Month: ဇွန် 2019

ဖုန္းေရႊအဘိဓာန္

တည်းဖြတ်သူ Myanmar Home and Decoration
ရေးသားသူ ဟိန္းလတ္ မှ
ဇွန် 28, 2019 နေ့
ဖုန်းရွှေအဘိဓာန် ကဏ္ဍတွင်
ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။

ads

နံရံမ်ား (Wall)

          မိမိတို႔အိမ္၏ တည္ေနရာကို လုိုက္၍ ဆီေလ်ာ္ေသာ အေရာင္မ်ားကို နံရံ ေဆးသုတ္ႏိုင္ပါသည္။  ကံေကာင္းေစရန္ မဂၤလာရွိေသာ ရုပ္ပံုမ်ား၊ ပန္းခ်ီမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုလည္း နံရံတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲႏိုင္ပါသည္။ အေရာင္သည္ ဓာတ္ႀကီးငါးပါး ကိုယ္စားျပဳေသာ အေရာင္မ်ားသာျဖစ္သည္။ သစ္သားဓာတ္ – အညိဳေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္။ မီးဓာတ္ – အနီ၊ အ၀ါ၊ လိေမၼာ္ေရာင္မ်ား။ သတၲဳဓာတ္ – အျဖဴ၊ ေရႊေရာင္၊ ေငြေရာင္၊ ေၾကးနီေရာင္။ ေျမႀကီးဓာတ္ – အ၀ါေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ ။ ေရဓာတ္ – အျပာ၊ ခရမ္းေရာင္၊ အနက္ေရာင္။

          အေကာင္းဆံုး အေရာင္တြဲမ်ား – ခရမ္းေရာင္ရင့္ရင့္ ႏွင့္ ေငြေရာင္၊ အနက္ေရာင္ႏွင့္ အျဖဴေရာင္၊ အနီေရာင္ေတာက္ေတာက္ႏွင့္ ေရႊေရာင္။

          ေကာင္းေသာ အေရာင္တြဲမ်ား – အျပာႏွစ္ဆႏွင့္ အစိမ္း၊ အညိဳႏွစ္ဆႏွင့္ အနီ၊ အနီႏွစ္ဆႏွင့္ အ၀ါ၊ အ၀ါႏွစ္ဆႏွင့္ အျဖဴ၊ အျဖဴႏွစ္ဆႏွင့္ အျပာ။

          ေရွာင္ရမည့္အေရာင္တြဲမ်ား – အျပာႏွစ္ဆႏွင့္အနီ၊ အနီ ႏွစ္ဆႏွင့္ အျဖဴ၊ အျဖဴ ႏွစ္ဆႏွင့္ အစိမ္း၊ အစိမ္းႏွစ္ဆႏွင့္ အ၀ါ၊ အ၀ါ ႏွစ္ဆႏွင့္ အျပာ။

ေရ (Water)

          ေရသည္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ေသာမႈ၏ သေကၤတျဖစ္သည္။ ေရကို မွန္ကန္စြာ သံုးစြဲတတ္လွ်င္ စည္းစိမ္ဥစၥာ ႂကြယ္၀မည္။ ဖုန္းေရႊပညာတြင္ ေရက အေရးႀကီးသည္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၄၃ အထိ ေရကိုေျမာက္အရပ္၊ အေရွ႕အရပ္၊ အေရွ႕ေတာင္အရပ္၊ အေနာက္ေတာင္အရပ္ တြင္ထားပါက မဂၤလာရွိ၏။ အေရွ႕ႏွင့္ ေျမာက္အရပ္မ်ားက အေကာင္းဆံုး ေနရာမ်ား ျဖစ္၏။  ထိုေနရာမ်ားတြင္ ေရကန္၊ ေရတံခြန္၊ ေရပန္းမ်ားထားပါ။ မိမိၿခံတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္တြင္းမွာေသာ္လည္ေကာင္း ထိုေနရာမ်ားတြင္သာ ေရႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အရာမ်ားကိုထားပါ။

ေရနဂါး (Water Dargon)

          ေရကန္၊ ေရပန္း၊ ေရတံခြန္မ်ားကို မွန္ကန္ေသာေနရာတြင္ထားလွ်င္ ေရနဂါးေစာင့္ေရွာက္သည္ ဟု အယူအဆရွိ၏။  ေရနဂါးေစာင့္ေရွာက္လွ်င္ စီးပြားဥစၥာ ပိုမိုျမန္ဆန္ တိုးတက္သည္။

ၾကာပန္း (Water Lilies)

          ၾကာပန္းသည္ နိမိတ္ေကာင္းေသာ ပန္းျဖစ္၏။  ၄င္းသည္ စစ္မွန္ျဖဴစင္ျခင္း သေဘာကိုေဆာင္၏။  ေရကန္ထဲမွ ငါးမ်ားကို ငွက္သတၲ၀ါ စသည္တို႔၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္၊ ၾကာပန္းမ်ားကို ေရကန္တြင္ စိုက္ထားရ၏။

ေရတံခြန္ (Waterfall)

          ၿခံေျမအလြတ္ရွိလွ်င္ ၿခံ၏ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ေရတံခြန္၏ အရြယ္ပမာဏကို ဂရုစိုက္ပါ။ အိမ္ႀကီးလွ်င္ ေရတံခြန္ ႀကီးႀကီး၊ အိမ္ေသးလွ်င္ ေရတံခြန္ေသးေသး လုပ္ပါ။  ေရတံခြန္ကို မိမိျပတင္းေပါက္ (သို႔) တံခါးမမွ ၾကည့္လွ်င္ ျမင္ႏုိင္ပါေစ။ သို႔မွသာ လာဘ္ေကာင္းသည့္ နိမိ္တ္ျဖစ္မည္။  ေရတံခြန္စီးက်သံကလည္း သာသာယာယာ ညင္ညင္သာသာ ရွိပါေစ။ ၀ုန္းဒိုင္းႀကဲေသာ အသံမ်ား မေပါက္ေစရ။ ေရတျဖည္းျဖည္း စီးဆင္းပါေစ။ အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ စီးမက်ေစရန္လည္း သတိျပဳပါ။

လိႈင္းတြန္႔မ်ား (Wavy Lines)

          လိႈင္းတြန္႔လိုင္းမ်ားသည္ ေရကို ကိုယ္စားျပဳ၏။  ထိုဒီဇိုင္းမ်ိဳးကို ေျမာက္၊ အေရွ႕၊ အေရွ႕ေျမာက္ အရပ္တို႔တြင္ ရွိပါေစ။  အျဖားအရပ္မ်ားတြင္ မထားပါႏွင့္။

ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈ ကံ (Wealth Luck)

          ဖုန္းေရႊပညာတြင္ ကံေကာင္းျခင္း ပံုစံ (၈)မ်ိဳးရွိသည့္ အနက္ ၁ မ်ိဳးျဖစ္သည္။  ဖုန္းေရႊဓာတ္မွန္လွ်င္ ဤကံထြန္းကားတတ္သည္။

ပိုက္ဆံ “ခ်ီ” ဓာတ္ကို ညိဳ႕ငင္ယူေဆာင္ရန္အတြက္ “ေျခေထာက္သံုးေခ်ာင္းပါေသာ ဖားရုပ္” သို႔မဟုတ္ အလည္တြင္ေလးေထာင့္ကြက္အေပါက္ပါေသာ တရုတ္ဒဂၤါးတို႔ကို သံုးရ၏။  အေရွ႕ေတာင္အရပ္တြင္ အပင္မ်ားထားျခင္း၊ ေျမာက္အရပ္တြင္ ေရႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အရာမ်ားထားျခင္းတို႔သည္လည္း လာဘ္ရႊင္ေစ၏။  ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈအတြက္ အေကာင္းဆံုး ဓာတ္ကား “ေရနဂါး” ထားျခင္းျဖစ္၏။  “ေရနဂါး” ပံုသည္ လာဘ္ရႊင္ေစ၏။

ခ်မ္းသာအိုး (Wealth Vase)

          ခ်မ္းသာအိုးကို ေျမႀကီး (သို့မဟုတ္) သတဳျဖင့္လုပ္ရသည္။  ေျမႀကီးႏွင္႕ လုပ္ေသာအိုးဟူသည္ ေႂကြအိုး သို့မဟုတ္ သလင္းေက်ာက္ အိုးမ်ားျဖစ္၏။  သတဳအိုးကား ေၾကးနီ၊ ေငြ၊ ေရႊ အိုးမ်ား ျဖစ္၏။  အိုး၏ တန္ဖိုး ႀကီးေလေလ မဂၤလာပိုရွိေလ ျဖစ္၏။ အိုးထဲသို့ သလင္းေက်ာက္၊ နီလာ ခရမ္းစသည္တို့ ထည္႕ထား၍လည္း ရ၏။ ဤခ်မ္းသာအိုးကို လူမျမင္ေအာင္ ဘီရိုထဲမွာ ဖြက္ထားရမည္။ အိမ္ေရွ႔တံခါးမႀကီးႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ မထားရ။ ထိုသို့ထားလွ်င္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈမ်ားေျမာပါသြားတတ္သည္။

ေရတြင္းမ်ား (Wells)

          အိမ္မွထြက္သမွ်ေရမ်ားကို စုေဆာင္းသိမ္းဆညး္ႏိုင္ေသာ ေရတြင္းတစ္ခု ရွိရမည္။.  ထိုေရတြင္းမွ ေရမ်ားက မိမိ၏ မဂၤလာ ရွိဆံုး အရပ္ သို႔ ထပ္မံစီးထြက္ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးႏုိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။  ဤအစီအရင္ကို “ေရနဂါး ဂႏ္ၱ၀င္” နည္းဟု သံုးၾကသည္။

အေနာက္အရပ္ (West)

           အေနာက္အရပ္တြင္ သတ္ၲဳ “ခ်ီ” ဓာတ္ကို ရေအာင္လုပ္ႏိုင္လွ်င္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ေကာင္းသည္။ဤေနရာတြင္ အျဖဴေရာင္ သတ္ၲဳ ပစ္ၥည္းမ်ားထားပါ။  ေခါင္ေလာင္းမ်ားထားပါ။ ေၾကးစည္ထားပါ။ ေၾကးစည္ကို အိမ္အေနာက္ဘက္တြက္ မၾကာခဏတီးေပးပါ။

က်ားျဖဴ ( White Tiger)

          က်ားျဖဴသည္ အိမ္ကို ေစင္႕ေရွာက္တတ္သည္။  က်ားႏွင္႕တြဲဘက္က နဂါးျဖစ္သည္။  သို့ေသာ္ က်ားမရွိလွ်င္ နဂါးက နဂါးအစစ္မဟုတ္။ က်ားရုပ္ကို အိမ္၏ အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ထားရမည္။ အေရွ႔ဘက္ျခမ္းသည္ အေနာက္ဘက္ျခမ္းထက္ ဘယ္ေတာ႕မွ ပိုမျမင္႕ေစရ။ က်ားရွိေသာ အျခမ္းက အၿမဲတမ္း ပိုျမင္႕ေနေစရမည္။  နဂါးအရုပ္ကိုမီးထိန္ထိန္ထြန္းေပးပါ။  တတ္ႏိုင္လွ်င္ အိမ္ထဲမွာ က်ားရုပ္မခ်ိတ္ဆြဲပါႏွင့္။ အေနာက္ဘက္ျခမ္းကိုေစာင္႕ေသာက်ားရုပ္ႏွင္႕ နဂါးရုပ္သည္ တကယ္႕တြဲဖက္ညီေသာ အေစာင္႕အေရွာက္မ်ားျဖစ္၏။

ေလသာဆည္းလည္း ( Wind Chimes)

          အိမ္တြင္ ေလသာဆည္းလည္းကို မတပ္မျဖစ္ တပ္ဆင္ ခ်ိတ္ဆြဲရမည္။  ဆည္းလည္းျမည္သံက ဖုန္းေရႊေကာင္းျဖစ္၏။

ျပတင္းေပါက္မ်ား ( Windows)

          ျပတင္းေပါက္ လံုး၀မရွိလွ်င္ ဖုန္းေရႊမေကာင္းပါ။ ထိုနည္းတူ ျပတင္းေပါက္မ်ားလြန္းလွ်င္လည္း မေကာင္းပါ။  အိမ္တစ္အိမ္တြင္ တံခါးႏွင္႕ ျပတင္းေပါက္ အေရအတြက္ ကား ၃း၁ ျဖစ္ရမည္။ တံခါးတစ္ေပါက ျပတင္းေပါက္ ၃ေပါက္။ ျပတင္းေပါက္ကို အပိတ္အဖြင့္ လုပ္ရမည္။ အတြင္းဖြငါ႕ ျပတင္းေပါက္ကို ေရွာင္ပါ။ အိမ္ေရွ႔တံခါးမႀကီးႏွင္႕ တည္႕တည့္တြင္ ျပတင္းေပါက္ မရွိေစရ။ တံခါးမ မွ ၀င္လာေသာေငြမ်ား ျပတင္းေပါက္မွ တခါထဲ ထြက္ကုန္၍ မည္သည္႕အခါမွ ေငြစုမိေဆာင္းမိရွိမည္ မဟုတ္ပါ။

သစ္သား (Wood)

          ဓာတ္ႀကီးငါးပါးအနက္ တစ္ခုျဖစ္၏။  သစ္သားက ႀကီးပြားခ်မ္းသာေသာ ဓာတ္ျဖစ္၍ မရွိမျဖစ္ရွိရမည္။ အထူးသျဖင္႕ အိမ္၏ အေရွ႔ႏွင္႕ အေရွ႔ေတာင္အရပ္တို့တြင္ သစ္သား ဓာတ္ရွိဖို့ အေရးႀကီး၏။

၀ူခ်င္း (Wuxing)

          ဓာတ္ႀကီးငါးပါးကို တရုတ္ဘာသာျဖင္႕ “၀ူခ်င္း” ဟုေခၚ၏။  “၀ူ” က “ငါး”ျဖစ္ၿပီး “ခ်င္း”က “ဓာတ္” ျဖစ္၏။ ေရက ေဆာင္းရာသီကို စိုးမိုး၏။  သစ္သားက ေႏြဦးေပါက္၊ မီးကေႏြ၊ သတ္ၲဳက ေဆာင္းဦးေပါက္ကို စိုးမိုး၏။ ရာသီႏွစ္ခုၾကား စပ္ကူးမတ္ကူးသတိျပဳရမည္မွာေလသာဆည္းလည္းကို အေရွ႔ (သို့) အေရွ႔ေတာင္ အရပ္တြင္မခ်ိတ္ဆြဲပါႏွင့္။ ၄င္းေနရာက သစ္သားဓာတ္ေနရာျဖစ္သည္။ ထိုေနရာတြင္ သစ္သားဆည္းလည္းခ်ိတ္၍ရ၏။ သတ္ၲဳဆည္းလည္းမ်ားကို အေနာက္ႏွင္႕အေနာက္ေတာင္အရပ္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲရသည္။  ေႂကြဆည္းလည္းကို အေနာက္ေတာင္ႏွင့္ အေရွ႔ေျမာက္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲႏိုင္သည္။  အိမ္ထဲမွ မေကာင္းေသာကံမ်ားရွိလွ်င္ ေမာင္းထုတ္လိုပါကမူ အေခါင္းပါေသာ သတ္ၲဳငါးေခ်ာင္းဆည္းလည္းကို သံုးပါ။ တတ္ႏိုင္လွ်င္ ေစတီဘုရားပံုပါေသာ ဆည္းလည္းကို သံုးပါ။ ၄င္းသည္ မေကာင္းေသာ ဓာတ္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းအားပိုရွိ၏။

ေလ (Wind)

          ေလသိပ္တိုက္ေသာေနရာကို ေရွာင္ပါ။ ဥပမာ ေတာင္ထိပ္လိုေနရာမ်ား သို့မဟုတ္ ပင္လယ္ကမ္းေျခလိုေနရာမ်ိဳးမွာ အိမ္ေဆာက္မေနသင့္။

ေလကသိပ္ျပင္းလွ်င္ “ခ်ီ” ဓာတ္ကို လြင္႕ပါးေပ်ာက္ျပယ္ေစႏိုင္၍ ျဖစ္၏။ ေလပူျဖစ္ေစ၊ ေလေအးျဖစ္ေစ အိမ္ကို ေလဒလေဟာတိုက္လွ်င္ မေကာင္းပါ။ ထိုေလဒဏ္ကို ေကာင္းစြာကာကြယ္ထားႏိုင္ရန္ လိုအပ္၏။ သလဲကို ေျမႀကီးဓာတ္ စိုးမိုး၏။ ဓာတ္ႀကီးငါးပါးႏွင္႕ “ခ်ီ” အမ်ိဳးအစား ငါးခုက ဆက္စပ္ေန၏။

          ေရက ေအာက္ကို စီးဆင္းၿမဲျဖစ္သည္။ ထို့ေၾကာင္႕ လွ်ံက်မွာစိုးရ၏။  အႏ္ၱရာယ္ရွိ၏။ သစ္သားက အေပၚကို ေထာင္တက္၏။ အသက္ဇီ၀ႏွင္႕ ႀကီးထြားဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

 မီးက အရပ္မ်က္ႏွာအားလံုးကို ပ်ံ႔ႏွံ႔သည္။ အရွိန္ဟပ္သည္။ ပူသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ရခက္၏။ သတ္ၲဳက အတြင္းကို ထိုးေဖါက္၏။  ထက္၏။ ခၽြန္ျမ၏ သံုးတတ္လွ်င္ေဆး၊ မသံုးတတ္လွ်င္ ေဘးျဖစ္၏။

          ေျမႀကီးက ဆြဲေဆာင္မႈရွိ၏။  ေက်ညက္၏။ တည္တံ႕၏။ အကာအကြယ္ျပဳ၏။

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

ဖုန်းရွှေအဘိဓာန်

နံရံများ (Wall)
မိမိတို့အိမ်၏ တည်နေရာကို လိုက်၍ ဆီလျော်သော အရောင်များကို နံရံ ဆေးသုတ်နိုင်ပါသည်။ ကံကောင်းစေရန် မင်္ဂလာရှိသော ရုပ်ပုံများ၊ ပန်းချီများ၊ ဓာတ်ပုံများကိုလည်း နံရံတွင် ချိတ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ အရောင်သည် ဓာတ်ကြီးငါးပါး ကိုယ်စားပြုသော အရောင်များသာဖြစ်သည်။ သစ်သားဓာတ် – အညိုရောင်၊ အစိမ်းရောင်။ မီးဓာတ် – အနီ၊ အဝါ၊ လိမ္မော်ရောင်များ။ သတ္တုဓာတ် – အဖြူ၊ ရွှေရောင်၊ ငွေရောင်၊ ကြေးနီရောင်။ မြေကြီးဓာတ် – အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ ။ ရေဓာတ် – အပြာ၊ ခရမ်းရောင်၊ အနက်ရောင်။
အကောင်းဆုံး အရောင်တွဲများ – ခရမ်းရောင်ရင့်ရင့် နှင့် ငွေရောင်၊ အနက်ရောင်နှင့် အဖြူရောင်၊ အနီရောင်တောက်တောက်နှင့် ရွှေရောင်။
ကောင်းသော အရောင်တွဲများ – အပြာနှစ်ဆနှင့် အစိမ်း၊ အညိုနှစ်ဆနှင့် အနီ၊ အနီနှစ်ဆနှင့် အဝါ၊ အဝါနှစ်ဆနှင့် အဖြူ၊ အဖြူနှစ်ဆနှင့် အပြာ။
ရှောင်ရမည့်အရောင်တွဲများ – အပြာနှစ်ဆနှင့်အနီ၊ အနီ နှစ်ဆနှင့် အဖြူ၊ အဖြူ နှစ်ဆနှင့် အစိမ်း၊ အစိမ်းနှစ်ဆနှင့် အဝါ၊ အဝါ နှစ်ဆနှင့် အပြာ။

ရေ (Water)
ရေသည် ချမ်းသာကြွယ်ဝသောမှု၏ သင်္ကေတဖြစ်သည်။ ရေကို မှန်ကန်စွာ သုံးစွဲတတ်လျှင် စည်းစိမ်ဥစ္စာ ကြွယ်ဝမည်။ ဖုန်းရွှေပညာတွင် ရေက အရေးကြီးသည်။ သက္ကရာဇ် ၂၀၄၃ အထိ ရေကိုမြောက်အရပ်၊ အရှေ့အရပ်၊ အရှေ့တောင်အရပ်၊ အနောက်တောင်အရပ် တွင်ထားပါက မင်္ဂလာရှိ၏။ အရှေ့နှင့် မြောက်အရပ်များက အကောင်းဆုံး နေရာများ ဖြစ်၏။ ထိုနေရာများတွင် ရေကန်၊ ရေတံခွန်၊ ရေပန်းများထားပါ။ မိမိခြံတွင်သော်လည်းကောင်း၊ အိမ်တွင်းမှာသော်လည်ကောင်း ထိုနေရာများတွင်သာ ရေနှင့် ပတ်သက်သည့် အရာများကိုထားပါ။

ရေနဂါး (Water Dargon)
ရေကန်၊ ရေပန်း၊ ရေတံခွန်များကို မှန်ကန်သောနေရာတွင်ထားလျှင် ရေနဂါးစောင့်ရှောက်သည် ဟု အယူအဆရှိ၏။ ရေနဂါးစောင့်ရှောက်လျှင် စီးပွားဥစ္စာ ပိုမိုမြန်ဆန် တိုးတက်သည်။

ကြာပန်း (Water Lilies)
ကြာပန်းသည် နိမိတ်ကောင်းသော ပန်းဖြစ်၏။ ၎င်းသည် စစ်မှန်ဖြူစင်ခြင်း သဘောကိုဆောင်၏။ ရေကန်ထဲမှ ငါးများကို ငှက်သတ္တဝါ စသည်တို့၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်ရန်၊ ကြာပန်းများကို ရေကန်တွင် စိုက်ထားရ၏။

ရေတံခွန် (Waterfall)
ခြံမြေအလွတ်ရှိလျှင် ခြံ၏ မြောက်ဘက်ခြမ်းတွင် ရေတံခွန်၏ အရွယ်ပမာဏကို ဂရုစိုက်ပါ။ အိမ်ကြီးလျှင် ရေတံခွန် ကြီးကြီး၊ အိမ်သေးလျှင် ရေတံခွန်သေးသေး လုပ်ပါ။ ရေတံခွန်ကို မိမိပြတင်းပေါက် (သို့) တံခါးမမှ ကြည့်လျှင် မြင်နိုင်ပါစေ။ သို့မှသာ လာဘ်ကောင်းသည့် နိမိတ်ဖြစ်မည်။ ရေတံခွန်စီးကျသံကလည်း သာသာယာယာ ညင်ညင်သာသာ ရှိပါစေ။ ဝုန်းဒိုင်းကြဲသော အသံများ မပေါက်စေရ။ ရေတဖြည်းဖြည်း စီးဆင်းပါစေ။ အမြန်နှုန်းနှင့် စီးမကျစေရန်လည်း သတိပြုပါ။

လှိုင်းတွန့်များ (Wavy Lines)
လှိုင်းတွန့်လိုင်းများသည် ရေကို ကိုယ်စားပြု၏။ ထိုဒီဇိုင်းမျိုးကို မြောက်၊ အရှေ့၊ အရှေ့မြောက် အရပ်တို့တွင် ရှိပါစေ။ အဖြားအရပ်များတွင် မထားပါနှင့်။

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု ကံ (Wealth Luck)
ဖုန်းရွှေပညာတွင် ကံကောင်းခြင်း ပုံစံ (၈)မျိုးရှိသည့် အနက် ၁ မျိုးဖြစ်သည်။ ဖုန်းရွှေဓာတ်မှန်လျှင် ဤကံထွန်းကားတတ်သည်။
ပိုက်ဆံ “ချီ” ဓာတ်ကို ညို့ငင်ယူဆောင်ရန်အတွက် “ခြေထောက်သုံးချောင်းပါသော ဖားရုပ်” သို့မဟုတ် အလည်တွင်လေးထောင့်ကွက်အပေါက်ပါသော တရုတ်ဒင်္ဂါးတို့ကို သုံးရ၏။ အရှေ့တောင်အရပ်တွင် အပင်များထားခြင်း၊ မြောက်အရပ်တွင် ရေနှင့် ပတ်သက်သော အရာများထားခြင်းတို့သည်လည်း လာဘ်ရွှင်စေ၏။ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအတွက် အကောင်းဆုံး ဓာတ်ကား “ရေနဂါး” ထားခြင်းဖြစ်၏။ “ရေနဂါး” ပုံသည် လာဘ်ရွှင်စေ၏။
ချမ်းသာအိုး (Wealth Vase)
ချမ်းသာအိုးကို မြေကြီး (သို့မဟုတ်) သတုဖြင့်လုပ်ရသည်။ မြေကြီးနှင့် လုပ်သောအိုးဟူသည် ကြွေအိုး သို့မဟုတ် သလင်းကျောက် အိုးများဖြစ်၏။ သတုအိုးကား ကြေးနီ၊ ငွေ၊ ရွှေ အိုးများ ဖြစ်၏။ အိုး၏ တန်ဖိုး ကြီးလေလေ မင်္ဂလာပိုရှိလေ ဖြစ်၏။ အိုးထဲသို့ သလင်းကျောက်၊ နီလာ ခရမ်းစသည်တို့ ထည့်ထား၍လည်း ရ၏။ ဤချမ်းသာအိုးကို လူမမြင်အောင် ဘီရိုထဲမှာ ဖွက်ထားရမည်။ အိမ်ရှေ့တံခါးမကြီးနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် မထားရ။ ထိုသို့ထားလျှင် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုများမြောပါသွားတတ်သည်။

ရေတွင်းများ (Wells)
အိမ်မှထွက်သမျှရေများကို စုဆောင်းသိမ်းဆည်းနိုင်သော ရေတွင်းတစ်ခု ရှိရမည်။. ထိုရေတွင်းမှ ရေများက မိမိ၏ မင်္ဂလာ ရှိဆုံး အရပ် သို့ ထပ်မံစီးထွက်နိုင်အောင် ဖန်တီးပေးနိုင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်၏။ ဤအစီအရင်ကို “ရေနဂါး ဂန်္တဝင်” နည်းဟု သုံးကြသည်။

အနောက်အရပ် (West)
အနောက်အရပ်တွင် သတ်္တု “ချီ” ဓာတ်ကို ရအောင်လုပ်နိုင်လျှင် နောက်မျိုးဆက် သားသမီးများအတွက် ကောင်းသည်။ဤနေရာတွင် အဖြူရောင် သတ်္တု ပစ်္စည်းများထားပါ။ ခေါင်လောင်းများထားပါ။ ကြေးစည်ထားပါ။ ကြေးစည်ကို အိမ်အနောက်ဘက်တွက် မကြာခဏတီးပေးပါ။

ကျားဖြူ ( White Tiger)
ကျားဖြူသည် အိမ်ကို စေင့်ရှောက်တတ်သည်။ ကျားနှင့်တွဲဘက်က နဂါးဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျားမရှိလျှင် နဂါးက နဂါးအစစ်မဟုတ်။ ကျားရုပ်ကို အိမ်၏ အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် ထားရမည်။ အရှေ့ဘက်ခြမ်းသည် အနောက်ဘက်ခြမ်းထက် ဘယ်တော့မှ ပိုမမြင့်စေရ။ ကျားရှိသော အခြမ်းက အမြဲတမ်း ပိုမြင့်နေစေရမည်။ နဂါးအရုပ်ကိုမီးထိန်ထိန်ထွန်းပေးပါ။ တတ်နိုင်လျှင် အိမ်ထဲမှာ ကျားရုပ်မချိတ်ဆွဲပါနှင့်။ အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုစောင့်သောကျားရုပ်နှင့် နဂါးရုပ်သည် တကယ့်တွဲဖက်ညီသော အစောင့်အရှောက်များဖြစ်၏။

လေသာဆည်းလည်း ( Wind Chimes)
အိမ်တွင် လေသာဆည်းလည်းကို မတပ်မဖြစ် တပ်ဆင် ချိတ်ဆွဲရမည်။ ဆည်းလည်းမြည်သံက ဖုန်းရွှေကောင်းဖြစ်၏။

ပြတင်းပေါက်များ ( Windows)
ပြတင်းပေါက် လုံးဝမရှိလျှင် ဖုန်းရွှေမကောင်းပါ။ ထိုနည်းတူ ပြတင်းပေါက်များလွန်းလျှင်လည်း မကောင်းပါ။ အိမ်တစ်အိမ်တွင် တံခါးနှင့် ပြတင်းပေါက် အရေအတွက် ကား ၃း၁ ဖြစ်ရမည်။ တံခါးတစ်ပေါက ပြတင်းပေါက် ၃ပေါက်။ ပြတင်းပေါက်ကို အပိတ်အဖွင့် လုပ်ရမည်။ အတွင်းဖွငါ့ ပြတင်းပေါက်ကို ရှောင်ပါ။ အိမ်ရှေ့တံခါးမကြီးနှင့် တည့်တည့်တွင် ပြတင်းပေါက် မရှိစေရ။ တံခါးမ မှ ဝင်လာသောငွေများ ပြတင်းပေါက်မှ တခါထဲ ထွက်ကုန်၍ မည်သည့်အခါမှ ငွေစုမိဆောင်းမိရှိမည် မဟုတ်ပါ။
သစ်သား (Wood)
ဓာတ်ကြီးငါးပါးအနက် တစ်ခုဖြစ်၏။ သစ်သားက ကြီးပွားချမ်းသာသော ဓာတ်ဖြစ်၍ မရှိမဖြစ်ရှိရမည်။ အထူးသဖြင့် အိမ်၏ အရှေ့နှင့် အရှေ့တောင်အရပ်တို့တွင် သစ်သား ဓာတ်ရှိဖို့ အရေးကြီး၏။
ဝူချင်း (Wuxing)
ဓာတ်ကြီးငါးပါးကို တရုတ်ဘာသာဖြင့် “ဝူချင်း” ဟုခေါ်၏။ “ဝူ” က “ငါး”ဖြစ်ပြီး “ချင်း”က “ဓာတ်” ဖြစ်၏။ ရေက ဆောင်းရာသီကို စိုးမိုး၏။ သစ်သားက နွေဦးပေါက်၊ မီးကနွေ၊ သတ်္တုက ဆောင်းဦးပေါက်ကို စိုးမိုး၏။ ရာသီနှစ်ခုကြား စပ်ကူးမတ်ကူးသတိပြုရမည်မှာလေသာဆည်းလည်းကို အရှေ့ (သို့) အရှေ့တောင် အရပ်တွင်မချိတ်ဆွဲပါနှင့်။ ၎င်းနေရာက သစ်သားဓာတ်နေရာဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင် သစ်သားဆည်းလည်းချိတ်၍ရ၏။ သတ်္တုဆည်းလည်းများကို အနောက်နှင့်အနောက်တောင်အရပ်တွင် ချိတ်ဆွဲရသည်။ ကြွေဆည်းလည်းကို အနောက်တောင်နှင့် အရှေ့မြောက်တွင် ချိတ်ဆွဲနိုင်သည်။ အိမ်ထဲမှ မကောင်းသောကံများရှိလျှင် မောင်းထုတ်လိုပါကမူ အခေါင်းပါသော သတ်္တုငါးချောင်းဆည်းလည်းကို သုံးပါ။ တတ်နိုင်လျှင် စေတီဘုရားပုံပါသော ဆည်းလည်းကို သုံးပါ။ ၎င်းသည် မကောင်းသော ဓာတ်များကို ဖယ်ထုတ်နိုင်သော စွမ်းအားပိုရှိ၏။
လေ (Wind)
လေသိပ်တိုက်သောနေရာကို ရှောင်ပါ။ ဥပမာ တောင်ထိပ်လိုနေရာများ သို့မဟုတ် ပင်လယ်ကမ်းခြေလိုနေရာမျိုးမှာ အိမ်ဆောက်မနေသင့်။
လေကသိပ်ပြင်းလျှင် “ချီ” ဓာတ်ကို လွင့်ပါးပျောက်ပြယ်စေနိုင်၍ ဖြစ်၏။ လေပူဖြစ်စေ၊ လေအေးဖြစ်စေ အိမ်ကို လေဒလဟောတိုက်လျှင် မကောင်းပါ။ ထိုလေဒဏ်ကို ကောင်းစွာကာကွယ်ထားနိုင်ရန် လိုအပ်၏။ သလဲကို မြေကြီးဓာတ် စိုးမိုး၏။ ဓာတ်ကြီးငါးပါးနှင့် “ချီ” အမျိုးအစား ငါးခုက ဆက်စပ်နေ၏။
ရေက အောက်ကို စီးဆင်းမြဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လျှံကျမှာစိုးရ၏။ အန်္တရာယ်ရှိ၏။ သစ်သားက အပေါ်ကို ထောင်တက်၏။ အသက်ဇီဝနှင့် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
မီးက အရပ်မျက်နှာအားလုံးကို ပျံ့နှံ့သည်။ အရှိန်ဟပ်သည်။ ပူသည်။ ထိန်းချုပ်ရခက်၏။ သတ်္တုက အတွင်းကို ထိုးဖေါက်၏။ ထက်၏။ ချွန်မြ၏ သုံးတတ်လျှင်ဆေး၊ မသုံးတတ်လျှင် ဘေးဖြစ်၏။
မြေကြီးက ဆွဲဆောင်မှုရှိ၏။ ကျေညက်၏။ တည်တံ့၏။ အကာအကွယ်ပြု၏။

လူဖတ်အများဆုံး ဆောင်ပါး (၅)ပုဒ်

  • မိသားစုအတွက် နွေးထွေးစေမယ့် အိမ်ကလေး
  • ၂၀၂၁ မှာ ဖုန်းရွှေကောင်းပြီး လာဘ်ပွင့်စေဖို့
  • အခန်းကျဉ်းမှ အခန်းကျယ်သယောင် အလှဆင်နည်း

လအလိုက်ကြည့်ရှုရန်


ဂိုေထာင္မွန္ခ်ပ္တံခါးမ်ားႏွင့္ သံုးရာသီမွန္ခန္းေဆာင္သစ္

တည်းဖြတ်သူ Myanmar Home and Decoration
ရေးသားသူ လင်းလက် မှ
ဇွန် 13, 2019 နေ့
ဆောင်းပါးများ ကဏ္ဍတွင်
ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။

ads

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္ကဆင္ေျခဖံုးၿမိဳ႕ေလးက ျမက္ခင္းျပင္က်ယ္နဲ႔ ေရကန္တို႔နဲ႔ထိစပ္ေနတဲ့ သံုးရာသီမွန္ခန္းေဆာင္ေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွန္ခန္းေဆာင္ကက်ယ္ျပန္တဲ့ ဂိုေထာင္တံခါးပံုစံမွန္ခ်ပ္တံခါးႀကီးေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားၿပီးအနားက ျမက္ခင္းျပင္နဲ႔ ေရကန္တို႔ကိုတိုက္ ရိုက္သြားေရာက္ႏိုင္တဲ့ စတိုင္လ္က်တဲ့မွန္ခန္းေဆာင္ဒီဇိုင္းပံုစံျဖစ္ပါတယ္။

 


Sunroom at a Glance
ပိုင္ရွင္: ေရခ်ယ္ႏွင့္ ဘရိုင္ယန္ေ၀ါင္၊ ေခြးေလး

တည္ေနရာ: ေ၀ါတာဖို႔ဒ္၊ မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္
အက်ယ္အ၀န္း: ၂၈၈ စတုရန္းေပ (၂၇စတုရန္းမီတာ)

ဆီယက္တယ္ၿမိဳ႕က တိုက္ခန္းက်ဥ္းေလးမွာေနထိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ ေရခ်ယ္နဲ႔ ဘရိုင္ယန္ေ၀ါင္တို႔က မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္ကဆင္ေျခဖံုးၿမိဳ႕ေလးကစတုရန္းေပ ၁၂၀၀ေလာက္ က်ယ္၀န္းတဲ့ အိမ္ႀကီးကိုေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီးသူတို႔အတြက္ ေနာက္ထပ္ေနရာလြတ္မလိုေလာက္ေတာ့ေအာင္ က်ယ္၀န္းေနခဲ့ၿပီလို႔ ထင္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီၿမိဳ႕ေလးမွာအေျခက်လာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ခင္မင္ရင္းႏွွီးတဲ့မိတ္ေဆြအေပါင္းအေဖာ္ေတြ လည္းပိုတိုးပြားလာခဲ့ၿပီးသူတို႔အိမ္ေလးမွာေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲေတြ၊ ပါတီပြဲေလးေတြလုပ္တိုင္းက်ပ္ညပ္လာတယ္လို႔ ခံစားရတဲ့အတြက္ ၿခံ၀င္းထဲမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ က်ယ္ျပန္႔တဲ့အေဆာင္သစ္ေလးတစ္ခုထပ္တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ရဲ႕မ်က္ႏွာစာအသြင္ကိုေျပာင္းလဲမသြားေစဖို႔ အိမ္ေနာက္ဘက္ျခမ္းမွာပဲအေဆာင္သစ္ကိုထပ္တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

 

Before- အိမ္ရဲ႕မူလေနာက္ဘက္ျခမ္းကဗီႏိုင္းခ်ပ္ေတြနဲ႔ ကာေပးထားၿပီး၊ ေဆာင္ျပင္ထုတ္ျပတင္းတစ္ ခု၊ တံခါးေပါက္တစ္ခုနဲ႔ မွန္ျပတင္းေပါက္ႏွစ္ခုတို႔ပါရွိတဲ့ ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။

 

After- မွန္ခန္းေဆာင္သစ္ရဲ႕ အမိုးအေျခကိုပင္မအိမ္ႀကီးရဲ႕အမိုးအေျခနဲ႔ တစ္ေျပးတည္းတန္းေအာင္ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။အိမ္ေနာက္ဘက္ျခမ္းကမူလဗီႏိုင္းခ်ပ္ေတြကိုခြာယူၿပီးမွန္ခန္းေဆာင္သစ္ရဲ႕ အျပင္ဘက္မ်က္ႏွာစာေတြမွာ ျပန္ထည့္သံုးကာကာရံေပးထားပါတယ္။

အစပိုင္းမွာပိုင္ရွင္ေတြကေခါက္သိမ္းရတဲ့ ေခါက္မွန္တံခါးေတြကိုအသံုးျပဳခ်င္ခဲ့ေပမယ့္ ကုန္ က်စရိတ္ကို ၾကည့္ရေသးတာေၾကာင့္ ဂိုေထာင္တံခါးပုံစံမွန္ခ်ပ္တံခါးကိုပဲတပ္ဆင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

မွန္ခန္းေဆာင္ရဲ႕အတြင္းပိုင္းအျပင္အဆင္မွာေတာ့ အပူခ်ိန္ အႏုတ္ ၄၀ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ကေန ၁၄၀ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ထိ ခံႏိုင္တဲ့ သစ္ထည္ပံုစံဗီႏိုင္းၾကမ္းခင္းကိုခင္းက်င္းထားပါတယ္။ ေႏြရာသီမွာပူျပင္းတဲ့ေနေရာင္က်ေရာက္မႈနဲ႔ ေဆာင္းရာသီရဲ႕ ေအးစက္တဲ့ရာသီဥတုဒဏ္ကိုခံရတဲ့ေနရာျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီအပူဒဏ္ခံၾကမ္းခင္းေတြကအသင့္ေလ်ာ္ဆံုးပါပဲ။

          မွန္ခန္းေဆာင္ရဲ႕အတြင္းဘက္နံရံနဲ႔ မ်က္ႏွာၾကက္ေတြကိုအျဖဴေရာင္သုတ္ထားၿပီးအေအးဆံုးလေတြမွာလူေတြအေအးဒဏ္ခံႏိုင္ေစဖို႔ gas heaterလည္းတပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ေရကန္ ကေနျဖတ္လာတဲ့ ေလေျပေလညင္းကို ရွဴရႈိက္ရင္းအနားယူႏိုင္ေစဖို႔ ဆက္တီခံုေတြလည္းခ်ေပးထား ၿပီးေရကန္ထဲကေနေရကူးၿပီးျပန္လာတဲ့အခါ ခဏတျဖဳတ္ထိုင္နားလို႔ရေစဖို႔ ေရစိုမိုးစိုခံထိုင္ခံုေတြ လည္းခ်ထားေပးပါတယ္။

 

          မွန္ခန္းေဆာင္ရဲ႕ ဂိုေထာင္တံခါးေတြကိုအိမ္ထဲကေနခလုတ္နဲ႔ ဖြင့္ႏိုင္ၿပီးအျပင္ထြက္ၿပီးေရကန္ထဲေလွစီးထြက္တဲ့အခါ ေလွေပၚကေနေတာင္ အေ၀းထိန္းခလုတ္နဲ႔ လွမ္းပိတ္ႏိုင္ၿပီးအိ္မ္ျပန္လာခ်ိန္က်ရင္ အေ၀းထိန္းခလုတ္သံုးၿပီး တံခါးေတြကို အေ၀းကေနလွမ္းဖြင့္ထားလို႔ရတာေၾကာင့္ အေတာ္ ေလးႏွစ္ၿခိဳက္မိပါတယ္လို႔ အိမ္ရွင္ျဖစ္သူဘရိုင္ယန္ကဆိုပါတယ္။

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

ဂိုထောင်မှန်ချပ်တံခါးများနှင့် သုံးရာသီမှန်ခန်းဆောင်သစ်

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ မီချီဂန်ပြည်နယ်ကဆင်ခြေဖုံးမြို့လေးက မြက်ခင်းပြင်ကျယ်နဲ့ ရေကန်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ သုံးရာသီမှန်ခန်းဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှန်ခန်းဆောင်ကကျယ်ပြန်တဲ့ ဂိုထောင်တံခါးပုံစံမှန်ချပ်တံခါးကြီးတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီးအနားက မြက်ခင်းပြင်နဲ့ ရေကန်တို့ကိုတိုက် ရိုက်သွားရောက်နိုင်တဲ့ စတိုင်လ်ကျတဲ့မှန်ခန်းဆောင်ဒီဇိုင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်။

Sunroom at a Glance
ပိုင်ရှင်: ရေချယ်နှင့် ဘရိုင်ယန်ဝေါင်၊ ခွေးလေး
တည်နေရာ: ဝေါတာဖို့ဒ်၊ မီချီဂန်ပြည်နယ်
အကျယ်အဝန်း: ၂၈၈ စတုရန်းပေ (၂၇စတုရန်းမီတာ)
ဆီယက်တယ်မြို့က တိုက်ခန်းကျဉ်းလေးမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ရေချယ်နဲ့ ဘရိုင်ယန်ဝေါင်တို့က မီချီဂန်ပြည်နယ်ကဆင်ခြေဖုံးမြို့လေးကစတုရန်းပေ ၁၂၀၀လောက် ကျယ်ဝန်းတဲ့ အိမ်ကြီးကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြပြီးသူတို့အတွက် နောက်ထပ်နေရာလွတ်မလိုလောက်တော့အောင် ကျယ်ဝန်းနေခဲ့ပြီလို့ ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီမြို့လေးမှာအခြေကျလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအဖော်တွေ လည်းပိုတိုးပွားလာခဲ့ပြီးသူတို့အိမ်လေးမှာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေ၊ ပါတီပွဲလေးတွေလုပ်တိုင်းကျပ်ညပ်လာတယ်လို့ ခံစားရတဲ့အတွက် ခြံဝင်းထဲမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့အဆောင်သစ်လေးတစ်ခုထပ်တိုးချဲ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ရဲ့မျက်နှာစာအသွင်ကိုပြောင်းလဲမသွားစေဖို့ အိမ်နောက်ဘက်ခြမ်းမှာပဲအဆောင်သစ်ကိုထပ်တိုးချဲ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။

Before- အိမ်ရဲ့မူလနောက်ဘက်ခြမ်းကဗီနိုင်းချပ်တွေနဲ့ ကာပေးထားပြီး၊ ဆောင်ပြင်ထုတ်ပြတင်းတစ် ခု၊ တံခါးပေါက်တစ်ခုနဲ့ မှန်ပြတင်းပေါက်နှစ်ခုတို့ပါရှိတဲ့ ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။

After- မှန်ခန်းဆောင်သစ်ရဲ့ အမိုးအခြေကိုပင်မအိမ်ကြီးရဲ့အမိုးအခြေနဲ့ တစ်ပြေးတည်းတန်းအောင်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။အိမ်နောက်ဘက်ခြမ်းကမူလဗီနိုင်းချပ်တွေကိုခွာယူပြီးမှန်ခန်းဆောင်သစ်ရဲ့ အပြင်ဘက်မျက်နှာစာတွေမှာ ပြန်ထည့်သုံးကာကာရံပေးထားပါတယ်။
အစပိုင်းမှာပိုင်ရှင်တွေကခေါက်သိမ်းရတဲ့ ခေါက်မှန်တံခါးတွေကိုအသုံးပြုချင်ခဲ့ပေမယ့် ကုန် ကျစရိတ်ကို ကြည့်ရသေးတာကြောင့် ဂိုထောင်တံခါးပုံစံမှန်ချပ်တံခါးကိုပဲတပ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။

မှန်ခန်းဆောင်ရဲ့အတွင်းပိုင်းအပြင်အဆင်မှာတော့ အပူချိန် အနုတ် ၄၀ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကနေ ၁၄၀ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ထိ ခံနိုင်တဲ့ သစ်ထည်ပုံစံဗီနိုင်းကြမ်းခင်းကိုခင်းကျင်းထားပါတယ်။ နွေရာသီမှာပူပြင်းတဲ့နေရောင်ကျရောက်မှုနဲ့ ဆောင်းရာသီရဲ့ အေးစက်တဲ့ရာသီဥတုဒဏ်ကိုခံရတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့် ဒီအပူဒဏ်ခံကြမ်းခင်းတွေကအသင့်လျော်ဆုံးပါပဲ။

မှန်ခန်းဆောင်ရဲ့အတွင်းဘက်နံရံနဲ့ မျက်နှာကြက်တွေကိုအဖြူရောင်သုတ်ထားပြီးအအေးဆုံးလတွေမှာလူတွေအအေးဒဏ်ခံနိုင်စေဖို့ gas heaterလည်းတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ရေကန် ကနေဖြတ်လာတဲ့ လေပြေလေညင်းကို ရှူရှိုက်ရင်းအနားယူနိုင်စေဖို့ ဆက်တီခုံတွေလည်းချပေးထား ပြီးရေကန်ထဲကနေရေကူးပြီးပြန်လာတဲ့အခါ ခဏတဖြုတ်ထိုင်နားလို့ရစေဖို့ ရေစိုမိုးစိုခံထိုင်ခုံတွေ လည်းချထားပေးပါတယ်။ 


မှန်ခန်းဆောင်ရဲ့ ဂိုထောင်တံခါးတွေကိုအိမ်ထဲကနေခလုတ်နဲ့ ဖွင့်နိုင်ပြီးအပြင်ထွက်ပြီးရေကန်ထဲလှေစီးထွက်တဲ့အခါ လှေပေါ်ကနေတောင် အဝေးထိန်းခလုတ်နဲ့ လှမ်းပိတ်နိုင်ပြီးအိမ်ပြန်လာချိန်ကျရင် အဝေးထိန်းခလုတ်သုံးပြီး တံခါးတွေကို အဝေးကနေလှမ်းဖွင့်ထားလို့ရတာကြောင့် အတော် လေးနှစ်ခြိုက်မိပါတယ်လို့ အိမ်ရှင်ဖြစ်သူဘရိုင်ယန်ကဆိုပါတယ်။ 

လူဖတ်အများဆုံး ဆောင်ပါး (၅)ပုဒ်

  • မိသားစုအတွက် နွေးထွေးစေမယ့် အိမ်ကလေး
  • ၂၀၂၁ မှာ ဖုန်းရွှေကောင်းပြီး လာဘ်ပွင့်စေဖို့
  • အခန်းကျဉ်းမှ အခန်းကျယ်သယောင် အလှဆင်နည်း

လအလိုက်ကြည့်ရှုရန်


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပလမ္းမ်ား၊ ရင္ျပင္မ်ား

တည်းဖြတ်သူ Myanmar Home and Decoration
ရေးသားသူ ညွှန့်ဝင်းလေး မှ
ဇွန် 6, 2019 နေ့
ဆောင်းပါးများ ကဏ္ဍတွင်
ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။

ads

(၁)

“ငါ့ညီမ . . .ကမၻာႀကီးဟာ အက်ယ္ႀကီးတဲ့” . . .။

စတီရီယိုေခတ္ေဟာင္းအဆိုေတာ္ႀကီး မင္းမင္းလတ္ “ဟစ္”ခဲ့တဲ့သီခ်င္းစာသားပါ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဟာ အက်ယ္ႀကီးလား . . .။ က်ဥ္းလားေတာ့ကၽြန္ေတာ္လည္း မေျပာတတ္ေတာ့ပါ။ ကားရပ္ဖို႔ေနရာမွာ ကားေတြ ႁပြတ္သိပ္က်ပ္ေနပါတယ္။  ၀င္ေၾကးကေတာ့ ၃၀၀ က်ပ္ျဖတ္လိုက္ပါၿပီ။  အရဲစြန္႔ ၀င္လာရတယ္။ တစ္စီးစီ . . . တစ္စီးစီ . . .တေရြ႕ေရြ႕. . .တေရြ႕ေရြ႕။ မၾကာပါဘူး။ မုန္႔ဆိုင္ေရွ႕နားေလးမွာ ေနရာေလးတစ္ေနရာရတယ္။  ဆိုင္ကေလးကိုေတာ့ အားနာပါရဲ႕။ မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ အသာေလးရပ္လိုက္တယ္။

          တနဂၤေႏြေန႔ အလုပ္နားရက္လို႔ ထင္ပါရဲ႕။  ကားေတြလည္းမ်ား၊ လူေတြလည္း သိပ္ၿပီးမ်ားလွပါတယ္။  သူငယ္ခ်င္းေတြက လမ္းခရီးမွာပဲရွိေသးတာကိုး။ “ပါကင္” မွာပဲ ဟိုေငး ဒီေငး ေစာင့္ေနမိတယ္။  ေကာင္းကင္ဟာ ျပာလြင္ေနတယ္။  ေလညင္းက ခရီးလြန္ေနတယ္။  ႏုပ်ိဳဆဲ ေရာင္စံုပန္းပြင့္ေတြက လွပေနတယ္။  ကိုယ့္မွာေတာ့ . . .မသက္မသာ အိုက္စပ္လို႔ . . .။

          မၾကာပါဘူး။ “ဟြန္ဒါဖစ္” ေငြေရာင္ကားေလးနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ ေရာက္လာတယ္။  တစ္ေယာက္က ပုဆိုးနဲ႔၊ တစ္ေယာက္က အားကစားေဘာင္းဘီတိုနဲ႔ . . .။ ပုဆိုးနဲ႔လူက ကန္ေပါင္မွာ လမ္းဆက္ေလွ်ာက္ၾကရေအာင္လို႔ ေျပာတယ္။ ဒါနဲ႔ . . .လမ္းဆက္ေလွ်ာက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က သန္းႏိုင္ရဲ႕ “လမ္းဆက္ေလွ်ာက္မယ္” . . .သီခ်င္းကို သတိမရဘဲ . . .(ဘာမဆိုင္၊ ညာမဆိုင္) ဆရာၿငိမ္းေက်ာ္ရဲ႕ “ေျမာက္ျပန္ေလတြင္ တြင္ေသာ ကမည္း” ကို သတိရေနမိသည္။

           ကန္ေပါင္မွာ ဖူးပြင့္စ လူငယ္လူရြယ္ေတြပဲ မ်ားတယ္။ တခ်ိဳ႕က သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔၊ တခ်ိဳ႕က ေဆြမ်ိဳးေတြနဲ႔၊ တခ်ိဳ႕က ခ်စ္သူစံုတြဲေတြနဲ႔၊ တခ်ိဳ႕က ဂစ္တာတီးလ်က္၊ တခ်ိဳ႕က သီခ်င္းဆိုလ်က္ ပြင့္လန္းေနၾကတယ္။  ေ၀ဆာေနၾကတယ္။ ပြဲေတာ္ေန႔ရက္ေတြလို ႀကိတ္ႀကိတ္တိုးစည္ကားလွတယ္။  မေရာက္တာၾကာၿပီမို႔. . .အင္းလ်ားရဲ႕ညေနခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔နည္းနည္းေတာ့ စိမ္းသေယာင္ ရွိတယ္။ ျမန္မာဆန္ဆန္ ၀တ္ထားတဲ့ သူငယ္ခ်င္းက ရံုးခ်ိန္ျပင္ပသည္ ကန္ေပါင္မွာ လမ္းေလွ်ာက္ေလ့ ရွိတယ္လို႔ ဆိုတယ္။

          ေဘာင္းဘီအတိုနဲ႔ မိတ္ေဆြက လမ္းေလွ်ာက္ရင္း စကားေျပာရင္း အျမင္မေတာ္တဲ့ အမိႈက္ေတြကို ေကာက္တယ္။ အမိႈက္ပုံုးထဲ ထည့္ေနတယ္။  လူငယ္အခ်ိဳ႕ဟာ အစားအစာစားၿပီး အမိႈက္ေတြကို စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ပစ္ေနဆဲ။ ပါးစပ္ကေတာ့ “စင္ကာပူလို ျဖစ္ရင္ေကာင္းမယ္” . . .လို႔ေျပာေနေလရဲ႕။ ကန္ေရျပင္ဟာ မလႈပ္မယွက္၊ စိမ္းညိဳ႕ညိဳ႕။

          ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့. . .အင္းလ်ားကန္ေပါင္နားက ေဆာက္လုပ္ဆဲ အထပ္ျမင့္ႏွစ္လံုးကို ေငးေမာေနမိတယ္။  တစ္လံုးက အိုင္ဘီစီနားမွာ၊ ေနာက္တစ္လံုးက ေရကူးကန္နားမွာ . . .။ ကၽြန္ေတာ့ အျမင္ေျပာရရင္ အင္းလ်ား၀န္းက်င္မွာ အေဆာက္အအံုေတြ ရွိခဲ့ရင္ေတာင္ သစ္ပင္ေတာအုပ္ထဲမွာ ျပားျပား ၀ပ္၀ပ္ေလး မထင္ရွားပဲ ရွိေနရင္ အင္းလ်ားရဲ႕အလွအပကို အစြန္းအထင္း မျဖစ္ေစဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။

          ဟိုး . . .ပ်ပ်ေ၀းေ၀း ကမၻာေအးဘုရား လမ္းဘက္မွာ ေရျပင္နဲ႔ေတာအုပ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ဆီဒိုနားဟိုတယ္၊ ျမန္မာပလာဇာအထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု၊ ပါရမီဘက္က အထပ္ျမင့္ကြန္ဒို (တည္ေဆာက္ဆဲ) . . .။

          “လူေတြဟာ သြားစရာေနရာသိပ္မရွိလို႔ ဒီမွာစည္ကားေနတာျဖစ္မယ္ဗ် . . .”တဲ့။ ပုဆိုးနဲ႔ အသားျဖဴျဖဴ ၀၀လူကေျပာတယ္။ “ဟုတ္မယ္” . . .လို႔ ကၽြန္ေတာ္က သေဘာတူ ေျပာဆိုလိုက္တယ္။ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာခြင့္မရဘဲ ၀င္ေၾကးေပးရတာလည္း ပါပါလိမ့္မယ္။ သြားစရာလာစရာ အပန္းေျဖစရာ ေနရာေလးေတြ က်ဳံ႕သြားတာလည္း ပါမယ္ထင္ပါတယ္။

(၂)

ကိုေနဘုန္းလတ္ ( သကၤန္းကၽြန္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ ကိုေနမ်ိဳးေက်ာ္) က ၁၆ .၆ .၂၀၁၆ ေန႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး အဆိုတင္သြင္းရာ အႏိုင္ရရွိသြားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ မဂၤလာသတင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားပိုင္ေျမ (Public Place) သို့မဟုတ္ Public Space နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္နံတစ္လ်ားေတြးေတာေနမိပါတယ္။ အင္းလ်ားေရျပင္ကို ဘယ္သူပိုင္ဆိုင္လဲ . . .။ အင္လ်ားကန္ေပါင္တစ္၀ိုက္က ေျမကြက္ကိုေရာ ဘယ္သူပိုင္ဆုိင္ပါသလဲ . . .။ ထို႔အတူ ကန္ေတာ္ႀကီးေရျပင္ကိုေရာ . . .ကန္ေတာ္ႀကီးေျမျပင္ကိုေရာ . . .။ ဘယ္သူေတြ ပိုင္ဆိ္ုင္ပါသလဲ . . .။ ထို႔အတူ ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္ေျမေနရာႀကီးကိုေရာ . . .။ ဘယ္သူပိုင္ဆိုင္ပါသလဲ . . .။ အဂၤလိပ္လို ေရးထားတာကေတာ့ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ကို People’s Square ၊ ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္ကို People’s Park လို႔ ေရးသားေလ့ရွိပါတယ္။

          ဒီေနရာမွာ Square လို႔သံုးတာ၊ ေလးေထာင့္စပ္စပ္က်ေနတာလို႔ သံုးတာမဟုတ္ပါဘူး။ ရိုးသားပြင့္လင္းတာ၊ မွ်မွ်တတျဖစ္ဖို႔ေျပာတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။  ၿမိဳ႕ထဲမွာ ရွိတဲ့ကြက္လပ္ႀကီးေတြကို Square လို႔ေျပာတာပါ။ အရင္က မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံကို “ဖိုက္ခ်္စကြဲယား” လို႔ေခၚပါတယ္။  ေကာ္မရွင္မင္းႀကီး “ဆာအဲလ္အ၀ပ္ဖိုက္ခ်္” ကုိ အစြဲျပဳေခၚတာပါ။

          တကယ္ေတာ့. . .စကြဲယား ဆိုတာ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္လို ရင္ျပင္သက္သက္ကို ေခၚတာမဟုတ္ပါဘူး။  ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္မွာ ရွိတဲ့ေျမကြက္လပ္ကို ေခၚတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။  အေဆာက္အံုေတြ ၀န္းရံထားတဲ့ ေျမကြက္လပ္ (Open Space) ပါ။ “စကြဲယား”ဟာ ၿမိဳ႕ထဲမွာ ရွိရမွာျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုး လမ္းႏွစ္ခု(သို႔) ယင္းထက္ပိုတဲ့ လမ္းဆံုမွာ ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၿဗိတိန္မွာ ရွိတဲ့ Georgian Square ။ အခ်ိဳ႕အလယ္မွာ ပန္းၿခံရွိတတ္ပါတယ္။

(၃)

Public Space လို႔ေခၚတဲ့ လူထုအတြက္ အမ်ားပိုင္ေနရာ (၃) မ်ိဳး ခြဲျခားေျပာေလ့ရွိပါတယ္။

(၁) ျပင္ပအမ်ားပိုင္ေနရာ (External Public Space) ၿမိဳ႕ျပ ႕႕႕႕Urban Area မွာ Pyblic Square လမ္းမ်ား၊ အေ၀းေျပးလမ္း၊ ဥယ်ာဥ္၊ ကားရပ္ရန္ Parking Lot . . . စသည္။

ေက်းလက္ Rural Area မွာ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္း၊ ေတာေတာင္၊ ရကန္၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း  . . .စသည္။

(၂) အေဆာက္အံုမ်ားတြင္ အမ်ားပိုင္ေနရာ (Internal Public Space)

စာၾကည့္တိုက္၊ ျပတိုက္၊ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ . . .စသည္။

ဒါ့အျပင္ . . . မီးရထားဘူတာ၊ ေလဆိပ္၊ သေဘာၤဆိပ္၊ ဘတ္စ္ ကားမွတ္တိုင္ . . .စသည့္ပို႔ေဆာင္ေရး သ႑ာန္ (Transporation Facilities)

(၃) အေဆာက္အအံုျပင္ပႏွင့္ အတြင္း အမ်ားအသံုးျပဳေနေသာ ေနရာမ်ား (External & Internal quasi-public space)

ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားပိုင္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေသာေနရာမ်ား၊ တကၠသိုလ္ ပရိ၀ုဏ္၊ အားကစားကြင္း ၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ရုပ္ရွင္ရံု၊ ကုန္တိုက္ႀကီး။ Privatized public space လို႔လည္း ေခၚပါတယ္။

(၄)

          “ၿမိဳ႕ျပဟင္းလင္း” ေျပာေျပာ၊ ၿမိဳ႕ျပ ရင္ျပင္ဆိုဆို (Urban Space) အေၾကာင္း ဆက္ေျပာၾကရေအာင္ . . .။

ျပင္ပဟင္းလင္း (out-door space) ကို Positive နဲ႔ Negative Spaceဆိုၿပီး အဖိုအမ ခြဲလို႔ရျပန္တယ္တဲ့။ အဖိုဟင္းလင္းကို တိုင္းထြာလို႔ ရတယ္တဲ့။ တိက်ျပတ္သားတဲ့နယ္နိမိတ္ (define boundary) ရွိတယ္တဲ့။ ပိတ္ေနတဲ့သေဘာ ျဖစ္ႏိုင္သလို၊ အဆက္အစပ္သေဘာ (enclosed) လည္း ျဖစ္ႏိုင္သတဲ့။  လြတ္လြတ္ေျပာရရင္ ေရျဖည့္ထားတာနဲ႕တူတယ္တဲ့။ အမာ “hard” Urban Space လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ “အမဟင္းလင္း” ကေတာ့ ပံုသ႑ာန္ အတိအက်ေျပာဖို႔ခက္ခဲပါသတဲ့ (shapeles) ၊ အေပ်ာ့(soft space) ပါ။ ဥယ်ာဥ္ပန္းၿခံေတြရဲ႕ဟင္းလင္းျပင္ေတြပါ။

          သည္တစ္ခုမွာေတာ့ အဖိုဟင္းလင္းျပင္ကို ဖန္တီးျခင္း (Creating Positive Space) ေတြကို ဆက္ၿပီးတင္ျပလိုက္ပါတယ္။  positive urban space မွာ အႀကီးအေသး ပံုသ႑ာန္  (size & shape) အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ္လည္း အေျခခံႏွစ္မ်ိဳးပဲ ခြဲျခားလို႔ရပါတယ္။

လမ္းမ်ားနဲ႔ ရင္ျပင္မ်ား (Street & Square)ပါ။ Streets ဆိုတာ ၿခံဳငံုေျပာတာပါ။ squares မွာလည္း plaza, circuse, pizza, place, court  . . . စသျဖင့္။ လမ္းမ်ားဟာ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား dynamic space ျဖစ္တယ္။ sense of movement ရွိတယ္လို့ ဆိုတယ္။  square ကေတာ့ ၿငိမ္သက္ျခင္း stafic space ပါပဲ။

          “လမ္းနဲ႔ ရင္ျပင္”အတြဲကို ဖြဲ႔စည္း စီမံတဲ့ေနရာမွာ သမားရိုးက်နဲ႔ သမားရိုးမဆန္ျခင္း (formal & informal) ဆိုၿပီး  “ကြန္႔” ၾကပါေသးတယ္။ formal space နည္းလမ္းေတြကေတာ့ စနစ္တက် ေလးေထာင့္စပ္စပ္ဖြဲ႔ စည္းထားၿပီး အေဆာက္အအံုမ်ားနဲ႔ ကာရံထားတဲ့သေဘာပါ။  ၾကမ္းခင္းစီမံမႈ (floor space) လုပ္ထားမယ္။  ပရိေဘာဂ (street furniture) ပါမယ္။ informal space နည္းလမ္းမွာေတာ့ အခ်ိဳးမညီအကြက္ခ် (asymmetric layout) ကို အေျခခံပါတယ္။ ပိုၿပီးေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ relaxed chatracter ဖန္တီးပါတယ္။  ၿပီးေတာ့. . . ဗိသုကာအာ၀ါသ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖန္တီးေပးတယ္။ (wide variety of surrounding architecture)

          လမ္းမ်ားမွာ street cafes, street market . . .စသျဖင့္ကေဖးဆိုင္၊ ေစ်းဆိုင္ေလးေတြ လွလွပပပသာသာယာယာ ဖန္တီးေပးလို႔ရပါတယ္။  ဆိုင္ႀကီး ကနားႀကီးေတြကို ထည္ထည္၀ါ၀ါ မသြားလိုသူေတြအတြက္ပါ။  ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ၿမိဳ႕ထဲသြားရင္းလာရင္း လမ္းေလွ်ာက္ရင္ ေစ်း၀ယ္လို႔ ရပါမယ္။  မုန္႔ေလး အဆာေျပစားလို႔ရမယ္။   အပူေလး အေအးေလး ေသာက္လို႔ရပါမယ္။  အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ထီးလွလွေလးေတြ အုပ္မိုးလို႔ေပါ့။ ( ယခု လမ္းေဘးေစ်းသည္ မိုးေနက် ထီးမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။) အခ်ဳိ႕ေနရာမွာ ပန္းေလးေတြ ပြင့္၊ တခ်ိဳ႕ေနရာမွာ အပင္ေလးေတြ စိမ္းျမ၊ တခ်ိဳ႕ေနရာမွာ ေရာင္စံုလမ္းကေလးနဲ႔၊ တခ်ိဳ႕ေနရာ ရုပ္တုေလးနဲ႔၊ တခ်ိဳ႕ေနရာ ေရပန္းေလးနဲ႔  သာသာယာယာ၊ လွလွပပ ဖန္တီးလို႔ရပါတယ္။  ဥပမာ – အေနာ္ရထာလမ္းနဲ႔ မဟာဗႏၶဳလလမ္းၾကား (၄၆ ႏွင့္ ၄၈ ၾကား) ဆူးေလတစ္၀ိုက္၊ ပန္းဆိုးတန္းေအာက္လမ္း တစ္၀ိုက္။

(၅)

          ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕စိတ္ကူးပါ။  အိပ္မက္ပါ။  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေဟာင္း  down town (၆) ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕Urban Space-Public Place ေတြကို လက္ရွိ အေနအထားထက္ အသံုးတည့္ဖို႔၊ လွပဖို႔ လိုအပ္မယ္ထင္ပါတယ္။ “အသစ္”ေတြလည္း တည္ေဆာက္တာ တည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္သလို ၊ ၿမိဳ႕ေဟာင္းေနရာကိုလည္း ထိန္းသိမ္းရပါလိမ့္မယ္။  အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးသင့္တဲ့ ေနရာမွာျမႇင့္တင္ေပးရပါလိမ့္မယ္။

          ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္ဟာ ကားေတြရပ္စရာ ေနရာမရွိသလို၊ လူေတြ လမ္းသြားစရာ တူတူတန္တန္ ပလက္ေဖာင္း ရွားသြားပါၿပီ။  ဘိုေကကို ေျပာင္ေအာင္ၿဖီးလိမ္းၿပီး အက်ီ ၤလက္ရွည္နဲ႔ ေဘာင္းဘီအရွည္နဲ႔၊ ခါးပတ္နဲ႔၊ ရွဴးဖိနပ္နဲ႔ စတိုင္က်က် လမ္းေလွ်ာက္ဖို႔ဆိုတာ ဆူးေလဘုရားလမ္းမွာ . . . ပန္းဆိုးတန္းလမ္းမွာ . . .မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။  မိုးရြာရင္ အေနာ္ရထာလမ္းေပၚမွာ “ ထီးကေလးနဲ႔ မနီ” လမ္းေလွ်ာက္လို႔လံုး၀ အဆင္မေျပႏိုင္ပါဘူး။

          အားလံုးကို မဆိုလိုပါဘူး။  လမ္းတိုင္း၊ ေနရာတိုင္းလည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။  လမ္းအခ်ိဳ႕ ေနရာတခ်ိဳ႕မွာ . . .

ဟိုႏိုင္ငံနဲ႔ တူဖို႔လည္း မလိုပါဘူး။

သည္ ႏိုင္ငံနဲ႔ဆင္ဖို႔လည္း မလိုပါဘူး။

“ Street & Square ” ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ေလးျဖစ္ရင္ . . . ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ခါးပတ္နဲ႔ ဖိနပ္နဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္လို႔ အဆင္ေျပလာမွာပါ။

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

ရန်ကုန်မြို့ပြလမ်းများ၊ ရင်ပြင်များ

(၁)
“ငါ့ညီမ . . .ကမ္ဘာကြီးဟာ အကျယ်ကြီးတဲ့” . . .။
စတီရီယိုခေတ်ဟောင်းအဆိုတော်ကြီး မင်းမင်းလတ် “ဟစ်”ခဲ့တဲ့သီချင်းစာသားပါ။
ရန်ကုန်မြို့ဟာ အကျယ်ကြီးလား . . .။ ကျဉ်းလားတော့ကျွန်တော်လည်း မပြောတတ်တော့ပါ။ ကားရပ်ဖို့နေရာမှာ ကားတွေ ပြွတ်သိပ်ကျပ်နေပါတယ်။ ဝင်ကြေးကတော့ ၃၀၀ ကျပ်ဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ အရဲစွန့် ဝင်လာရတယ်။ တစ်စီးစီ . . . တစ်စီးစီ . . .တရွေ့ရွေ့. . .တရွေ့ရွေ့။ မကြာပါဘူး။ မုန့်ဆိုင်ရှေ့နားလေးမှာ နေရာလေးတစ်နေရာရတယ်။ ဆိုင်ကလေးကိုတော့ အားနာပါရဲ့။ မတတ်နိုင်ပါဘူး။ အသာလေးရပ်လိုက်တယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့ အလုပ်နားရက်လို့ ထင်ပါရဲ့။ ကားတွေလည်းများ၊ လူတွေလည်း သိပ်ပြီးများလှပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက လမ်းခရီးမှာပဲရှိသေးတာကိုး။ “ပါကင်” မှာပဲ ဟိုငေး ဒီငေး စောင့်နေမိတယ်။ ကောင်းကင်ဟာ ပြာလွင်နေတယ်။ လေညင်းက ခရီးလွန်နေတယ်။ နုပျိုဆဲ ရောင်စုံပန်းပွင့်တွေက လှပနေတယ်။ ကိုယ့်မှာတော့ . . .မသက်မသာ အိုက်စပ်လို့ . . .။
မကြာပါဘူး။ “ဟွန်ဒါဖစ်” ငွေရောင်ကားလေးနဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ရောက်လာတယ်။ တစ်ယောက်က ပုဆိုးနဲ့၊ တစ်ယောက်က အားကစားဘောင်းဘီတိုနဲ့ . . .။ ပုဆိုးနဲ့လူက ကန်ပေါင်မှာ လမ်းဆက်လျှောက်ကြရအောင်လို့ ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ . . .လမ်းဆက်လျှောက်တယ်။ ကျွန်တော်က သန်းနိုင်ရဲ့ “လမ်းဆက်လျှောက်မယ်” . . .သီချင်းကို သတိမရဘဲ . . .(ဘာမဆိုင်၊ ညာမဆိုင်) ဆရာငြိမ်းကျော်ရဲ့ “မြောက်ပြန်လေတွင် တွင်သော ကမည်း” ကို သတိရနေမိသည်။
ကန်ပေါင်မှာ ဖူးပွင့်စ လူငယ်လူရွယ်တွေပဲ များတယ်။ တချို့က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့၊ တချို့က ဆွေမျိုးတွေနဲ့၊ တချို့က ချစ်သူစုံတွဲတွေနဲ့၊ တချို့က ဂစ်တာတီးလျက်၊ တချို့က သီချင်းဆိုလျက် ပွင့်လန်းနေကြတယ်။ ဝေဆာနေကြတယ်။ ပွဲတော်နေ့ရက်တွေလို ကြိတ်ကြိတ်တိုးစည်ကားလှတယ်။ မရောက်တာကြာပြီမို့. . .အင်းလျားရဲ့ညနေခင်းဟာ ကျွန်တော်နဲ့နည်းနည်းတော့ စိမ်းသယောင် ရှိတယ်။ မြန်မာဆန်ဆန် ဝတ်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းက ရုံးချိန်ပြင်ပသည် ကန်ပေါင်မှာ လမ်းလျှောက်လေ့ ရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။
ဘောင်းဘီအတိုနဲ့ မိတ်ဆွေက လမ်းလျှောက်ရင်း စကားပြောရင်း အမြင်မတော်တဲ့ အမှိုက်တွေကို ကောက်တယ်။ အမှိုက်ပုံးထဲ ထည့်နေတယ်။ လူငယ်အချို့ဟာ အစားအစာစားပြီး အမှိုက်တွေကို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ပစ်နေဆဲ။ ပါးစပ်ကတော့ “စင်ကာပူလို ဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်” . . .လို့ပြောနေလေရဲ့။ ကန်ရေပြင်ဟာ မလှုပ်မယှက်၊ စိမ်းညို့ညို့။
ကျွန်တော်ကတော့. . .အင်းလျားကန်ပေါင်နားက ဆောက်လုပ်ဆဲ အထပ်မြင့်နှစ်လုံးကို ငေးမောနေမိတယ်။ တစ်လုံးက အိုင်ဘီစီနားမှာ၊ နောက်တစ်လုံးက ရေကူးကန်နားမှာ . . .။ ကျွန်တော့ အမြင်ပြောရရင် အင်းလျားဝန်းကျင်မှာ အဆောက်အအုံတွေ ရှိခဲ့ရင်တောင် သစ်ပင်တောအုပ်ထဲမှာ ပြားပြား ဝပ်ဝပ်လေး မထင်ရှားပဲ ရှိနေရင် အင်းလျားရဲ့အလှအပကို အစွန်းအထင်း မဖြစ်စေဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ဟိုး . . .ပျပျဝေးဝေး ကမ္ဘာအေးဘုရား လမ်းဘက်မှာ ရေပြင်နဲ့တောအုပ်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ဆီဒိုနားဟိုတယ်၊ မြန်မာပလာဇာအထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ၊ ပါရမီဘက်က အထပ်မြင့်ကွန်ဒို (တည်ဆောက်ဆဲ) . . .။
“လူတွေဟာ သွားစရာနေရာသိပ်မရှိလို့ ဒီမှာစည်ကားနေတာဖြစ်မယ်ဗျ . . .”တဲ့။ ပုဆိုးနဲ့ အသားဖြူဖြူ ၀၀လူကပြောတယ်။ “ဟုတ်မယ်” . . .လို့ ကျွန်တော်က သဘောတူ ပြောဆိုလိုက်တယ်။ အချို့နေရာတွေက လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာခွင့်မရဘဲ ဝင်ကြေးပေးရတာလည်း ပါပါလိမ့်မယ်။ သွားစရာလာစရာ အပန်းဖြေစရာ နေရာလေးတွေ ကျုံ့သွားတာလည်း ပါမယ်ထင်ပါတယ်။
(၂)
ကိုနေဘုန်းလတ် ( သင်္ကန်းကျွန်းလွှတ်တော်အမတ် ကိုနေမျိုးကျော်) က ၁၆ .၆ .၂၀၁၆ နေ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်မှာ ရန်ကုန်မြို့ အများပိုင်မြေများ ပြန်လည်ရရှိရေး အဆိုတင်သွင်းရာ အနိုင်ရရှိသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မင်္ဂလာသတင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အများပိုင်မြေ (Public Place) သို့မဟုတ် Public Space နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်နံတစ်လျားတွေးတောနေမိပါတယ်။ အင်းလျားရေပြင်ကို ဘယ်သူပိုင်ဆိုင်လဲ . . .။ အင်လျားကန်ပေါင်တစ်ဝိုက်က မြေကွက်ကိုရော ဘယ်သူပိုင်ဆိုင်ပါသလဲ . . .။ ထို့အတူ ကန်တော်ကြီးရေပြင်ကိုရော . . .ကန်တော်ကြီးမြေပြင်ကိုရော . . .။ ဘယ်သူတွေ ပိုင်ဆိုင်ပါသလဲ . . .။ ထို့အတူ ပြည်သူ့ဥယျာဉ်မြေနေရာကြီးကိုရော . . .။ ဘယ်သူပိုင်ဆိုင်ပါသလဲ . . .။ အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတာကတော့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်ကို People’s Square ၊ ပြည်သူ့ဥယျာဉ်ကို People’s Park လို့ ရေးသားလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ Square လို့သုံးတာ၊ လေးထောင့်စပ်စပ်ကျနေတာလို့ သုံးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရိုးသားပွင့်လင်းတာ၊ မျှမျှတတဖြစ်ဖို့ပြောတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ မြို့ထဲမှာ ရှိတဲ့ကွက်လပ်ကြီးတွေကို Square လို့ပြောတာပါ။ အရင်က မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံကို “ဖိုက်ချ်စကွဲယား” လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကော်မရှင်မင်းကြီး “ဆာအဲလ်အဝပ်ဖိုက်ချ်” ကို အစွဲပြုခေါ်တာပါ။
တကယ်တော့. . .စကွဲယား ဆိုတာ ပြည်သူ့ရင်ပြင်လို ရင်ပြင်သက်သက်ကို ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ မြို့လယ်ကောင်မှာ ရှိတဲ့မြေကွက်လပ်ကို ခေါ်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဆောက်အုံတွေ ဝန်းရံထားတဲ့ မြေကွက်လပ် (Open Space) ပါ။ “စကွဲယား”ဟာ မြို့ထဲမှာ ရှိရမှာဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး လမ်းနှစ်ခု(သို့) ယင်းထက်ပိုတဲ့ လမ်းဆုံမှာ ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဗြိတိန်မှာ ရှိတဲ့ Georgian Square ။ အချို့အလယ်မှာ ပန်းခြံရှိတတ်ပါတယ်။
(၃)
Public Space လို့ခေါ်တဲ့ လူထုအတွက် အများပိုင်နေရာ (၃) မျိုး ခွဲခြားပြောလေ့ရှိပါတယ်။
(၁) ပြင်ပအများပိုင်နေရာ (External Public Space) မြို့ပြ့Urban Area မှာ Pyblic Square လမ်းများ၊ အဝေးပြေးလမ်း၊ ဥယျာဉ်၊ ကားရပ်ရန် Parking Lot . . . စသည်။
ကျေးလက် Rural Area မှာ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း၊ တောတောင်၊ ရကန်၊ မြစ်၊ ချောင်း . . .စသည်။
(၂) အဆောက်အုံများတွင် အများပိုင်နေရာ (Internal Public Space)
စာကြည့်တိုက်၊ ပြတိုက်၊ မြို့နယ်ခန်းမ . . .စသည်။
ဒါ့အပြင် . . . မီးရထားဘူတာ၊ လေဆိပ်၊ သဘောၤဆိပ်၊ ဘတ်စ် ကားမှတ်တိုင် . . .စသည့်ပို့ဆောင်ရေး သဏ္ဍာန် (Transporation Facilities)
(၃) အဆောက်အအုံပြင်ပနှင့် အတွင်း အများအသုံးပြုနေသော နေရာများ (External & Internal quasi-public space)
ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သော်လည်း အများပိုင်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေသောနေရာများ၊ တက္ကသိုလ် ပရိဝုဏ်၊ အားကစားကွင်း ၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ကုန်တိုက်ကြီး။ Privatized public space လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။

(၄)
“မြို့ပြဟင်းလင်း” ပြောပြော၊ မြို့ပြ ရင်ပြင်ဆိုဆို (Urban Space) အကြောင်း ဆက်ပြောကြရအောင် . . .။
ပြင်ပဟင်းလင်း (out-door space) ကို Positive နဲ့ Negative Spaceဆိုပြီး အဖိုအမ ခွဲလို့ရပြန်တယ်တဲ့။ အဖိုဟင်းလင်းကို တိုင်းထွာလို့ ရတယ်တဲ့။ တိကျပြတ်သားတဲ့နယ်နိမိတ် (define boundary) ရှိတယ်တဲ့။ ပိတ်နေတဲ့သဘော ဖြစ်နိုင်သလို၊ အဆက်အစပ်သဘော (enclosed) လည်း ဖြစ်နိုင်သတဲ့။ လွတ်လွတ်ပြောရရင် ရေဖြည့်ထားတာနဲ့တူတယ်တဲ့။ အမာ “hard” Urban Space လို့လည်း ပြောပါတယ်။ “အမဟင်းလင်း” ကတော့ ပုံသဏ္ဍာန် အတိအကျပြောဖို့ခက်ခဲပါသတဲ့ (shapeles) ၊ အပျော့(soft space) ပါ။ ဥယျာဉ်ပန်းခြံတွေရဲ့ဟင်းလင်းပြင်တွေပါ။
သည်တစ်ခုမှာတော့ အဖိုဟင်းလင်းပြင်ကို ဖန်တီးခြင်း (Creating Positive Space) တွေကို ဆက်ပြီးတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ positive urban space မှာ အကြီးအသေး ပုံသဏ္ဍာန် (size & shape) အမျိုးမျိုးရှိသော်လည်း အခြေခံနှစ်မျိုးပဲ ခွဲခြားလို့ရပါတယ်။
လမ်းများနဲ့ ရင်ပြင်များ (Street & Square)ပါ။ Streets ဆိုတာ ခြုံငုံပြောတာပါ။ squares မှာလည်း plaza, circuse, pizza, place, court . . . စသဖြင့်။ လမ်းများဟာ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား dynamic space ဖြစ်တယ်။ sense of movement ရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။ square ကတော့ ငြိမ်သက်ခြင်း stafic space ပါပဲ။
“လမ်းနဲ့ ရင်ပြင်”အတွဲကို ဖွဲ့စည်း စီမံတဲ့နေရာမှာ သမားရိုးကျနဲ့ သမားရိုးမဆန်ခြင်း (formal & informal) ဆိုပြီး “ကွန့်” ကြပါသေးတယ်။ formal space နည်းလမ်းတွေကတော့ စနစ်တကျ လေးထောင့်စပ်စပ်ဖွဲ့ စည်းထားပြီး အဆောက်အအုံများနဲ့ ကာရံထားတဲ့သဘောပါ။ ကြမ်းခင်းစီမံမှု (floor space) လုပ်ထားမယ်။ ပရိဘောဂ (street furniture) ပါမယ်။ informal space နည်းလမ်းမှာတော့ အချိုးမညီအကွက်ချ (asymmetric layout) ကို အခြေခံပါတယ်။ ပိုပြီးပျော့ပျောင်းတဲ့ relaxed chatracter ဖန်တီးပါတယ်။ ပြီးတော့. . . ဗိသုကာအာဝါသ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖန်တီးပေးတယ်။ (wide variety of surrounding architecture)
လမ်းများမှာ street cafes, street market . . .စသဖြင့်ကဖေးဆိုင်၊ ဈေးဆိုင်လေးတွေ လှလှပပပသာသာယာယာ ဖန်တီးပေးလို့ရပါတယ်။ ဆိုင်ကြီး ကနားကြီးတွေကို ထည်ထည်ဝါဝါ မသွားလိုသူတွေအတွက်ပါ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မြို့ထဲသွားရင်းလာရင်း လမ်းလျှောက်ရင် ဈေးဝယ်လို့ ရပါမယ်။ မုန့်လေး အဆာပြေစားလို့ရမယ်။ အပူလေး အအေးလေး သောက်လို့ရပါမယ်။ အချို့နေရာတွေမှာ ထီးလှလှလေးတွေ အုပ်မိုးလို့ပေါ့။ ( ယခု လမ်းဘေးဈေးသည် မိုးနေကျ ထီးမျိုးမဟုတ်ပါ။) အချို့နေရာမှာ ပန်းလေးတွေ ပွင့်၊ တချို့နေရာမှာ အပင်လေးတွေ စိမ်းမြ၊ တချို့နေရာမှာ ရောင်စုံလမ်းကလေးနဲ့၊ တချို့နေရာ ရုပ်တုလေးနဲ့၊ တချို့နေရာ ရေပန်းလေးနဲ့ သာသာယာယာ၊ လှလှပပ ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ – အနော်ရထာလမ်းနဲ့ မဟာဗန္ဓုလလမ်းကြား (၄၆ နှင့် ၄၈ ကြား) ဆူးလေတစ်ဝိုက်၊ ပန်းဆိုးတန်းအောက်လမ်း တစ်ဝိုက်။
(၅)
ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ကူးပါ။ အိပ်မက်ပါ။ ရန်ကုန်မြို့ဟောင်း down town (၆) မြို့နယ်ရဲ့Urban Space-Public Place တွေကို လက်ရှိ အနေအထားထက် အသုံးတည့်ဖို့၊ လှပဖို့ လိုအပ်မယ်ထင်ပါတယ်။ “အသစ်”တွေလည်း တည်ဆောက်တာ တည်ဆောက်ရမှာ ဖြစ်သလို ၊ မြို့ဟောင်းနေရာကိုလည်း ထိန်းသိမ်းရပါလိမ့်မယ်။ အဆင့်မြှင့်တင်ပေးသင့်တဲ့ နေရာမှာမြှင့်တင်ပေးရပါလိမ့်မယ်။
ရန်ကုန်မြို့နယ်ဟာ ကားတွေရပ်စရာ နေရာမရှိသလို၊ လူတွေ လမ်းသွားစရာ တူတူတန်တန် ပလက်ဖောင်း ရှားသွားပါပြီ။ ဘိုကေကို ပြောင်အောင်ဖြီးလိမ်းပြီး အကျီ ၤလက်ရှည်နဲ့ ဘောင်းဘီအရှည်နဲ့၊ ခါးပတ်နဲ့၊ ရှူးဖိနပ်နဲ့ စတိုင်ကျကျ လမ်းလျှောက်ဖို့ဆိုတာ ဆူးလေဘုရားလမ်းမှာ . . . ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမှာ . . .မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ မိုးရွာရင် အနော်ရထာလမ်းပေါ်မှာ “ ထီးကလေးနဲ့ မနီ” လမ်းလျှောက်လို့လုံး၀ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။
အားလုံးကို မဆိုလိုပါဘူး။ လမ်းတိုင်း၊ နေရာတိုင်းလည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ လမ်းအချို့ နေရာတချို့မှာ . . .
ဟိုနိုင်ငံနဲ့ တူဖို့လည်း မလိုပါဘူး။
သည် နိုင်ငံနဲ့ဆင်ဖို့လည်း မလိုပါဘူး။
“ Street & Square ” ချောချောမွေ့မွေ့လေးဖြစ်ရင် . . . ကျွန်တော်တို့လည်း ခါးပတ်နဲ့ ဖိနပ်နဲ့ လမ်းလျှောက်လို့ အဆင်ပြေလာမှာပါ။

လူဖတ်အများဆုံး ဆောင်ပါး (၅)ပုဒ်

  • မိသားစုအတွက် နွေးထွေးစေမယ့် အိမ်ကလေး
  • ၂၀၂၁ မှာ ဖုန်းရွှေကောင်းပြီး လာဘ်ပွင့်စေဖို့
  • အခန်းကျဉ်းမှ အခန်းကျယ်သယောင် အလှဆင်နည်း

လအလိုက်ကြည့်ရှုရန်