျခင္းက မဂၤလာအရွိဆံုးအေနအထားျဖစ္၏။

Succulents (အရည္ရႊမ္းေသာအသီးပင္မ်ား)

          ၿခံထဲတြင္ အရည္ရႊမ္းေသာအပင္မ်ား ရွိျခင္းသည္ အလြန္မဂၤလာရွိသျဖင့္ ေကာင္းစြာေရေလာင္းကာရွင္သန္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပါ။ ဆူးမရွိေသာ အရည္ရြမ္းသည့္ ရွားေစာင္းပင္သည္ ေက်ာက္စိမ္းကို အစားထိုးႏိုင္ေလာက္သည့္အေကာင္းဆံုးအေဆာင္ျဖစ္သည္။

Sun Trigrams (ဆြန္းႀတိေရခါ)

          ယန္းမ်ဥ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုအေပၚမွရွိကာ၊ ေအာက္မွ မ်ဥ္းျပတ္ ယင္းမ်ဥ္းေၾကာင္းရွိေသာ ႀတိေရခါကို `ဆြန္ႀတိေရခါ´ ဟုေခၚ၏။ ၄င္းကို `ပါ့ကြအင္း´ ၏အေရွ႕ေတာင္ေနရာတြင္ ထားရသည္။ ၄င္း၏ ကိုယ္စားျပဳဓာတ္က `သစ္သားဓာတ္´ ျဖစ္ကာ၊ သမီးအႀကီးဆံုး၏ ဓာတ္ျဖစ္၏။

Sunlight (ေနေရာင္ျခည္)

          ေနေရာင္ျခည္ကို အိမ္ထဲ၀င္ေစရမည္။ ၄င္းသည္`ယန္းစြန္းအင္´ ျဖစ္၏။ ျပတင္းေပါက္မ်ား၊ တံခါးမ်ားကို ေနေရာင္ျခည္၀င္ႏိုင္ေသာေနရာတြင္ ေဖာက္ထားရမည္။

Swimming Pools (ေရကူးကန္မ်ား)

          ေရကူးကန္တည္ေနရာ အမွားခံ၍မရ။ မွားလွ်င္ ျပႆနာတက္တတ္၏။ ေရကူးကန္ကို အိမ္ေရွ႕တံခါးမႀကီး၏ (အိမ္ထဲမွေန၍ အျပင္သို႔ၾကည့္လွ်င္ရွိေသာ၀ လက္၀ဲဖက္ျခမ္းတြင္ သာထားရမည္။ ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္ အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲတတ္သည္။ ေရကူးကန္ကိုေလးေထာင္စပ္စပ္ သို႔မဟုတ္ စတုဂံပံုမထားရ။ ေရကူးကန္၏ေထာင့္စြန္မ်ားက ေကြ႔၀ိုက္ေနရမည္။ ေရကူးကန္ကို အိမ္၏ အခ်ိဳးအစားထက္ပို၍မႀကီးေစရ။ (ေရမ်ားလြန္းလွ်င္ ေရလႊမ္းမိုးတတ္၊ ေရနစ္တတ္သည္။) ေရသိပ္မ်ားျခင္းက အႏၲရယ္ျဖစ္ေစသည္။ ေရကန္ေဘာင္အထိ ေရလွ်ံျခင္းသည္ ကံဆိုးမႈကိုျဖစ္ထြန္းေစ၏။ ေရကန္မွ ေရလွ်ံျခင္းမျဖစ္ေစရန္၊ ေျမာင္းငယ္ေလးမ်ားသြယ္ၿပီး အျပင္ထုတ္ပစ္ရမည္။ ထိုသို႔ျဖစ္မွသာ သင့္အိမ္ကို ဦးတည္လာေနေသာ `ခ်ီ´ ဓာတ္ကို ဟန္ခ်က္ညီညႇိေပးႏိုင္ၿပီး မဂၤလာရွိေသာနိမိတ္ကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မည္။

Symbols (သေကၤတမ်ား)

          ဖုန္းေရႊပညာတြင္ ကြဲျပားျခင္းနားေသာ သေကၤတမ်ားစြာရွိ၏။ ေကာင္းေသာသေကၤတမ်ားကို ေနရာမွန္ေအာင္ ထားရွိတတ္ျခင္းအားျဖင့္ ဖုန္းေရႊပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။

Download eBook version as a FREE!

လူဖတ်အများဆုံး ဆောင်ပါး (၅)ပုဒ်

 • Home page 10379 viewed
 • Welcome to Home & Decor 5561 viewed
 • ပြည်တော်အေးရိပ်သာလမ်းမှSingle Family Home 3218 viewed
 • အိမ်နီးချင်းကြောင့် လာဘ်ပိတ်ခြင်း 2797 viewed
 • ဖုန္းေရႊအဘိဓာန္ 2749 viewed

ဖုန်းရွှေအဘိဓာန်

တည်းဖြတ်သူ Myanmar Home and Decoration
ရေးသားသူ ဟိန္းလတ္ မှ
September 28, 2019 နေ့
ဖုန်းရွှေအဘိဓာန် ကဏ္ဍတွင်
ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။

11
ads

Pa Kua (ပါ့ကွ)
ဖုန်းရွှေအကောင်းအဆိုးကို အဓိပ္ပါယ်ဖော်လာသော ရှစ်မြှောင်သင်္ကေတဖြစ်၏။ သံလိုက်အိမ်မြှောင်၏နေရာလေးနေရာနှင့် ဆက်စပ်ကာ
“ယီလှင်” ပညာ၏ တြိရေခါရှစ်ခုမှ မူတည်ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်၏။
ပါ့ကွ၏အနားရှစ်ဖက်သည် ဖုန်းရွှေတွက်ချက်ရာတွင် အဓိပ္ပါယ်များစွာကို ဆောင်ကျဉ်းနိုင်၏။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တရုတ်လူမျိုးများစွာသည် တံခါးမကြီး၏အပေါ်အိမ်အပြင်ဖက်တွင် ပါ့ကွကို ချိတ်ဆွဲထားခြင်းဖြင့် ပြင်ပမှ ဝင်ရောက်လာသည်အန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ကြ၏။


Pa Kua Mirror (ပါ့ကွမှန်)
ယင်းပါ့ကွကို အဆိပ်မြှားတို့ ကာကွယ်ရာတွင်သုံး၏။ ပါ့ကွ၏နောက်ခံအရောင်မှာ အနီရောင်ဖြစ်၏။ ယန်းစွမ်းအင်ကို အသားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ပါ့ကွပတ်ပတ်လည်တွင် တြိရေခါ များရှိ၏။ အလည်တွင်မှန်တစ်ချပ်ရှိ၏။ ၎င်းသည်မိမိထံရန်ပြုရန်လာသော စွမ်းအင်များကို ရောင်ပြန်ဟပ် နှင်ထုတ်နိုင်သော အစွမ်းသတ္တိရှိ၏။
Path ways (လူသွားလမ်း)
လူသွားလမ်းတစ်ဖြောင့်တည်း ဆိုသည်ထက် ကွေ့ဝိုက်လိမ်ကောက်သောလမ်းက ဖုန်းရွှေပိုကောင်း၏။ ကားအဝင်လမ်း၊ အိမ်အဝင်လမ်းတို့သည် ဖြောင့်တန်းပြီး၊ ရှည်လျားလွန်းလျှင်မကောင်းပါ။ ပန်းခြံထဲရှိလမ်းကလည်း ကွေ့ဝိုက်နေလျှင်ကောင်း၏။ မကောင်းသောဓာတ်များက ဝင်လာလျှင်အရှိန်လျော့သွားနိုင်၍ဖြစ်၏။


Patio (အိမ်အပြင်ကကွပ်ပျစ်)
ကွပ်ပျစ်သည်ပျောက်နေသော ထောင့်များကိုဖြည့်စွက်ရာတွင် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်၏။ ကွပ်ပျစ်နေရာချထားသောနေရာပေါ်တွင် မှုတည်ပြီးစွမ်းအားတိုးမြှင့်၍ရ၏။ ဥပမာ-ကွပ်ပျစ်က မြောက်ဖက်တွင်ရှိနေလျှင် ရေဓာတ်စွမ်းအားမြှင့်ပေး၏။ တောင်ဖက်အရပ်တွင် ကွပ်ပျစ်ရှိလျှင် ထိုနေရာတွင်အသားကင်(ဘာဘေကျု့) လုပ်ရန်နေရာ။
Paving Stones (အနင်းခံကျောက်တုံးများ)
ကွေ့ဝိုက်သောလမ်းကလေးတွင် အနင်းခံကျောက်တုံးလေးများထားခြင်းသည် သင်၏ပန်းခြံမှ မြေကြီးဘက်နေရာတွင်ဖြစ်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်၏။
Peach (မက်မွန်သီး)
မက်မွန်သီးသည် အသက်ရှည်ခြင်း၊ တည်တံ့ခိုင်မြဲခြင်း၏သင်္ကေတဖြစ်၏။ အိမ်၏အလည်ခေါင်တွင် ကျောက်စိမ်းဖြင့် လုပ်ထားသောသစ်ကိုင်းပေါ်၌ မက်မွန်သီးတစ်လုံးချိတ်ထားခြင်းသည် သက်ရှည်မှု၊ ခိုင်မြဲတည်တံ့မှု၏ ကံကိုဖြစ်စေ၏။


Peach Tree (မက်မွန်ပင်)
မက်မွန်ပင်မှအသီးကိုစားသူ မည်သူမဆိုခိုင်မြဲတည်တံ့ခြင်း၊ အသက်ရှည်ခြင်းကိုဖြစ်စေမည်ဟု ဒဏ္ဍာရီများစွာတွင်တွေ့ရ၏။ ကောင်းကင်ဘုံအနောက်ဖက်ခြမ်းရှိ မက်မွန်ပင်မှအသီးသည် နှစ် ၃၀၀၀ လျှင် တစ်ကြိမ်သီးမည်ဟုဆိုကြ၏။
Peacock (ဒေါင်း)
ဒေါင်းသည်သိက္ခာနှင့် အလှကိုကိုယ်စားပြု၏။ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာပင် ဒေါင်းမြီးကွက်အရောင်ကို အရာရှိကြီးများ၏ ရာထူးအဆင့် တံဆိပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြ၏။ ဒေါင်းမြီးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ယပ်တောင်များကို တရုတ်အိမ်များတွင်မကြာခဏတွေ့ရတတ်၏။ “ကြက်သွေးရောင် ဖီးနစ်ငှက်”၏ နေရာတွင် ဒေါင်းကိုအစားထိုး၍လည်း ရပါသည်။


Peony (ပျိုနီပန်း)
ပန်းတို့၏ ဘုရင်ဖြစ်ကာ ပန်းရောင်၊ အနီရောင်၊ အဖြူရောင် အပွင်းကိုင်းများပါသည့်ပန်းဖြစ်၏။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ကံအကောင်းဆုံး ဖြစ်စေသော ပန်းဖြစ်၏။ ဤပန်းသည်လှပပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အမျိုးသမီးများနှင့် ဆက်စပ်နေ၏။ တရုတ်သမိုင်းတွင် အလှပဆုံးအမျိုးသမီးများထဲတွင် တစ်ဦးဖြစ်သည့် ယန်းကွေ့ဖေ့ သည်ဧကရာဇ်၏ မောင်မမိဿံတစ်ဦးဖြစ်၏။ သူ၏ကုတင်နှင့် အိပ်ခန်းတွင် တစ်နှစ်လုံး ပန်းတွေပြန့်ကြဲထားသည်ဆို၏။ သူတို့ဘာတစ်ခုမှ မလွန်ဆန်ဝံ့သောဧကရာဇ်ကြီးက သူ၏မောင်းမစိတ်ကြိုက် ဤပန်းများကို တောင်ဘက်ဒေသမှ တချိန်လုံးပို့လာခိုင်း၏။
မိမိတို့သမီးများကို ချမ်းသာကြွယ်ဝသူနှင့် လက်ထပ်စေချင်သော မိဘများက ဧည့်ခန်းတွင် ဤပန်းများ ပုံပန်းချီကားချိတ်ဆွဲထားရမည်။
ပန်းတွေပိုပွင့်လာပါလျှင် ပို၍မင်္ဂလာပွဲ အခမ်းအနားကြီးကျယ်မည်ဖြစ်၏။ ပန်းပုံပန်းချီကား (သို့) ပန်းဖြင့်လုပ်ထားသော ပန်းများကို အိပ်ခန်းတွင်ထား၍ရ၏။ ပိုကောင်းရန်ကာမူ ဧည့်ခန်းတွင်ထားခြင်းဖြစ်၏။ အိမ်ထောင်ကျပြီးသော သူတို့အဖို့မှာမှု ဤပန်းမျိုးကိုအိမ်တွင်မထားသင့်။
Pergolas (ပန်းခြုံများ)
ပျောက်ဆုံးနေသောထောင့်များ နေရာတွင် ပန်းခြုံများထားသင့်၏။ မိမိပန်းခြံအကျယ်အဝန်းပေါ်မှုတည်ပြီး မည်သည့်နေရာတွင် ပန်းခြုံမည်မျှထားရမည်ကိုကား ဖုန်းရွှေပညာရှင်နှင့် တွက်ချက်ပြီးမှ စီစဉ်သင့်သည်။


Period of Eight (ရှစ်စိုးမိုးသောကာလ)
ရှစ်စိုးမိုးသောကာလမှာ ၂၀၀၄ မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိဖြစ်၏။ ၎င်းသည် တတိယမြောက်သားနှင့် ပိုသက်ဆိုင်၏။ အရွယ်က လူငယ်အရွယ်၊ ပညာနှင့် စဉ်းစားချင့်ချိန်ဉာဏ်ရင့်ကျက်လာသောအချိန်၊ ဤအချိန်ပိုင်းမျိုးကို “ကင်” (တောင်ကုန်း)နှင့် သင်္ကေတပြုကြ၏။ အလုပ်အကိုင်တစ်ခု စတင်လုပ်ကိုင်ရန် စမ်းသပ်ကာလမျိုးဖြစ်၏။ ဤရှစ်စိုးမိုးသောကာတွင် “ရှစ်” ဂဏန်းက ကံကောင်းမှုကိုနှစ်ဆဖြစ်စေ၏။
ဖီးနစ်ငှက်(Phoenix)
တောင်ပိုင်းဒေသမှ ငှက်ဖြစ်၏။ ၎င်းသည် အခွင့်အရေးကိုဖြစ်စေ၏။ တရုတ်ဒဏ္ဍာရီလာအရ ဖီးနစ်ငှက်သည် နတ်နဂါး၏ အဖေါ်ဖြစ်၏။ ဖုန်းရွှေပညာအရမူ ၎င်းသည် “အခွင့်အရေးကံ”ရုပ်သင်္ကေတဖြစ်၏။ ဖီးနစ်ငှက်နှင့် နဂါးအတူတွဲထားလျှင် အိမ်ထောင်ရေးကံကိုပိုကောင်းစေ၏။ ထို့ကြောင့် တရုတ်လူမျိုးတို့၏ မင်္ဂလာဆောင်တွင် ဖီးနစ်ငှက်နှင့် နဂါးရုပ်ကိုပူးတွဲ၍ဖေါ်ပြကြ၏။ နဂါး-ဖီးနစ်အမှတ်တံဆိပ်ကို အနောက်တောင်အရပ်တွင်ထားခြင်းဖြင့်အိမ်ထောင်ရေးကံကို ပိုကောင်းစေ၏။
ဖီးနစ်ငှက်သည်“အလုပ်အကိုင်ကံကောင်းမှု”ကိုလည်းဖြစ်စေ၏။ အလုပ်တွင်ကံကောင်းလိုလျှင် ဖီးနစ်ငှက်ပုံကို နဂါးမပါပဲထားရ၏။ နဂါးပါတွဲလျက်ရှိလျှင် “ယင်း” သတ္တဝါဖြစ်လာပြီ၊ နဂါးမပါလျှင် “ယန်”သတ္တဝါဖြစ်မည်။ ၎င်းသည် စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုကိုရစေကာ ချမ်းသာကြွယ်ဝစေမည်။
“မြေယာနှင့်ဆိုင်သောဖုန်းရွှေ” တွင်မူဖီးနစ်သည် တောင်ပူစာကလေး၏ သင်္ကေတဖြစ်သည်။ အိမ်၏တောင်ဖက် (သို့) အရှေ့ဖက်တွင်တည်ရှိသည်။ တံခါးမကြီးရှေ့တွင်တောင်ပူစာကလေးမရှိပါက၊ မိမိဖာသာမိမိပြုလုပ်သင့်၏။ တောင်ဖက်သတ္တဝါဖြစ်၍ ဖီးနစ်ငှက်ရုပ်ကို အိမ် (သို့) ရုံး၏ တောင်ဖက်ခြမ်းတွင် ထားရမည်။ အကယ်၍သင့်လျော်သော ဖီးနစ်သင်္ကေတမရရှိပါက ကြက်ဖရုပ် (သို့) ဒေါင်းရုပ်ကိုထားလျှင်လည်း သင့်လျော်ပါသည်။


Pillors(တိုင်လုံးများ)
တံခါးပေါက်ဝရှေ့တွင်တိုင်လုံးများရှိနေပါက ဖုန်းရွှေမကောင်းပါ။ လေးထောင့်ဆန်ဆန် တိုင်လုံးများကပို၍ ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ တိုင်အလုံးများကပို၍ ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ တိုင်အလုံးများက တော်သေးသည်။ တံခါး၏ ဘေးတိုက်ရှိနေသောတိုင်အလုံးနှစ်လုံးက ဖုန်းရွှေကောင်း၏။ တိုင်လုံးလေးထောင့်များက သင့်ကိုထိုးထွက်နေလျှင် ထိုထောင့်စွန်းများနေရာတွင် အပင်တစ်ခုထားပါ။
Pine Trees (ထင်းရှူးပင်များ)
ထင်းရှူးပင်များသည်အသက်ရှည်ခြင်းနှင့် စွမ်းပကား သင်္ကေတဖြစ်၏။ ပန်းခြံထဲတွင် အနည်းဆုံးထင်းရှူးပင် တစ်ပင်တော့ရှိသင့်၏။ ထင်းရှူးရွက်များသည်လည်း အိမ်တွင်းရှိ မကောင်းသော စွမ်းအင်များကို သန့်စင်ရာတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်၏။ ၎င်းတို့သည်သန့်ရှင်းခြင်း၊ သန့်စင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ရာတွင် အလွန်အသုံးဝင်၏။
Plants(အပင်များ)
အပင်များသည်ကောင်းသောဖုန်းရွှေကိုဖြစ်စေ၏။ အထူးသဖြင့် အိမ်(သို့) ရုံး၏ သစ်သားဓာတ်ထောင့်များတွင် ထားရှိလျှင်ပိုကောင်း၏။ အလင်းရောင်သည် မီးဓာတ်ကိုအားပေးသကဲ့သို့ အပင်များသည်လည်း သစ်သားဓာတ်၏ ကြီးထွားမှုအနှစ်သာရကိုအားပေး၏။ အထူးသဖြင့်အိမ်၏ အရှေ့ဘက်နှင့် အရှေ့တောင်ဘက်တို့တွင် အပင်များစိုက်ထားပါက ဖုန်းရွှေကောင်းကိုဖြစ်ထွန်းစေ၏။ အပင်များမှ အရွက်များ၊ အကိုင်းများကို ပုံမှန်ညှိပေးခြင်းဖြစ်လည်း ဖုန်းရွှေပိုကောင်းစေသည်။ သေလုဆဲဆဲ ခြောက်သယောင်းလာသောအပင်များကိုမူ ချက်ချင်းဖယ်ရှားရမည်။


Plum Blossom (ဇီးသီးပန်း)
အသက်ရှည်စေရန် ဇီးသီးပန်းရုပ်ပုံကိုချိတ်ဆွဲထားပါ။ ပျိုနီပန်း၊ ကြာပန်း၊ ဂန်္ဓမာပန်း၊ ဇီးသီးပန်းတို့လေးခုသည် မင်္ဂလာရှိသောပန်းများဖြစ်၏။ ၎င်းတို့သည်ရာသီဥတုလေးခုကိုလည်းကိုယ်စားပြု၏။ ဇီးသီးပန်းကမူဆောင်းရာသီကိုကိုယ်စားပြု၏။ ဇီးသီးသည်ပျော်ရွှင်ပြီး သက်တမ်းရှည်ကြာမူကို သရုပ်ဆောင်သောသင်္ကေတဖြစ်၏။ ဇီးပန်းကအရွက်မရှိ။ စောစောပိုင်းကာလတွင်အကိုင်းများက ခြောက်နေ၏။ သို့သော်သက်တမ်းကြာရှည်လာလျှင် ပိုမိုရှင်သန်လာလေဖြစ်၏။
Poison Arrows (အဆိပ်မြှားများ)
ပတ်ဝန်းကျင်မှ မိမိဖက်ဆီသို့ ထိုးကွက်နေသောအရာများ၊ အချွန်အတက်များသည် မိမိကိုဒုက္ခပေး၊ အန္တရာယ်ပေးတတ် သည့်အဆိပ်မြှားများပင်ဖြစ်၏။ ဖုန်းရွှေအကောင်းဆုံးအနေအထားတွင် ရှိနေစေကာမူ အဆိပ်မြှားများက အိမ်ကို ဖျက်ဆီးတတ်သောသဘောရှိ၏။
အဆိပ်မြှားများကို ရှာတတ်ခြင်းသည် အလေ့အကျင့်ပေါ်မူတည်နေ၏။ ချွန်တက်သော၊ ရှတတ်သော၊ လေးထောင့်ဖြစ်သောအရာများသည် မိမိ၏တံခါးမကြီးကိုထိုးနေလျှင် ၎င်းတို့ကိုအဆိပ်မြှားဟုခေါ်၏။
“ရှားချီ” ခေါ် အဆိပ်မြှား အများဆုံးတွေ့ရသောနေရာမှာ အိမ်နီးနားခြင်း အိမ်မှခေါင်းမိုး၏ တြိဂံပုံစံအမိုးစွန်းများဖြစ်၏။ ထိုအရာများက မိမိအိမ်၏တံခါးမကြီးဆီသို့ တိုးထွက်နေပါက သင်၏တံခါးမကြီးကိုနေရာပြင်ဖောက်ပါလေတော့။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်၊ ထရန်စဖော်မာ(သို့) ဓာတ်ကြိုးတိုင်ကြီးက မိမိမျက်နှာခြင်းဆိုင်တွင် ရှိနေလျှင် (သို့) အနီးအနားတွင် ရှိနေလျှင် ၎င်းတို့ဆီမှ မကောင်းသောဓာတ်များထွက်၏။ ၎င်းတို့နှင့်အိမ်ကြားတွင် သစ်ပင်များစိုက်ပြီး ကာရံထားသင့်၏။
မိမိအိမ်ဘေးမှ မိုးပျံလမ်းကြီး ဖြတ်သွားပါက(သို့) မိုးပျံလမ်းအစွန်းက မိမိအိမ်ရှေ့တံခါးမကြီးကိုထိုးနေပါက ဟန်ချက်မညီဖြစ်မည်။ ထိုအိမ်မှ ရွှေ့ပါတော့ (သို့) ကြီးမားသော လေသာဆည်းလည်းကို အိမ်ရှေ့မှာတပ်ပါ။
ဘုရားရှိခိုးကျောင်း(သို့) အချွန်အထက်အပိုပါသောအဆောက်အဦး (သို့) ကြီးမားသောလက်ဝါးကပ်တိုင်ကြီးနှင့် မျက်နှာခြင်းဆိုင်အိမ်တွင်မနေပါနှင့်။ “ပါ့ကွ”မှန်ဖြင့် ရောင်ပြန်ကာကွယ်သမှုပြုပါ။
အဆိပ်မြှားများကို ကာကွယ်ရန်အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်နည်း (၆)နည်းရှိ၏။

(၁)Wind Chimes (လေသာဆည်းလည်း)
အထူးသဖြင့်သတ္တုဖြင့်လုပ်ထားသော လေသာဆည်းလည်းများကို အိမ်၏အနောက်ဖက်နှင့်အရှေ့မြောက်ဖက်တို့တွင် ချိတ်ဆွဲပြီး အဆိပ်မြှားကိုကာကွယ်ရ၏။
(၂) Plants (အပင်များ)
“ရှားချီ” ခေါ် အဆိပ်မြှားကိုကာကွယ်နိုင်သည့် နောက်တစ်နည်းက သစ်ပင်စိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်၏။ အိပ်ခန်း၏ အရှေ့ဖက်ထောင့်တွင် စိုက်ပျိုးထားသောသစ်ပင်က ဖုန်းရွှေအလွန်ကောင်းပြီ၊ “ရှားချီ”ထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်နိုင်၏။
(၃)Screens (ကန့်လန့်ကာများ)
မကောင်းသောဓာတ်များကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည့် အရာမှာ ကန့်လန့်ကာများဖြစ်၏။ “ရှားချီ”တိုက်ရိုက်တိုးမဝင်အောင်ကြားမှနေ၍ ကန့်လန့်ကာဖြင့်ခံပေးရ၏။
(၄) Curtains (ခန်းဆီးများ)
“ရှားချီ” ထိုးဖောက်မဝင်ရန် ခန်းဆီးများကာထားပါက၊ ပိတ်သားခပ်ထူထူကို သုံးပါ။ သက်ဆိုင်ရာထောင့်၏ ကိုယ်စားပြုအရောင်မျိုးသုံးပါက ပိုကောင်းပါသည်။ တောင်ဖက်အရပ်ဆိုလျှင် အနီရောင်၊ မြောက်ဖက်တွင် အပြာရင့်ရောင်၊ အရှေ့ဖက်ကို အစိမ်းရောင်၊ အနောက်ဖက်ကို အဖြူရောင်သုံးပါ။
(၅) Mirrors (မှန်များ)
“ရှားချီ” ကိုခုံခံတန်ပြန်နိုင်ရန် အကောင်းဆုံးလက်နက်မှာ မှန်ဖြစ်၏။ မှန်များကြောင့်အခန်းသည်ပိုမိုကျယ်သကဲ့သို့ဖြစ်ကာ ပျောက်ဆုံးနေသောကွက်လပ်များကိုလည်း မရှိအောင်လုပ်ပေးနိုင်၏။ သို့သော်မှန်များကို ဂရုတစိုက်သုံးစွဲရပါမည်။ ထမင်းစားခန်းတွင်မှန်သည် မင်္ဂလာဖြစ်သော်လည်း ဇနီးမောင်နှံအိပ်သောအိပ်ခန်းတွင်မူ မှန်မရှိစေရပါ။
(၆) Lights (မီးများ)
ဖုန်းရွှေပြဿနာများစွာကို ထိရောက်စွာဖြေရှင်းပေးသော လက်နက်ပင်ဖြစ်၏။ ချွန်ထက်သောအရာများ၊ ထိုးထွက်နေသောထောင့်များ၊
စသည်တို့နေရာ၌ အလင်းရောင်ကောင်းစွာပေးရ၏။ အထူးသဖြင့်အိမ်၏ တောင်ဖက်ခြမ်းတွင် မီးထွန်းပေးရ၏။
Pomegranate (သလဲသီး)
ကံကြမ္မာကောင်းများစွာကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သော အသီးဖြစ်၏။ အထူးသဖြင့် အနာဂတ်ကာလ အောင်မြင်မှုကိုတွန်းအားပေး၏။ သလဲသီးတွင် အစေ့များစွာရှိခြင်းကပင်လျှင် ဥစ္စာဓနပေါကြွယ်ဝမှုကို ကိုယ်စားပြု၏။ လက်ထပ်ခါစ အိမ်ထောင်ဦးဇနီးမောင်နှံများအနေဖြင့်သလဲသီးပုံပန်းချီကား(သို့) ရုပ်ပုံကိုအိပ်ခန်းတွင်ထားရှိခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရွှင်လန်းသောသားသမီးများ ပွားစီးနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြ၏။


Ponds (ရေကန်များ)
ရေနှင့်ပတ်သက်သည်များကို မြောက်အရပ်၊ အရှေ့တောင်အရပ်နှင့် အရှေ့အရပ်တို့တွင်ထားရ၏။ ထိုအရပ်ဒေသများတွင် ရေကန်ငယ်လေးများရှိခြင်းက မင်္ဂလာပြည့်ဝစေ၏။ ရေကန်ထဲမှရေကိုပုပ်သိုးမနေစေဘဲ သန့်ရှင်းကြည်လင်စေရန် အမြဲဂရုစိုက်ပါ။ကောင်းမွန်သော “ချီ” ဓာတ်များ အိမ်ထဲသို့ဆောင်ကြဉ်းလာစေရန် ကန်ထဲတွင် ငါး(သို့) လိပ်များမွေးမြူပါ။
Productive Cycle (အပြုသဘောစက်ဝန်း)
ဓါတ်ကြီးငါးပါး၏သံသရာလည်မှုက ဟန်ချက်ညီညွတ်မျှတသော“ချီ”ဓာတ်ကိုဖန်တီးလာပြီ ဖုန်းရွှေကိုကောင်းစေ၏။ ဤသံသရာစက်ဝန်းမှ သစ်သားကမီးကထုတ်လုပ်၏။ ၎င်းမှမြေကြီး၊ ထိုမှတဖန်သတ္တု၊ ၎င်းမှတဆင့်ရေ၊ ရေမှတဖန်သစ်သားကို ထုတ်လုပ်သောသံသရာဖြစ်၏။ ဤဓါတ်သဘောတစ်ခုစီလည်ပတ်ပုံကို အသုံးပြုပြီး ဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်ပေးရ၏။

Purple (ခရမ်းရောင်)
မ၈ၤလာရှိသောအရောင်ဖြစ်၏။ အပြာရောင်ထက်ပိုပြီးရေဓါတ်ကို အကျိုးပြု၏။ ခရမ်းရောင်ကို ငွေရောင်နှင့်သတ္တုရောင်တို့ဖြင့် တွဲဖက်ပါကပို၍ ကံကောင်းမှုကိုဖြစ်စေ၏။

Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္

ဖုန္းေရႊအဘိဓာန္

Pa Kua (ပါ့ကြ)

          ဖုန္းေရႊအေကာင္းအဆိုးကို အဓိပၸါယ္ေဖာ္လာေသာ ရွစ္ေျမႇာင္သေကၤတျဖစ္၏။ သံလိုက္အိမ္ေျမႇာင္၏ေနရာေလးေနရာႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ

“ယီလွင္” ပညာ၏ ႀတိေရခါရွစ္ခုမွ မူတည္ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္၏။

          ပါ့ကြ၏အနားရွစ္ဖက္သည္ ဖုန္းေရႊတြက္ခ်က္ရာတြင္ အဓိပၸါယ္မ်ားစြာကို ေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္၏။ ကမၻာေပၚရွိ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားစြာသည္ တံခါးမႀကီး၏အေပၚအိမ္အျပင္ဖက္တြင္ ပါ့ကြကို ခ်ိတ္ဆြဲထားျခင္းျဖင့္ ျပင္ပမွ ၀င္ေရာက္လာသည္အႏၱရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္ၾက၏။

Pa Kua Mirror (ပါ့ကြမွန္)

          ယင္းပါ့ကြကို အဆိပ္ျမႇားတို႔ ကာကြယ္ရာတြင္သံုး၏။ ပါ့ကြ၏ေနာက္ခံအေရာင္မွာ အနီေရာင္ျဖစ္၏။ ယန္းစြမ္းအင္ကို အသားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ပါ့ကြပတ္ပတ္လည္တြင္ ႀတိေရခါ မ်ားရွိ၏။ အလည္တြင္မွန္တစ္ခ်ပ္ရွိ၏။ ၄င္းသည္မိမိထံရန္ျပဳရန္လာေသာ စြမ္းအင္မ်ားကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ ႏွင္ထုတ္ႏိုင္ေသာ အစြမ္းသတိ္ၱရွိ၏။

Path ways (လူသြားလမ္း)

          လူသြားလမ္းတစ္ေျဖာင့္တည္း ဆိုသည္ထက္ ေကြ႔၀ိုက္လိမ္ေကာက္ေသာလမ္းက ဖုန္းေရႊပိုေကာင္း၏။ ကားအ၀င္လမ္း၊ အိမ္အ၀င္လမ္းတို႔သည္ ေျဖာင့္တန္းၿပီး၊ ရွည္လ်ားလြန္းလွ်င္မေကာင္းပါ။ ပန္းၿခံထဲရွိလမ္းကလည္း ေကြ႔၀ိုက္ေနလွ်င္ေကာင္း၏။ မေကာင္းေသာဓာတ္မ်ားက ၀င္လာလွ်င္အရွိန္ေလ်ာ့သြားႏိုင္၍ျဖစ္၏။

Patio (အိမ္အျပင္ကကြပ္ပ်စ္)

          ကြပ္ပ်စ္သည္ေပ်ာက္ေနေသာ ေထာင့္မ်ားကိုျဖည့္စြက္ရာတြင္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္၏။ ကြပ္ပ်စ္ေနရာခ်ထားေသာေနရာေပၚတြင္ မႈတည္ၿပီးစြမ္းအားတိုးျမႇင့္၍ရ၏။ ဥပမာ-ကြပ္ပ်စ္က ေျမာက္ဖက္တြင္ရွိေနလွ်င္ ေရဓာတ္စြမ္းအားျမႇင့္ေပး၏။ ေတာင္ဖက္အရပ္တြင္ ကြပ္ပ်စ္ရွိလွ်င္ ထိုေနရာတြင္အသားကင္(ဘာေဘက်ဳ႕) လုပ္ရန္ေနရာ။

Paving Stones (အနင္းခံေက်ာက္တံုးမ်ား)

          ေကြ႔၀ိုက္ေသာလမ္းကေလးတြင္ အနင္းခံေက်ာက္တံုးေလးမ်ားထားျခင္းသည္ သင္၏ပန္းၿခံမွ ေျမႀကီးဘက္ေနရာတြင္ျဖစ္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။

Peach (မက္မြန္သီး)

          မက္မြန္သီးသည္ အသက္ရွည္ျခင္း၊ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲျခင္း၏သေကၤတျဖစ္၏။ အိမ္၏အလည္ေခါင္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းျဖင့္ လုပ္ထားေသာသစ္ကိုင္းေပၚ၌ မက္မြန္သီးတစ္လံုးခ်ိတ္ထားျခင္းသည္ သက္ရွည္မႈ၊ ခိုင္ၿမဲတည္တ့ံမႈ၏ ကံကိုျဖစ္ေစ၏။

Peach Tree (မက္မြန္ပင္)

          မက္မြန္ပင္မွအသီးကိုစားသူ မည္သူမဆိုခိုင္ၿမဲတည္တံ့ျခင္း၊ အသက္ရွည္ျခင္းကိုျဖစ္ေစမည္ဟု ဒ႑ာရီမ်ားစြာတြင္ေတြ႔ရ၏။ ေကာင္းကင္ဘံုအေနာက္ဖက္ျခမ္းရွိ မက္မြန္ပင္မွအသီးသည္ ႏွစ္ ၃၀၀၀ လွ်င္ တစ္ႀကိမ္သီးမည္ဟုဆိုၾက၏။

Peacock (ေဒါင္း)

          ေဒါင္းသည္သိကၡာႏွင့္ အလွကိုကိုယ္စားျပဳ၏။ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပင္ ေဒါင္းၿမီးကြက္အေရာင္ကို အရာရွိႀကီးမ်ား၏ ရာထူးအဆင့္ တံဆိပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾက၏။ ေဒါင္းၿမီးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ယပ္ေတာင္မ်ားကို တရုတ္အိမ္မ်ားတြင္မၾကာခဏေတြ႔ရတတ္၏။ “ၾကက္ေသြးေရာင္ ဖီးနစ္ငွက္”၏ ေနရာတြင္ ေဒါင္းကိုအစားထိုး၍လည္း ရပါသည္။

Peony (ပ်ိဳနီပန္း)

          ပန္းတို႔၏ ဘုရင္ျဖစ္ကာ ပန္းေရာင္၊ အနီေရာင္၊ အျဖဴေရာင္ အပြင္းကိုင္းမ်ားပါသည့္ပန္းျဖစ္၏။  ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ကံအေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေစေသာ ပန္းျဖစ္၏။ ဤပန္းသည္လွပၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေန၏။ တရုတ္သမိုင္းတြင္ အလွပဆံုးအမ်ိဳးသမီးမ်ားထဲတြင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ယန္းေကြ႔ေဖ့ သည္ဧကရာဇ္၏ ေမာင္မမိႆံတစ္ဦးျဖစ္၏။ သူ၏ကုတင္ႏွင့္ အိပ္ခန္းတြင္ တစ္ႏွစ္လံုး ပန္းေတြျပန္႔ႀကဲထားသည္ဆို၏။ သူတို႔ဘာတစ္ခုမွ မလြန္ဆန္၀ံ့ေသာဧကရာဇ္ႀကီးက သူ၏ေမာင္းမစိတ္ႀကိဳက္ ဤပန္းမ်ားကို ေတာင္ဘက္ေဒသမွ တခ်ိန္လံုးပို႔လာခိုင္း၏။

          မိမိတို႔သမီးမ်ားကို ခ်မ္းသာႂကြယ္၀သူႏွင့္ လက္ထပ္ေစခ်င္ေသာ မိဘမ်ားက ဧည့္ခန္းတြင္ ဤပန္းမ်ား ပံုပန္းခ်ီကားခ်ိတ္ဆြဲထားရမည္။

ပန္းေတြပိုပြင့္လာပါလွ်င္ ပို၍မဂၤလာပြဲ အခမ္းအနားႀကီးက်ယ္မည္ျဖစ္၏။ ပန္းပံုပန္းခ်ီကား (သို႔) ပန္းျဖင့္လုပ္ထားေသာ ပန္းမ်ားကို အိပ္ခန္းတြင္ထား၍ရ၏။ ပိုေကာင္းရန္ကာမူ ဧည့္ခန္းတြင္ထားျခင္းျဖစ္၏။ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးေသာ သူတို႔အဖို႔မွာမႈ ဤပန္းမ်ိဳးကိုအိမ္တြင္မထားသင့္။

Pergolas (ပန္းၿခံဳမ်ား)

          ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာေထာင့္မ်ား ေနရာတြင္ ပန္းၿခံဳမ်ားထားသင့္၏။ မိမိပန္းၿခံအက်ယ္အ၀န္းေပၚမႈတည္ၿပီး မည္သည့္ေနရာတြင္ ပန္းၿခံဳမည္မွ်ထားရမည္ကိုကား ဖုန္းေရႊပညာရွင္ႏွင့္ တြက္ခ်က္ၿပီးမွ စီစဥ္သင့္သည္။

Period of Eight (ရွစ္စိုးမိုးေသာကာလ)

          ရွစ္စိုးမိုးေသာကာလမွာ ၂၀၀၄ မွ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္အထိျဖစ္၏။ ၄င္းသည္ တတိယေျမာက္သားႏွင့္ ပိုသက္ဆိုင္၏။ အရြယ္က လူငယ္အရြယ္၊ ပညာႏွင့္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ဥာဏ္ရင့္က်က္လာေသာအခ်ိန္၊ ဤအခ်ိန္ပိုင္းမ်ိဳးကို “ကင္” (ေတာင္ကုန္း)ႏွင့္ သေကၤတျပဳၾက၏။ အလုပ္အကိုင္တစ္ခု စတင္လုပ္ကိုင္ရန္ စမ္းသပ္ကာလမ်ိဳးျဖစ္၏။ ဤရွစ္စိုးမိုးေသာကာတြင္ “ရွစ္” ဂဏန္းက ကံေကာင္းမႈကိုႏွစ္ဆျဖစ္ေစ၏။

ဖီးနစ္ငွက္(Phoenix)

          ေတာင္ပုိင္းေဒသမွ ငွက္ျဖစ္၏။ ၄င္းသည္ အခြင့္အေရးကိုျဖစ္ေစ၏။ တရုတ္ဒ႑ာရီလာအရ ဖီးနစ္ငွက္သည္ နတ္နဂါး၏ အေဖၚျဖစ္၏။ ဖုန္းေရႊပညာအရမူ ၄င္းသည္ “အခြင့္အေရးကံ”ရုပ္သေကၤတျဖစ္၏။ ဖီးနစ္ငွက္ႏွင့္ နဂါးအတူတြဲထားလွ်င္ အိမ္ေထာင္ေရးကံကိုပိုေကာင္းေစ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တရုတ္လူမ်ိဳးတို႔၏ မဂၤလာေဆာင္တြင္ ဖီးနစ္ငွက္ႏွင့္ နဂါးရုပ္ကိုပူးတြဲ၍ေဖၚျပၾက၏။ နဂါး-ဖီးနစ္အမွတ္တံဆိပ္ကို အေနာက္ေတာင္အရပ္တြင္ထားျခင္းျဖင့္အိမ္ေထာင္ေရးကံကို ပိုေကာင္းေစ၏။

          ဖီးနစ္ငွက္သည္“အလုပ္အကိုင္ကံေကာင္းမႈ”ကိုလည္းျဖစ္ေစ၏။ အလုပ္တြင္ကံေကာင္းလိုလွ်င္ ဖီးနစ္ငွက္ပံုကို နဂါးမပါပဲထားရ၏။ နဂါးပါတြဲလ်က္ရွိလွ်င္ “ယင္း” သတၱ၀ါျဖစ္လာၿပီ၊ နဂါးမပါလွ်င္ “ယန္”သတၱ၀ါျဖစ္မည္။ ၄င္းသည္ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈကိုရေစကာ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ေစမည္။

          “ေျမယာႏွင့္ဆိုင္ေသာဖုန္းေရႊ” တြင္မူဖီးနစ္သည္ ေတာင္ပူစာကေလး၏ သေကၤတျဖစ္သည္။ အိမ္၏ေတာင္ဖက္ (သို႔) အေရွ႕ဖက္တြင္တည္ရွိသည္။ တံခါးမႀကီးေရွ႕တြင္ေတာင္ပူစာကေလးမရွိပါက၊ မိမိဖာသာမိမိျပဳလုပ္သင္႕၏။ ေတာင္ဖက္သတၱ၀ါျဖစ္၍ ဖီးနစ္ငွက္ရုပ္ကို အိမ္ (သို႔) ရုံး၏ ေတာင္ဖက္ျခမ္းတြင္ ထားရမည္။ အကယ္၍သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဖီးနစ္သေကၤတမရရွိပါက ၾကက္ဖရုပ္ (သို႔) ေဒါင္းရုပ္ကိုထားလွ်င္လည္း သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

Pillors(တိုင္လံုးမ်ား)

          တံခါးေပါက္၀ေရွ႕တြင္တိုင္လံုးမ်ားရွိေနပါက ဖုန္းေရႊမေကာင္းပါ။ ေလးေထာင့္ဆန္ဆန္ တိုင္လံုးမ်ားကပို၍ ဒုကၡေပးတတ္သည္။ တိုင္အလံုးမ်ားကပို၍ ဒုကၡေပးတတ္သည္။ တိုင္အလံုးမ်ားက ေတာ္ေသးသည္။ တံခါး၏ ေဘးတိုက္ရွိေနေသာတိုင္အလံုးႏွစ္လံုးက ဖုန္းေရႊေကာင္း၏။ တိုင္လံုးေလးေထာင့္မ်ားက သင့္ကိုထိုးထြက္ေနလွ်င္ ထိုေထာင့္စြန္းမ်ားေနရာတြင္ အပင္တစ္ခုထားပါ။

Pine Trees (ထင္းရွဴးပင္မ်ား)

          ထင္းရွဴးပင္မ်ားသည္အသက္ရွည္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းပကား သေကၤတျဖစ္၏။ ပန္းၿခံထဲတြင္ အနည္းဆံုးထင္းရွဴးပင္ တစ္ပင္ေတာ့ရွိသင့္၏။ ထင္းရွဴးရြက္မ်ားသည္လည္း အိမ္တြင္းရွိ မေကာင္းေသာ စြမ္းအင္မ်ားကို သန္႔စင္ရာတြင္အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။ ၄င္းတို႔သည္သန္႔ရွင္းျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ အလြန္အသံုး၀င္၏။

Plants(အပင္မ်ား)

          အပင္မ်ားသည္ေကာင္းေသာဖုန္းေရႊကိုျဖစ္ေစ၏။ အထူးသျဖင့္ အိမ္(သို႔) ရုံး၏ သစ္သားဓာတ္ေထာင့္မ်ားတြင္ ထားရွိလွ်င္ပိုေကာင္း၏။ အလင္းေရာင္သည္ မီးဓာတ္ကိုအားေပးသကဲ့သို႔ အပင္မ်ားသည္လည္း သစ္သားဓာတ္၏ ႀကီးထြားမႈအႏွစ္သာရကိုအားေပး၏။ အထူးသျဖင့္အိမ္၏ အေရွ႕ဘက္နွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တို႔တြင္ အပင္မ်ားစိုက္ထားပါက ဖုန္းေရႊေကာင္းကိုျဖစ္ထြန္းေစ၏။ အပင္မ်ားမွ အရြက္မ်ား၊ အကိုင္းမ်ားကို ပံုမွန္ညွိေပးျခင္းျဖစ္လည္း ဖုန္းေရႊပိုေကာင္းေစသည္။ ေသလုဆဲဆဲ ေျခာက္သေယာင္းလာေသာအပင္မ်ားကိုမူ ခ်က္ခ်င္းဖယ္ရွားရမည္။

Plum Blossom (ဇီးသီးပန္း)

          အသက္ရွည္ေစရန္ ဇီးသီးပန္းရုပ္ပံုကိုခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။ ပ်ိဳနီပန္း၊ ၾကာပန္း၊ ဂႏ္ၶမာပန္း၊ ဇီးသီးပန္းတို႔ေလးခုသည္ မဂၤလာရွိေသာပန္းမ်ားျဖစ္၏။ ၄င္းတို႔သည္ရာသီဥတုေလးခုကိုလည္းကိုယ္စားျပဳ၏။ ဇီးသီးပန္းကမူေဆာင္းရာသီကိုကိုယ္စားျပဳ၏။ ဇီးသီးသည္ေပ်ာ္ရႊင္ၿပီး သက္တမ္းရွည္ၾကာမူကို သရုပ္ေဆာင္ေသာသေကၤတျဖစ္၏။ ဇီးပန္းကအရြက္မရွိ။ ေစာေစာပိုင္းကာလတြင္အကိုင္းမ်ားက ေျခာက္ေန၏။ သို႔ေသာ္သက္တမ္းၾကာရွည္လာလွ်င္ ပိုမိုရွင္သန္လာေလျဖစ္၏။

Poison Arrows (အဆိပ္ျမႇားမ်ား)

          ပတ္၀န္းက်င္မွ မိမိဖက္ဆီသို႔ ထိုးကြက္ေနေသာအရာမ်ား၊ အခၽြန္အတက္မ်ားသည္ မိမိကိုဒုကၡေပး၊ အႏၱရာယ္ေပးတတ္ သည့္အဆိပ္ျမႇားမ်ားပင္ျဖစ္၏။ ဖုန္းေရႊအေကာင္းဆံုးအေနအထားတြင္ ရွိေနေစကာမူ အဆိပ္ျမႇားမ်ားက အိမ္ကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာသေဘာရွိ၏။

          အဆိပ္ျမႇားမ်ားကို ရွာတတ္ျခင္းသည္ အေလ့အက်င့္ေပၚမူတည္ေန၏။ ခၽြန္တက္ေသာ၊ ရွတတ္ေသာ၊ ေလးေထာင့္ျဖစ္ေသာအရာမ်ားသည္ မိမိ၏တံခါးမႀကီးကိုထိုးေနလွ်င္ ၄င္းတို႔ကိုအဆိပ္ျမႇားဟုေခၚ၏။

 “ရွားခ်ီ” ေခၚ အဆိပ္ျမႇား အမ်ားဆံုးေတြ႔ရေသာေနရာမွာ အိမ္နီးနားျခင္း အိမ္မွေခါင္းမိုး၏ ႀတိဂံပံုစံအမိုးစြန္းမ်ားျဖစ္၏။ ထိုအရာမ်ားက မိမိအိမ္၏တံခါးမႀကီးဆီသို႔ တိုးထြက္ေနပါက သင္၏တံခါးမႀကီးကိုေနရာျပင္ေဖာက္ပါေလေတာ့။

          လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္၊ ထရန္စေဖာ္မာ(သို႔) ဓာတ္ႀကိဳးတိုင္ႀကီးက မိမိမ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္တြင္ ရွိေနလွ်င္ (သို႔) အနီးအနားတြင္ ရွိေနလွ်င္ ၄င္းတို႔ဆီမွ မေကာင္းေသာဓာတ္မ်ားထြက္၏။ ၄င္းတို႔ႏွင့္အိမ္ၾကားတြင္ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ၿပီး ကာရံထားသင့္၏။

          မိမိအိမ္ေဘးမွ မိုးပ်ံလမ္းႀကီး ျဖတ္သြားပါက(သို႔) မိုးပ်ံလမ္းအစြန္းက မိမိအိမ္ေရွ႕တံခါးမႀကီးကိုထိုးေနပါက ဟန္ခ်က္မညီျဖစ္မည္။ ထိုအိမ္မွ ေရႊ႔ပါေတာ့ (သို႔) ႀကီးမားေသာ ေလသာဆည္းလည္းကို အိမ္ေရွ႕မွာတပ္ပါ။

          ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း(သို႔) အခၽြန္အထက္အပိုပါေသာအေဆာက္အဦး (သို႔) ႀကီးမားေသာလက္၀ါးကပ္တိုင္ႀကီးႏွင့္ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္အိမ္တြင္မေနပါႏွင့္။ “ပါ့ကြ”မွန္ျဖင့္ ေရာင္ျပန္ကာကြယ္သမႈျပဳပါ။

အဆိပ္ျမႇားမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္နည္း (၆)နည္းရွိ္၏။

(၁)Wind Chimes (ေလသာဆည္းလည္း)

          အထူးသျဖင့္သတၲဳျဖင့္လုပ္ထားေသာ ေလသာဆည္းလည္းမ်ားကို အိမ္၏အေနာက္ဖက္ႏွင့္အေရွ႕ေျမာက္ဖက္တို႔တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲျပီး အဆိပ္ျမႇားကိုကာကြယ္ရ၏။

(၂) Plants (အပင္မ်ား)

          “ရွားခ်ီ” ေခၚ အဆိပ္ျမႇားကိုကာကြယ္ႏိုင္သည့္ ေနာက္တစ္နည္းက သစ္ပင္စိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္၏။ အိပ္ခန္း၏ အေရွ႕ဖက္ေထာင့္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာသစ္ပင္က ဖုန္းေရႊအလြန္ေကာင္းၿပီ၊ “ရွားခ်ီ”ထိထိေရာက္ေရာက္ကာကြယ္ႏိုင္၏။

(၃)Screens (ကန္႔လန္႔ကာမ်ား)

          မေကာင္းေသာဓာတ္္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ အရာမွာ ကန္႔လန္႔ကာမ်ားျဖစ္၏။ “ရွားခ်ီ”တိုက္ရုိက္တိုးမ၀င္ေအာင္ၾကားမွေန၍ ကန္႔လန္႔ကာျဖင့္ခံေပးရ၏။

(၄) Curtains (ခန္းဆီးမ်ား)

          “ရွားခ်ီ” ထိုးေဖာက္မ၀င္ရန္ ခန္းဆီးမ်ားကာထားပါက၊ ပိတ္သားခပ္ထူထူကို သံုးပါ။ သက္ဆိုင္ရာေထာင့္၏ ကိုယ္စားျပဳအေရာင္မ်ိဳးသံုးပါက ပိုေကာင္းပါသည္။ ေတာင္ဖက္အရပ္ဆိုလွ်င္ အနီေရာင္၊ ေျမာက္ဖက္တြင္ အျပာရင့္ေရာင္၊ အေရွ႕ဖက္ကို အစိမ္းေရာင္၊ အေနာက္ဖက္ကိုု အျဖဴေရာင္သံုးပါ။

(၅) Mirrors (မွန္မ်ား)

          “ရွားခ်ီ” ကိုခုံခံတန္ျပန္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုးလက္နက္မွာ မွန္ျဖစ္၏။ မွန္မ်ားေၾကာင့္အခန္းသည္ပိုမိုက်ယ္သကဲ့သို႔ျဖစ္ကာ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာကြက္လပ္မ်ားကိုလည္း မရွိေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္၏။ သို႔ေသာ္မွန္မ်ားကို ဂရုတစိုက္သံုးစြဲရပါမည္။ ထမင္းစားခန္းတြင္မွန္သည္ မဂၤလာျဖစ္ေသာ္လည္း ဇနီးေမာင္ႏွံအိပ္ေသာအိပ္ခန္းတြင္မူ မွန္မရွိေစရပါ။

(၆) Lights (မီးမ်ား)

          ဖုန္းေရႊျပႆနာမ်ားစြာကို ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းေပးေသာ လက္နက္ပင္ျဖစ္၏။ ခၽြန္ထက္ေသာအရာမ်ား၊ ထိုးထြက္ေနေသာေထာင့္မ်ား၊

စသည္တို႔ေနရာ၌ အလင္းေရာင္ေကာင္းစြာေပးရ၏။ အထူးသျဖင့္အိမ္၏ ေတာင္ဖက္ျခမ္းတြင္ မီးထြန္းေပးရ၏။

Pomegranate (သလဲသီး)

          ကံၾကမၼာေကာင္းမ်ားစြာကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေသာ အသီးျဖစ္၏။ အထူးသျဖင့္ အနာဂတ္ကာလ ေအာင္ျမင္မႈကိုတြန္းအားေပး၏။ သလဲသီးတြင္ အေစ့မ်ားစြာရွိျခင္းကပင္လွ်င္ ဥစၥာဓနေပါႂကြယ္၀မႈကို ကိုယ္စားျပဳ၏။ လက္ထပ္ခါစ အိမ္ေထာင္ဦးဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားအေနျဖင့္သလဲသီးပံုပန္းခ်ီကား(သို႔) ရုပ္ပံုကိုအိပ္ခန္းတြင္ထားရွိျခင္းျဖင့္ က်န္းမာရႊင္လန္းေသာသားသမီးမ်ား ပြားစီးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾက၏။

Ponds (ေရကန္မ်ား)

          ေရႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကို ေျမာက္အရပ္၊ အေရွ႕ေတာင္အရပ္ႏွင့္ အေရွ႕အရပ္တို႔တြင္ထားရ၏။ ထိုအရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေရကန္ငယ္ေလးမ်ားရွိျခင္းက မဂၤလာျပည့္၀ေစ၏။ ေရကန္ထဲမွေရကိုပုပ္သိုးမေနေစဘဲ သန္႔ရွင္းၾကည္လင္ေစရန္ အၿမဲဂရုစိုက္ပါ။ေကာင္းမြန္ေသာ “ခ်ီ” ဓာတ္မ်ား အိမ္ထဲသို႔ေဆာင္ၾကဥ္းလာေစရန္ ကန္ထဲတြင္ ငါး(သို႔) လိပ္မ်ားေမြးျမဴပါ။

Productive Cycle (အျပဳသေဘာစက္၀န္း) 

          ဓါတ္ႀကီးငါးပါး၏သံသရာလည္မႈက ဟန္ခ်က္ညီညြတ္မွ်တေသာ“ခ်ီ”ဓာတ္ကိုဖန္တီးလာျပီ ဖုန္းေရႊကိုေကာင္းေစ၏။ ဤသံသရာစက္၀န္းမွ သစ္သားကမီးကထုတ္လုပ္၏။ ၄င္းမွေျမႀကီး၊ ထိုမွတဖန္သတၱဳ၊ ၄င္းမွတဆင့္ေရ၊ ေရမွတဖန္သစ္သားကို ထုတ္လုပ္ေသာသံသရာျဖစ္၏။ ဤဓါတ္သေဘာတစ္ခုစီလည္ပတ္ပုံကို အသုံးျပဳၿပီး ဟန္ခ်က္ညိီေအာင္လုပ္ေပးရ၏။

Purple (ခရမ္းေရာင္)

          မ၈ၤလာရွိိိေသာအေရာင္ျဖစ္၏။ အျပာေရာင္ထက္ပိုၿပီးေရဓါတ္ကို အက်ိဳးျပဳ၏။ ခရမ္းေရာင္ကို ေငြေရာင္ႏွင့္သတၱဳေရာင္တို႔ျဖင့္ တြဲဖက္ပါကပို၍ ကံေကာင္းမႈကိုျဖစ္ေစ၏။

Download eBook version as a FREE!

လူဖတ်အများဆုံး ဆောင်ပါး (၅)ပုဒ်

 • Home page 10379 viewed
 • Welcome to Home & Decor 5561 viewed
 • ပြည်တော်အေးရိပ်သာလမ်းမှSingle Family Home 3218 viewed
 • အိမ်နီးချင်းကြောင့် လာဘ်ပိတ်ခြင်း 2797 viewed
 • ဖုန္းေရႊအဘိဓာန္ 2749 viewed