ဖုန္းေရႊအဘိဓာန္

တည်းဖြတ်သူ Myanmar Home and Decoration
ရေးသားသူ ဟိန္းလတ္ မှ
June 28, 2019 နေ့
ဖုန်းရွှေအဘိဓာန် ကဏ္ဍတွင်
ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။

194

နံရံမ်ား (Wall)

          မိမိတို႔အိမ္၏ တည္ေနရာကို လုိုက္၍ ဆီေလ်ာ္ေသာ အေရာင္မ်ားကို နံရံ ေဆးသုတ္ႏိုင္ပါသည္။  ကံေကာင္းေစရန္ မဂၤလာရွိေသာ ရုပ္ပံုမ်ား၊ ပန္းခ်ီမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုလည္း နံရံတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲႏိုင္ပါသည္။ အေရာင္သည္ ဓာတ္ႀကီးငါးပါး ကိုယ္စားျပဳေသာ အေရာင္မ်ားသာျဖစ္သည္။ သစ္သားဓာတ္ – အညိဳေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္။ မီးဓာတ္ – အနီ၊ အ၀ါ၊ လိေမၼာ္ေရာင္မ်ား။ သတၲဳဓာတ္ – အျဖဴ၊ ေရႊေရာင္၊ ေငြေရာင္၊ ေၾကးနီေရာင္။ ေျမႀကီးဓာတ္ – အ၀ါေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ ။ ေရဓာတ္ – အျပာ၊ ခရမ္းေရာင္၊ အနက္ေရာင္။

          အေကာင္းဆံုး အေရာင္တြဲမ်ား – ခရမ္းေရာင္ရင့္ရင့္ ႏွင့္ ေငြေရာင္၊ အနက္ေရာင္ႏွင့္ အျဖဴေရာင္၊ အနီေရာင္ေတာက္ေတာက္ႏွင့္ ေရႊေရာင္။

          ေကာင္းေသာ အေရာင္တြဲမ်ား – အျပာႏွစ္ဆႏွင့္ အစိမ္း၊ အညိဳႏွစ္ဆႏွင့္ အနီ၊ အနီႏွစ္ဆႏွင့္ အ၀ါ၊ အ၀ါႏွစ္ဆႏွင့္ အျဖဴ၊ အျဖဴႏွစ္ဆႏွင့္ အျပာ။

          ေရွာင္ရမည့္အေရာင္တြဲမ်ား – အျပာႏွစ္ဆႏွင့္အနီ၊ အနီ ႏွစ္ဆႏွင့္ အျဖဴ၊ အျဖဴ ႏွစ္ဆႏွင့္ အစိမ္း၊ အစိမ္းႏွစ္ဆႏွင့္ အ၀ါ၊ အ၀ါ ႏွစ္ဆႏွင့္ အျပာ။

ေရ (Water)

          ေရသည္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ေသာမႈ၏ သေကၤတျဖစ္သည္။ ေရကို မွန္ကန္စြာ သံုးစြဲတတ္လွ်င္ စည္းစိမ္ဥစၥာ ႂကြယ္၀မည္။ ဖုန္းေရႊပညာတြင္ ေရက အေရးႀကီးသည္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၄၃ အထိ ေရကိုေျမာက္အရပ္၊ အေရွ႕အရပ္၊ အေရွ႕ေတာင္အရပ္၊ အေနာက္ေတာင္အရပ္ တြင္ထားပါက မဂၤလာရွိ၏။ အေရွ႕ႏွင့္ ေျမာက္အရပ္မ်ားက အေကာင္းဆံုး ေနရာမ်ား ျဖစ္၏။  ထိုေနရာမ်ားတြင္ ေရကန္၊ ေရတံခြန္၊ ေရပန္းမ်ားထားပါ။ မိမိၿခံတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္တြင္းမွာေသာ္လည္ေကာင္း ထိုေနရာမ်ားတြင္သာ ေရႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အရာမ်ားကိုထားပါ။

ေရနဂါး (Water Dargon)

          ေရကန္၊ ေရပန္း၊ ေရတံခြန္မ်ားကို မွန္ကန္ေသာေနရာတြင္ထားလွ်င္ ေရနဂါးေစာင့္ေရွာက္သည္ ဟု အယူအဆရွိ၏။  ေရနဂါးေစာင့္ေရွာက္လွ်င္ စီးပြားဥစၥာ ပိုမိုျမန္ဆန္ တိုးတက္သည္။

ၾကာပန္း (Water Lilies)

          ၾကာပန္းသည္ နိမိတ္ေကာင္းေသာ ပန္းျဖစ္၏။  ၄င္းသည္ စစ္မွန္ျဖဴစင္ျခင္း သေဘာကိုေဆာင္၏။  ေရကန္ထဲမွ ငါးမ်ားကို ငွက္သတၲ၀ါ စသည္တို႔၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္၊ ၾကာပန္းမ်ားကို ေရကန္တြင္ စိုက္ထားရ၏။

ေရတံခြန္ (Waterfall)

          ၿခံေျမအလြတ္ရွိလွ်င္ ၿခံ၏ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ေရတံခြန္၏ အရြယ္ပမာဏကို ဂရုစိုက္ပါ။ အိမ္ႀကီးလွ်င္ ေရတံခြန္ ႀကီးႀကီး၊ အိမ္ေသးလွ်င္ ေရတံခြန္ေသးေသး လုပ္ပါ။  ေရတံခြန္ကို မိမိျပတင္းေပါက္ (သို႔) တံခါးမမွ ၾကည့္လွ်င္ ျမင္ႏုိင္ပါေစ။ သို႔မွသာ လာဘ္ေကာင္းသည့္ နိမိ္တ္ျဖစ္မည္။  ေရတံခြန္စီးက်သံကလည္း သာသာယာယာ ညင္ညင္သာသာ ရွိပါေစ။ ၀ုန္းဒိုင္းႀကဲေသာ အသံမ်ား မေပါက္ေစရ။ ေရတျဖည္းျဖည္း စီးဆင္းပါေစ။ အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ စီးမက်ေစရန္လည္း သတိျပဳပါ။

လိႈင္းတြန္႔မ်ား (Wavy Lines)

          လိႈင္းတြန္႔လိုင္းမ်ားသည္ ေရကို ကိုယ္စားျပဳ၏။  ထိုဒီဇိုင္းမ်ိဳးကို ေျမာက္၊ အေရွ႕၊ အေရွ႕ေျမာက္ အရပ္တို႔တြင္ ရွိပါေစ။  အျဖားအရပ္မ်ားတြင္ မထားပါႏွင့္။

ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈ ကံ (Wealth Luck)

          ဖုန္းေရႊပညာတြင္ ကံေကာင္းျခင္း ပံုစံ (၈)မ်ိဳးရွိသည့္ အနက္ ၁ မ်ိဳးျဖစ္သည္။  ဖုန္းေရႊဓာတ္မွန္လွ်င္ ဤကံထြန္းကားတတ္သည္။

ပိုက္ဆံ “ခ်ီ” ဓာတ္ကို ညိဳ႕ငင္ယူေဆာင္ရန္အတြက္ “ေျခေထာက္သံုးေခ်ာင္းပါေသာ ဖားရုပ္” သို႔မဟုတ္ အလည္တြင္ေလးေထာင့္ကြက္အေပါက္ပါေသာ တရုတ္ဒဂၤါးတို႔ကို သံုးရ၏။  အေရွ႕ေတာင္အရပ္တြင္ အပင္မ်ားထားျခင္း၊ ေျမာက္အရပ္တြင္ ေရႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အရာမ်ားထားျခင္းတို႔သည္လည္း လာဘ္ရႊင္ေစ၏။  ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈအတြက္ အေကာင္းဆံုး ဓာတ္ကား “ေရနဂါး” ထားျခင္းျဖစ္၏။  “ေရနဂါး” ပံုသည္ လာဘ္ရႊင္ေစ၏။

ခ်မ္းသာအိုး (Wealth Vase)

          ခ်မ္းသာအိုးကို ေျမႀကီး (သို့မဟုတ္) သတဳျဖင့္လုပ္ရသည္။  ေျမႀကီးႏွင္႕ လုပ္ေသာအိုးဟူသည္ ေႂကြအိုး သို့မဟုတ္ သလင္းေက်ာက္ အိုးမ်ားျဖစ္၏။  သတဳအိုးကား ေၾကးနီ၊ ေငြ၊ ေရႊ အိုးမ်ား ျဖစ္၏။  အိုး၏ တန္ဖိုး ႀကီးေလေလ မဂၤလာပိုရွိေလ ျဖစ္၏။ အိုးထဲသို့ သလင္းေက်ာက္၊ နီလာ ခရမ္းစသည္တို့ ထည္႕ထား၍လည္း ရ၏။ ဤခ်မ္းသာအိုးကို လူမျမင္ေအာင္ ဘီရိုထဲမွာ ဖြက္ထားရမည္။ အိမ္ေရွ႔တံခါးမႀကီးႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ မထားရ။ ထိုသို့ထားလွ်င္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈမ်ားေျမာပါသြားတတ္သည္။

ေရတြင္းမ်ား (Wells)

          အိမ္မွထြက္သမွ်ေရမ်ားကို စုေဆာင္းသိမ္းဆညး္ႏိုင္ေသာ ေရတြင္းတစ္ခု ရွိရမည္။.  ထိုေရတြင္းမွ ေရမ်ားက မိမိ၏ မဂၤလာ ရွိဆံုး အရပ္ သို႔ ထပ္မံစီးထြက္ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးႏုိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။  ဤအစီအရင္ကို “ေရနဂါး ဂႏ္ၱ၀င္” နည္းဟု သံုးၾကသည္။

အေနာက္အရပ္ (West)

           အေနာက္အရပ္တြင္ သတ္ၲဳ “ခ်ီ” ဓာတ္ကို ရေအာင္လုပ္ႏိုင္လွ်င္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ေကာင္းသည္။ဤေနရာတြင္ အျဖဴေရာင္ သတ္ၲဳ ပစ္ၥည္းမ်ားထားပါ။  ေခါင္ေလာင္းမ်ားထားပါ။ ေၾကးစည္ထားပါ။ ေၾကးစည္ကို အိမ္အေနာက္ဘက္တြက္ မၾကာခဏတီးေပးပါ။

က်ားျဖဴ ( White Tiger)

          က်ားျဖဴသည္ အိမ္ကို ေစင္႕ေရွာက္တတ္သည္။  က်ားႏွင္႕တြဲဘက္က နဂါးျဖစ္သည္။  သို့ေသာ္ က်ားမရွိလွ်င္ နဂါးက နဂါးအစစ္မဟုတ္။ က်ားရုပ္ကို အိမ္၏ အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ထားရမည္။ အေရွ႔ဘက္ျခမ္းသည္ အေနာက္ဘက္ျခမ္းထက္ ဘယ္ေတာ႕မွ ပိုမျမင္႕ေစရ။ က်ားရွိေသာ အျခမ္းက အၿမဲတမ္း ပိုျမင္႕ေနေစရမည္။  နဂါးအရုပ္ကိုမီးထိန္ထိန္ထြန္းေပးပါ။  တတ္ႏိုင္လွ်င္ အိမ္ထဲမွာ က်ားရုပ္မခ်ိတ္ဆြဲပါႏွင့္။ အေနာက္ဘက္ျခမ္းကိုေစာင္႕ေသာက်ားရုပ္ႏွင္႕ နဂါးရုပ္သည္ တကယ္႕တြဲဖက္ညီေသာ အေစာင္႕အေရွာက္မ်ားျဖစ္၏။

ေလသာဆည္းလည္း ( Wind Chimes)

          အိမ္တြင္ ေလသာဆည္းလည္းကို မတပ္မျဖစ္ တပ္ဆင္ ခ်ိတ္ဆြဲရမည္။  ဆည္းလည္းျမည္သံက ဖုန္းေရႊေကာင္းျဖစ္၏။

ျပတင္းေပါက္မ်ား ( Windows)

          ျပတင္းေပါက္ လံုး၀မရွိလွ်င္ ဖုန္းေရႊမေကာင္းပါ။ ထိုနည္းတူ ျပတင္းေပါက္မ်ားလြန္းလွ်င္လည္း မေကာင္းပါ။  အိမ္တစ္အိမ္တြင္ တံခါးႏွင္႕ ျပတင္းေပါက္ အေရအတြက္ ကား ၃း၁ ျဖစ္ရမည္။ တံခါးတစ္ေပါက ျပတင္းေပါက္ ၃ေပါက္။ ျပတင္းေပါက္ကို အပိတ္အဖြင့္ လုပ္ရမည္။ အတြင္းဖြငါ႕ ျပတင္းေပါက္ကို ေရွာင္ပါ။ အိမ္ေရွ႔တံခါးမႀကီးႏွင္႕ တည္႕တည့္တြင္ ျပတင္းေပါက္ မရွိေစရ။ တံခါးမ မွ ၀င္လာေသာေငြမ်ား ျပတင္းေပါက္မွ တခါထဲ ထြက္ကုန္၍ မည္သည္႕အခါမွ ေငြစုမိေဆာင္းမိရွိမည္ မဟုတ္ပါ။

သစ္သား (Wood)

          ဓာတ္ႀကီးငါးပါးအနက္ တစ္ခုျဖစ္၏။  သစ္သားက ႀကီးပြားခ်မ္းသာေသာ ဓာတ္ျဖစ္၍ မရွိမျဖစ္ရွိရမည္။ အထူးသျဖင္႕ အိမ္၏ အေရွ႔ႏွင္႕ အေရွ႔ေတာင္အရပ္တို့တြင္ သစ္သား ဓာတ္ရွိဖို့ အေရးႀကီး၏။

၀ူခ်င္း (Wuxing)

          ဓာတ္ႀကီးငါးပါးကို တရုတ္ဘာသာျဖင္႕ “၀ူခ်င္း” ဟုေခၚ၏။  “၀ူ” က “ငါး”ျဖစ္ၿပီး “ခ်င္း”က “ဓာတ္” ျဖစ္၏။ ေရက ေဆာင္းရာသီကို စိုးမိုး၏။  သစ္သားက ေႏြဦးေပါက္၊ မီးကေႏြ၊ သတ္ၲဳက ေဆာင္းဦးေပါက္ကို စိုးမိုး၏။ ရာသီႏွစ္ခုၾကား စပ္ကူးမတ္ကူးသတိျပဳရမည္မွာေလသာဆည္းလည္းကို အေရွ႔ (သို့) အေရွ႔ေတာင္ အရပ္တြင္မခ်ိတ္ဆြဲပါႏွင့္။ ၄င္းေနရာက သစ္သားဓာတ္ေနရာျဖစ္သည္။ ထိုေနရာတြင္ သစ္သားဆည္းလည္းခ်ိတ္၍ရ၏။ သတ္ၲဳဆည္းလည္းမ်ားကို အေနာက္ႏွင္႕အေနာက္ေတာင္အရပ္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲရသည္။  ေႂကြဆည္းလည္းကို အေနာက္ေတာင္ႏွင့္ အေရွ႔ေျမာက္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲႏိုင္သည္။  အိမ္ထဲမွ မေကာင္းေသာကံမ်ားရွိလွ်င္ ေမာင္းထုတ္လိုပါကမူ အေခါင္းပါေသာ သတ္ၲဳငါးေခ်ာင္းဆည္းလည္းကို သံုးပါ။ တတ္ႏိုင္လွ်င္ ေစတီဘုရားပံုပါေသာ ဆည္းလည္းကို သံုးပါ။ ၄င္းသည္ မေကာင္းေသာ ဓာတ္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းအားပိုရွိ၏။

ေလ (Wind)

          ေလသိပ္တိုက္ေသာေနရာကို ေရွာင္ပါ။ ဥပမာ ေတာင္ထိပ္လိုေနရာမ်ား သို့မဟုတ္ ပင္လယ္ကမ္းေျခလိုေနရာမ်ိဳးမွာ အိမ္ေဆာက္မေနသင့္။

ေလကသိပ္ျပင္းလွ်င္ “ခ်ီ” ဓာတ္ကို လြင္႕ပါးေပ်ာက္ျပယ္ေစႏိုင္၍ ျဖစ္၏။ ေလပူျဖစ္ေစ၊ ေလေအးျဖစ္ေစ အိမ္ကို ေလဒလေဟာတိုက္လွ်င္ မေကာင္းပါ။ ထိုေလဒဏ္ကို ေကာင္းစြာကာကြယ္ထားႏိုင္ရန္ လိုအပ္၏။ သလဲကို ေျမႀကီးဓာတ္ စိုးမိုး၏။ ဓာတ္ႀကီးငါးပါးႏွင္႕ “ခ်ီ” အမ်ိဳးအစား ငါးခုက ဆက္စပ္ေန၏။

          ေရက ေအာက္ကို စီးဆင္းၿမဲျဖစ္သည္။ ထို့ေၾကာင္႕ လွ်ံက်မွာစိုးရ၏။  အႏ္ၱရာယ္ရွိ၏။ သစ္သားက အေပၚကို ေထာင္တက္၏။ အသက္ဇီ၀ႏွင္႕ ႀကီးထြားဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

 မီးက အရပ္မ်က္ႏွာအားလံုးကို ပ်ံ႔ႏွံ႔သည္။ အရွိန္ဟပ္သည္။ ပူသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ရခက္၏။ သတ္ၲဳက အတြင္းကို ထိုးေဖါက္၏။  ထက္၏။ ခၽြန္ျမ၏ သံုးတတ္လွ်င္ေဆး၊ မသံုးတတ္လွ်င္ ေဘးျဖစ္၏။

          ေျမႀကီးက ဆြဲေဆာင္မႈရွိ၏။  ေက်ညက္၏။ တည္တံ႕၏။ အကာအကြယ္ျပဳ၏။

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

ဖုန်းရွှေအဘိဓာန်

နံရံများ (Wall)
မိမိတို့အိမ်၏ တည်နေရာကို လိုက်၍ ဆီလျော်သော အရောင်များကို နံရံ ဆေးသုတ်နိုင်ပါသည်။ ကံကောင်းစေရန် မင်္ဂလာရှိသော ရုပ်ပုံများ၊ ပန်းချီများ၊ ဓာတ်ပုံများကိုလည်း နံရံတွင် ချိတ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ အရောင်သည် ဓာတ်ကြီးငါးပါး ကိုယ်စားပြုသော အရောင်များသာဖြစ်သည်။ သစ်သားဓာတ် – အညိုရောင်၊ အစိမ်းရောင်။ မီးဓာတ် – အနီ၊ အဝါ၊ လိမ္မော်ရောင်များ။ သတ္တုဓာတ် – အဖြူ၊ ရွှေရောင်၊ ငွေရောင်၊ ကြေးနီရောင်။ မြေကြီးဓာတ် – အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ ။ ရေဓာတ် – အပြာ၊ ခရမ်းရောင်၊ အနက်ရောင်။
အကောင်းဆုံး အရောင်တွဲများ – ခရမ်းရောင်ရင့်ရင့် နှင့် ငွေရောင်၊ အနက်ရောင်နှင့် အဖြူရောင်၊ အနီရောင်တောက်တောက်နှင့် ရွှေရောင်။
ကောင်းသော အရောင်တွဲများ – အပြာနှစ်ဆနှင့် အစိမ်း၊ အညိုနှစ်ဆနှင့် အနီ၊ အနီနှစ်ဆနှင့် အဝါ၊ အဝါနှစ်ဆနှင့် အဖြူ၊ အဖြူနှစ်ဆနှင့် အပြာ။
ရှောင်ရမည့်အရောင်တွဲများ – အပြာနှစ်ဆနှင့်အနီ၊ အနီ နှစ်ဆနှင့် အဖြူ၊ အဖြူ နှစ်ဆနှင့် အစိမ်း၊ အစိမ်းနှစ်ဆနှင့် အဝါ၊ အဝါ နှစ်ဆနှင့် အပြာ။

ရေ (Water)
ရေသည် ချမ်းသာကြွယ်ဝသောမှု၏ သင်္ကေတဖြစ်သည်။ ရေကို မှန်ကန်စွာ သုံးစွဲတတ်လျှင် စည်းစိမ်ဥစ္စာ ကြွယ်ဝမည်။ ဖုန်းရွှေပညာတွင် ရေက အရေးကြီးသည်။ သက္ကရာဇ် ၂၀၄၃ အထိ ရေကိုမြောက်အရပ်၊ အရှေ့အရပ်၊ အရှေ့တောင်အရပ်၊ အနောက်တောင်အရပ် တွင်ထားပါက မင်္ဂလာရှိ၏။ အရှေ့နှင့် မြောက်အရပ်များက အကောင်းဆုံး နေရာများ ဖြစ်၏။ ထိုနေရာများတွင် ရေကန်၊ ရေတံခွန်၊ ရေပန်းများထားပါ။ မိမိခြံတွင်သော်လည်းကောင်း၊ အိမ်တွင်းမှာသော်လည်ကောင်း ထိုနေရာများတွင်သာ ရေနှင့် ပတ်သက်သည့် အရာများကိုထားပါ။

ရေနဂါး (Water Dargon)
ရေကန်၊ ရေပန်း၊ ရေတံခွန်များကို မှန်ကန်သောနေရာတွင်ထားလျှင် ရေနဂါးစောင့်ရှောက်သည် ဟု အယူအဆရှိ၏။ ရေနဂါးစောင့်ရှောက်လျှင် စီးပွားဥစ္စာ ပိုမိုမြန်ဆန် တိုးတက်သည်။

ကြာပန်း (Water Lilies)
ကြာပန်းသည် နိမိတ်ကောင်းသော ပန်းဖြစ်၏။ ၎င်းသည် စစ်မှန်ဖြူစင်ခြင်း သဘောကိုဆောင်၏။ ရေကန်ထဲမှ ငါးများကို ငှက်သတ္တဝါ စသည်တို့၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်ရန်၊ ကြာပန်းများကို ရေကန်တွင် စိုက်ထားရ၏။

ရေတံခွန် (Waterfall)
ခြံမြေအလွတ်ရှိလျှင် ခြံ၏ မြောက်ဘက်ခြမ်းတွင် ရေတံခွန်၏ အရွယ်ပမာဏကို ဂရုစိုက်ပါ။ အိမ်ကြီးလျှင် ရေတံခွန် ကြီးကြီး၊ အိမ်သေးလျှင် ရေတံခွန်သေးသေး လုပ်ပါ။ ရေတံခွန်ကို မိမိပြတင်းပေါက် (သို့) တံခါးမမှ ကြည့်လျှင် မြင်နိုင်ပါစေ။ သို့မှသာ လာဘ်ကောင်းသည့် နိမိတ်ဖြစ်မည်။ ရေတံခွန်စီးကျသံကလည်း သာသာယာယာ ညင်ညင်သာသာ ရှိပါစေ။ ဝုန်းဒိုင်းကြဲသော အသံများ မပေါက်စေရ။ ရေတဖြည်းဖြည်း စီးဆင်းပါစေ။ အမြန်နှုန်းနှင့် စီးမကျစေရန်လည်း သတိပြုပါ။

လှိုင်းတွန့်များ (Wavy Lines)
လှိုင်းတွန့်လိုင်းများသည် ရေကို ကိုယ်စားပြု၏။ ထိုဒီဇိုင်းမျိုးကို မြောက်၊ အရှေ့၊ အရှေ့မြောက် အရပ်တို့တွင် ရှိပါစေ။ အဖြားအရပ်များတွင် မထားပါနှင့်။

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု ကံ (Wealth Luck)
ဖုန်းရွှေပညာတွင် ကံကောင်းခြင်း ပုံစံ (၈)မျိုးရှိသည့် အနက် ၁ မျိုးဖြစ်သည်။ ဖုန်းရွှေဓာတ်မှန်လျှင် ဤကံထွန်းကားတတ်သည်။
ပိုက်ဆံ “ချီ” ဓာတ်ကို ညို့ငင်ယူဆောင်ရန်အတွက် “ခြေထောက်သုံးချောင်းပါသော ဖားရုပ်” သို့မဟုတ် အလည်တွင်လေးထောင့်ကွက်အပေါက်ပါသော တရုတ်ဒင်္ဂါးတို့ကို သုံးရ၏။ အရှေ့တောင်အရပ်တွင် အပင်များထားခြင်း၊ မြောက်အရပ်တွင် ရေနှင့် ပတ်သက်သော အရာများထားခြင်းတို့သည်လည်း လာဘ်ရွှင်စေ၏။ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအတွက် အကောင်းဆုံး ဓာတ်ကား “ရေနဂါး” ထားခြင်းဖြစ်၏။ “ရေနဂါး” ပုံသည် လာဘ်ရွှင်စေ၏။
ချမ်းသာအိုး (Wealth Vase)
ချမ်းသာအိုးကို မြေကြီး (သို့မဟုတ်) သတုဖြင့်လုပ်ရသည်။ မြေကြီးနှင့် လုပ်သောအိုးဟူသည် ကြွေအိုး သို့မဟုတ် သလင်းကျောက် အိုးများဖြစ်၏။ သတုအိုးကား ကြေးနီ၊ ငွေ၊ ရွှေ အိုးများ ဖြစ်၏။ အိုး၏ တန်ဖိုး ကြီးလေလေ မင်္ဂလာပိုရှိလေ ဖြစ်၏။ အိုးထဲသို့ သလင်းကျောက်၊ နီလာ ခရမ်းစသည်တို့ ထည့်ထား၍လည်း ရ၏။ ဤချမ်းသာအိုးကို လူမမြင်အောင် ဘီရိုထဲမှာ ဖွက်ထားရမည်။ အိမ်ရှေ့တံခါးမကြီးနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် မထားရ။ ထိုသို့ထားလျှင် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုများမြောပါသွားတတ်သည်။

ရေတွင်းများ (Wells)
အိမ်မှထွက်သမျှရေများကို စုဆောင်းသိမ်းဆည်းနိုင်သော ရေတွင်းတစ်ခု ရှိရမည်။. ထိုရေတွင်းမှ ရေများက မိမိ၏ မင်္ဂလာ ရှိဆုံး အရပ် သို့ ထပ်မံစီးထွက်နိုင်အောင် ဖန်တီးပေးနိုင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်၏။ ဤအစီအရင်ကို “ရေနဂါး ဂန်္တဝင်” နည်းဟု သုံးကြသည်။

အနောက်အရပ် (West)
အနောက်အရပ်တွင် သတ်္တု “ချီ” ဓာတ်ကို ရအောင်လုပ်နိုင်လျှင် နောက်မျိုးဆက် သားသမီးများအတွက် ကောင်းသည်။ဤနေရာတွင် အဖြူရောင် သတ်္တု ပစ်္စည်းများထားပါ။ ခေါင်လောင်းများထားပါ။ ကြေးစည်ထားပါ။ ကြေးစည်ကို အိမ်အနောက်ဘက်တွက် မကြာခဏတီးပေးပါ။

ကျားဖြူ ( White Tiger)
ကျားဖြူသည် အိမ်ကို စေင့်ရှောက်တတ်သည်။ ကျားနှင့်တွဲဘက်က နဂါးဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျားမရှိလျှင် နဂါးက နဂါးအစစ်မဟုတ်။ ကျားရုပ်ကို အိမ်၏ အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် ထားရမည်။ အရှေ့ဘက်ခြမ်းသည် အနောက်ဘက်ခြမ်းထက် ဘယ်တော့မှ ပိုမမြင့်စေရ။ ကျားရှိသော အခြမ်းက အမြဲတမ်း ပိုမြင့်နေစေရမည်။ နဂါးအရုပ်ကိုမီးထိန်ထိန်ထွန်းပေးပါ။ တတ်နိုင်လျှင် အိမ်ထဲမှာ ကျားရုပ်မချိတ်ဆွဲပါနှင့်။ အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုစောင့်သောကျားရုပ်နှင့် နဂါးရုပ်သည် တကယ့်တွဲဖက်ညီသော အစောင့်အရှောက်များဖြစ်၏။

လေသာဆည်းလည်း ( Wind Chimes)
အိမ်တွင် လေသာဆည်းလည်းကို မတပ်မဖြစ် တပ်ဆင် ချိတ်ဆွဲရမည်။ ဆည်းလည်းမြည်သံက ဖုန်းရွှေကောင်းဖြစ်၏။

ပြတင်းပေါက်များ ( Windows)
ပြတင်းပေါက် လုံးဝမရှိလျှင် ဖုန်းရွှေမကောင်းပါ။ ထိုနည်းတူ ပြတင်းပေါက်များလွန်းလျှင်လည်း မကောင်းပါ။ အိမ်တစ်အိမ်တွင် တံခါးနှင့် ပြတင်းပေါက် အရေအတွက် ကား ၃း၁ ဖြစ်ရမည်။ တံခါးတစ်ပေါက ပြတင်းပေါက် ၃ပေါက်။ ပြတင်းပေါက်ကို အပိတ်အဖွင့် လုပ်ရမည်။ အတွင်းဖွငါ့ ပြတင်းပေါက်ကို ရှောင်ပါ။ အိမ်ရှေ့တံခါးမကြီးနှင့် တည့်တည့်တွင် ပြတင်းပေါက် မရှိစေရ။ တံခါးမ မှ ဝင်လာသောငွေများ ပြတင်းပေါက်မှ တခါထဲ ထွက်ကုန်၍ မည်သည့်အခါမှ ငွေစုမိဆောင်းမိရှိမည် မဟုတ်ပါ။
သစ်သား (Wood)
ဓာတ်ကြီးငါးပါးအနက် တစ်ခုဖြစ်၏။ သစ်သားက ကြီးပွားချမ်းသာသော ဓာတ်ဖြစ်၍ မရှိမဖြစ်ရှိရမည်။ အထူးသဖြင့် အိမ်၏ အရှေ့နှင့် အရှေ့တောင်အရပ်တို့တွင် သစ်သား ဓာတ်ရှိဖို့ အရေးကြီး၏။
ဝူချင်း (Wuxing)
ဓာတ်ကြီးငါးပါးကို တရုတ်ဘာသာဖြင့် “ဝူချင်း” ဟုခေါ်၏။ “ဝူ” က “ငါး”ဖြစ်ပြီး “ချင်း”က “ဓာတ်” ဖြစ်၏။ ရေက ဆောင်းရာသီကို စိုးမိုး၏။ သစ်သားက နွေဦးပေါက်၊ မီးကနွေ၊ သတ်္တုက ဆောင်းဦးပေါက်ကို စိုးမိုး၏။ ရာသီနှစ်ခုကြား စပ်ကူးမတ်ကူးသတိပြုရမည်မှာလေသာဆည်းလည်းကို အရှေ့ (သို့) အရှေ့တောင် အရပ်တွင်မချိတ်ဆွဲပါနှင့်။ ၎င်းနေရာက သစ်သားဓာတ်နေရာဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင် သစ်သားဆည်းလည်းချိတ်၍ရ၏။ သတ်္တုဆည်းလည်းများကို အနောက်နှင့်အနောက်တောင်အရပ်တွင် ချိတ်ဆွဲရသည်။ ကြွေဆည်းလည်းကို အနောက်တောင်နှင့် အရှေ့မြောက်တွင် ချိတ်ဆွဲနိုင်သည်။ အိမ်ထဲမှ မကောင်းသောကံများရှိလျှင် မောင်းထုတ်လိုပါကမူ အခေါင်းပါသော သတ်္တုငါးချောင်းဆည်းလည်းကို သုံးပါ။ တတ်နိုင်လျှင် စေတီဘုရားပုံပါသော ဆည်းလည်းကို သုံးပါ။ ၎င်းသည် မကောင်းသော ဓာတ်များကို ဖယ်ထုတ်နိုင်သော စွမ်းအားပိုရှိ၏။
လေ (Wind)
လေသိပ်တိုက်သောနေရာကို ရှောင်ပါ။ ဥပမာ တောင်ထိပ်လိုနေရာများ သို့မဟုတ် ပင်လယ်ကမ်းခြေလိုနေရာမျိုးမှာ အိမ်ဆောက်မနေသင့်။
လေကသိပ်ပြင်းလျှင် “ချီ” ဓာတ်ကို လွင့်ပါးပျောက်ပြယ်စေနိုင်၍ ဖြစ်၏။ လေပူဖြစ်စေ၊ လေအေးဖြစ်စေ အိမ်ကို လေဒလဟောတိုက်လျှင် မကောင်းပါ။ ထိုလေဒဏ်ကို ကောင်းစွာကာကွယ်ထားနိုင်ရန် လိုအပ်၏။ သလဲကို မြေကြီးဓာတ် စိုးမိုး၏။ ဓာတ်ကြီးငါးပါးနှင့် “ချီ” အမျိုးအစား ငါးခုက ဆက်စပ်နေ၏။
ရေက အောက်ကို စီးဆင်းမြဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လျှံကျမှာစိုးရ၏။ အန်္တရာယ်ရှိ၏။ သစ်သားက အပေါ်ကို ထောင်တက်၏။ အသက်ဇီဝနှင့် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
မီးက အရပ်မျက်နှာအားလုံးကို ပျံ့နှံ့သည်။ အရှိန်ဟပ်သည်။ ပူသည်။ ထိန်းချုပ်ရခက်၏။ သတ်္တုက အတွင်းကို ထိုးဖေါက်၏။ ထက်၏။ ချွန်မြ၏ သုံးတတ်လျှင်ဆေး၊ မသုံးတတ်လျှင် ဘေးဖြစ်၏။
မြေကြီးက ဆွဲဆောင်မှုရှိ၏။ ကျေညက်၏။ တည်တံ့၏။ အကာအကွယ်ပြု၏။


Download eBook version as a FREE!


ဆက်စပ်ဆောင်းပါးများ

တိုက်ခန်းများအတွက် ဖုန်းရွှေ (အပိုင်း ၁)

တိုက်ခန်းများအတွက် ဖုန်းရွှေ (အပိုင်း ၁)

ဖုန်းရွှေအဘိဓာန်

ဖုန်းရွှေအဘိဓာန်

၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ရာသီခွင်အလိုက် ရုံးအသုံးအဆောင်ဖုန်းရွှေ

၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ရာသီခွင်အလိုက် ရုံးအသုံးအဆောင်ဖုန်းရွှေ

ရုံးခန်းဖုန်းရွှေ

ရုံးခန်းဖုန်းရွှေ